Flibanserin není ženská Viagra

30. 11. 2015

Americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) schválil 18. srpna 2015 léčivý přípravek flibanserin (Addyi), určený k terapii získané generalizované hypoaktivní poruchy sexuální touhy (HSDD) u žen před menopauzou. Jde o vůbec první schválený lék, který má zvyšovat sexuální touhu.

HSDD se projevuje nízkou sexuální touhou, která způsobuje značnou úzkost a partnerské problémy, ale není dána zdravotním ani psychiatrickým stavem, interpersonálními vztahy ani vlivem léků či návykových látek. Termín „získaná“ znamená, že žena dříve se sexuální touhou neměla problémy, a „generalizovaná“ pak to, že porucha není závislá na typu sexuální aktivity, situaci ani sexuálním partnerovi.

Flibanserin je agonista serotoninových receptorů 1A a antagonista serotoninových receptorů 2A, ovšem mechanismus, jakým zvyšuje sexuální touhu, není znám. Lék prokázal svoji účinnost ve třech 24týdenních randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích zahrnujících zhruba 2400 premenopauzálních žen průměrného věku 36 let se získanou generalizovanou HSDD trvající průměrně 5 let.

Léčba vedla v porovnání s placebem ke zvýšení počtu uspokojivých sexuálních aktů o 0,5 aktu/měsíc, ke zvýšení sexuální touhy o 0,3–0,4 bodu na 4bodové škále a současně k poklesu úzkosti vyplývající z tohoto stavu. Samy pacientky ve skupině s aktivní léčbou uváděly o 10 % častěji významné zlepšení v uspokojení ze sexuální aktivity, zvýšení sexuální touhy a zmírnění úzkosti. Flibanserin nicméně nezvyšuje sexuální výkonnost.

Flibanserin se podává 1× denně v dávce 100 mg před spaním, což snižuje riziko plynoucí z potenciálních nežádoucích účinků, jako je závažná hypotenze, synkopa a útlum centrálního nervového systému (ospalost a sedace). Pokud během 8 týdnů léčby nedojde ke zlepšení sexuální touhy a související úzkosti, má být flibanserin vysazen. Kromě uvedených nežádoucích účinků se objevily závratě, nauzea, únava, nespavost a sucho v ústech. Riziko závažné hypotenze a synkopy se zvyšuje při současné konzumaci alkoholu nebo při užívání léků, které jsou středně silnými či silnými inhibitory cytochromu CYP3A4. Pití alkoholu je proto při užívání flibanserinu kontraindikováno.

Předepisovat flibanserin smějí pouze lékaři s certifikátem o školení k identifikaci a minimalizaci rizik. Pacientky dostávají formulář, který je poučí o riziku závažné hypotenze a synkopy a o nutnosti vyhýbat se během léčby alkoholu. Certifikát k prodeji flibanserinu potřebují i lékárny, jež ho smějí vydat jen oproti lékařskému předpisu a musí předem pacientku poučit o zákazu pití alkoholu při užívání léku.

Vzhledem ke značnému dopadu HSDD na kvalitu života pacientek je léčba této poruchy žádoucí. Klinická praxe nyní ukáže, zda flibanserin může být vhodným řešením.

(zza)

Zdroj: FDA approves first treatment for sexual desire disorder. [tisková zpráva FDA z 18. 8. 2015]
Dostupné na: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm458734.htm [navštíveno 1. 10. 2015]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa