Nenáročné fyzické cvičení zlepšuje kvalitu života pacientů s Crohnovou chorobou

6. 4. 2009

Prospěšnost fyzicky nenáročné tělesné aktivity u zánětlivých onemocnění je často vzhledem k absenci relevantních klinických studií zpochybňována. Cílem tohoto výzkumu bylo zhodnocení vlivu nenáročné chůze na kvalitu života u pacientů se střevním autoimunitním onemocněním – Crohnovou chorobou.

Prospěšnost fyzicky nenáročné tělesné aktivity u zánětlivých onemocnění je často vzhledem k absenci relevantních klinických studií zpochybňována. Cílem tohoto výzkumu bylo zhodnocení vlivu nenáročné chůze na kvalitu života u pacientů se střevním autoimunitním onemocněním – Crohnovou chorobou.

Prospektivní multicentrická studie zahrnovala pacienty z Kanady, Spojených států a Velké Británie. Všichni pacienti byli pouze ambulantně ošetřováni. Celkem třicet dva pacientů, rozdělených do cvičící a kontrolní (necvičící) skupiny, splňovalo následující kritéria:

  • Jejich autoimunitní onemocnění bylo ve stadiu remise nebo pouze mírné aktivity.
  • Neměli ve zvyku provozovat náročnější fyzickou aktivitu častěji než dvakrát týdně.
  • Neočekávala se změna látky či dávkování farmakoterapie.
  • U pacientů nebyla pozitivní anamnéza kardiovaskulárního onemocnění.
Studii dokončilo všech třicet dva pacientů. Nenáročná chůze byla definována jako chůze trvající minimálně 30 minut a opakující se alespoň třikrát týdně. Jako výstup pro hodnocení kvality života byly použity následující dotazníky: Inflammatory Bowel Disease Questionnaire, Inflammatory Bowel Disease Stress Index a Harvey-Bradshaw Simple Index. Měření byla prováděna v měsíčních intervalech od zahájení intervence.

Pacienti ve skupině provozující nenáročné fyzické cvičení vykazovali signifikantně vyšší kvalitu života ve všech třech měřeních (p < 0,05). Intervence navíc neprokázala žádný nežádoucí vliv na aktivitu choroby. Závěr studie tedy poukazuje na přínos nenáročné chůze u pacientů trpících Crohnovou chorobou a vyvrací obavy z případného zhoršení příznaků nemoci touto fyzickou námahou.

Zdroj:

  • NG V, a spol. Clin J Sport Med 2007(Sep);17(5):384–388.
(dre)


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa