Akutní divertikulitida je častější u mladších obézních pacientů

16. 3. 2009

Na základě dřívějších zkušeností byl v současné době zaznamenán nárůst výskytu akutní divertikulitidy u obézních pacientů mladších 50 let. V rámci diferenciální diagnostiky bolesti břicha není u mladých pacientů na akutní divertikulitidu pomýšleno, což se má v rámci gastroenterologie a radiologie brzy změnit.

Metodika studie

Prezentovaná americká studie výskytu akutní divertikulitidy se opírala o nálezy v CT obrazu, klinické příznaky a demografická data pacientů. Do studie bylo zahrnuto 104 pacientů, u nichž byla akutní divertikulitida diagnostikována jak klinicky, tak CT nálezem. Klinické parametry zahrnovaly věk, pohlaví, ambulantní pacienty, hospitalizované pacienty a způsob léčby. V rámci CT břicha a pánve se hodnotila lokalizace výskytu divertikulitidy a asociované komplikace. V rámci studie byla hodnocena abdominální obezita korespondující s množstvím abdominálního (viscerálního) tuku měřením obvodu pasu.

Výsledky

Skupinu pacientů tvořilo 55 mužů a 49 žen ve věku 22 až 88 let. Přibližně polovina pacientů byla mladší 50 let, čtvrtina pacientů byla dokonce mladší 40 let. Mezi skupinou pacientů starších 50 let a skupinou pacientů mladších 50 let nebyl signifikantní rozdíl v managementu léčby (ambulantní vs. hospitalizace). Významný rozdíl mezi těmito věkovými skupinami nebyl ani ve způsobu léčby (farmakoterapie, perkutánní drenáž, operace), ani ve výskytu komplikací (36 %). Větší rozdíl byl zjištěn při měření obvodu pasu pro abdominální obezitu, jež byla přítomna u:
  • 86 % pacientů mladších 50 let,
  • 77 % pacientů starších 50 let.
Adekvátně tomu byl průměrný obvod pasu 27,0 cm, respektive 25,6 cm.

Shrnutí

Akutní divertikulitida, potažmo divertikulóza, je u lidí mladších 40 let považována za extrémně vzácnou. Naproti tomu se její výskyt předpokládá až u 75 % pacientů starších 80 let. Navzdory tomu se prokázalo, že se vyskytuje častěji u mladších věkových skupin pacientů v momentě, kdy mají tito pacienti současně obezitu. Abdominální obezita tedy vykazuje stejné riziko vzniku tohoto onemocnění jako věk. Současný výskyt obezity a divertikulitidy je nyní prokazován u pacientů mladších 50 let až v 72 %.

(ercp)

Zdroj:

  • Am J Roentgenol. 2006; 187 (3): 689–694.


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa