Psychologický dopad Crohnovy nemoci na pacienty v remisi

15. 7. 2009

Pacienty s Crohnovou chorobou v remisi trápí nejenom příznaky a obtíže této nemoci, ale mohou trpět například i anxietou nebo depresemi. Protože o vlivu mezi nespecifickými střevními záněty a jejich dopadem na psychiku pacienta nebylo publikováno mnoho studií, rozhodli se to španělští vědci napravit...

Pacienty s Crohnovou chorobou v remisi trápí nejenom příznaky a obtíže této nemoci, ale mohou trpět například i anxietou nebo depresemi. Protože o vlivu mezi nespecifickými střevními záněty a jejich dopadem na psychiku pacienta nebylo publikováno mnoho studií, rozhodli se to španělští vědci napravit. Výsledky svého výzkumu publikovali v odborném časopise Revista Espaňola de Enfermedades Digestivas.

Cíl studie

Cílem studie provedené vědci z univerzity v Santiagu de Compostela bylo hodnocení četnosti příznaků anxiety a deprese u pacientů s Crohnovou nemocí v remisi. Jako probandi byli vybráni pacienti starší 18 let, kteří byli v remisi choroby minimálně šest měsíců před začátkem studie. Vědci remisi definovali (dle platných mezinárodních norem) jako stav, kdy Crohn’s disease activity index (CDAI) byl menší než 150 bodů a zároveň hladina C-reaktivního proteinu (CRP) byla nižší než 5 mg/litr.

Pacienti vyplnili anamnestický a demografický dotazník a následně byli klinicky vyšetřeni. Zohledněna byla rovněž probíhající terapie. Zároveň byli všichni pacienti klasifikováni podle škály Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD), která hodnotí úzkost a depresi u hospitalizovaného pacienta. Výsledky studie byly překvapující.

Infliximab – přináší úzkost, odstraňuje depresi?

Do studie bylo zahrnuto celkem 92 pacientů. Průměrný věk byl 37 let, přičemž věkové rozmezí zahrnovalo celou dospělou populaci (18–71 let). Příznaky úzkosti byly zaznamenány u 36 pacientů (39 %) a příznaky deprese u 22 pacientů (24 %). Jako jediný prokázaný faktor, který se podílel na vzniku úzkosti, byla označena terapie infliximabem. Naproti tomu se ale u pacientů léčených infliximabem daleko méně vyskytovaly depresivní příznaky.

Co studie přinesla

  • Terapie infliximabem může u pacientů s Crohnovou chorobou v remisi přinést zvýšený výskyt úzkostných stavů.
  • Tato léčba ale s sebou naopak nese snížené riziko deprese u pacientů.
Jak doporučují španělští vědci, léčba pacientů s Crohnovou chorobou v remisi by měla být podpořena psychoterapií, popř. pravidelnými návštěvami psychologa.

(kam)

Zdroj:

  • Iglesias M. et al.: Psychological impact of Crohn s disease on patients in remission: anxiety and depression risks. Rev Esp Enferm Dig. 2009 Apr; 101 (4): 249–257.


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa