Probiotika u nespecifických střevních zánětů

27. 6. 2009

U pacientů s Crohnovou nemocí bylo popsáno snížení množství a biodiverzity střevního osídlení dominantního rodu Firmicus. Ve studii francouzských vědců bylo sledováno a určeno složení mikrobiologického osídlení střevní sliznice pacientů s Crohnovou nemocí v době chirurgické resekce a šest měsíců poté. Analýza byla provedena pomocí metody FISH. Bylo zjištěno omezení druhu Faecalibacterium prausnitzii, hlavního zástupce rodu Firmicutes.

U pacientů s Crohnovou nemocí bylo popsáno snížení množství a biodiverzity střevního osídlení dominantního rodu Firmicus. Ve studii francouzských vědců bylo sledováno a určeno složení mikrobiologického osídlení střevní sliznice pacientů s Crohnovou nemocí v době chirurgické resekce a šest měsíců poté. Analýza byla provedena pomocí metody FISH (fluorescenční hybridizace in situ). Bylo zjištěno omezení druhu Faecalibacterium prausnitzii, hlavního zástupce rodu Firmicutes.

Ukázalo se, že s omezením hlavního druhu se pacienti ocitali ve vyšším riziku pooperační rekurence Crohnovy nemoci lokalizované v ileu. Nižší zastoupení F. prausnitzii na resekované střevní sliznici bylo také spojeno s endoskopicky prokázanou rekurencí po šesti měsících.

Aby bylo možné zhodnotit imunomodulační vlastnosti F. prausnitzii, byly analyzovány protizánětlivé účinky in vitro (tkáňové kultury) a in vivo (chemicky indukovaná kolitida u myší).

U Caco-2 buněk, do kterých byl pomocí virových vektorů přenesen gen pro NF-κB aktivitu, neměla kolonizace F. prausnitzii žádný vliv na IL-1β-indukovanou NF-κB aktivitu. Stimulace periferních mononukleárů bakteriemi druhu F. prausnitzii in vitro vedla k signifikantnímu snížení produkce IL-12 a IFN-γ a vyšší sekreci IL-10.

  • Caco-2 buňky jsou immortalizované („znesmrtelněné“, např. virovou tranfekcí) buňky. Jde o heterogenní řadu buněk lidského epiteliálního kolorektálního adenokarcinomu. Caco-2 buněčná řada je široce využívána k analýzám in vitro, např. k určení absorpce látek střevní sliznicí, je ale i vhodným materiálem pro výzkum zánětlivých procesů střevní sliznice.
Pomocí real-time kvantitativní PCR analýzy bylo prokázáno, že perorální podávání F. prausnitzii nebo supernatantu vzniklého odstředěním této bakteriální kultury dokázalo snížit intenzitu chemicky indukované kolitidy u myší a pomohlo upravit i dysmikrobii s kolitidou spojenou.

F. prausnitzii má protizánětlivé účinky prokázané na buněčné kultuře in vitro i na modelu chemicky indukované kolitidy u myší, částečně také díky metabolitům, které jsou schopné blokovat aktivaci NF-κB a produkci IL-8. Výsledky studie naznačují, že vyrovnání dysmikrobie s pomocí probiotika (F. prausnitzii) je slibnou strategií v léčbě Crohnovy nemoci.

(hak)

Zdroj:

  • Sokol H., et al.: Faecalibacterium prausnitzii is an anti-inflammatory commensal bacterium identified by gut microbiota analysis of Crohn disease patiens. PNAS October 28, 2008. Vol. 105, no. 43, pp. 16731–16736. DOI: 10.1073/pnas.0804812105


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa