Narušená funkce imunity u nespecifických střevních zánětů

10. 8. 2009

V trávicím traktu funguje systém imunologické tolerance, spočívající hlavně v omezení zánětlivé reakce na antigeny z přijímané potravy a na antigeny mnoha bakterií přítomných ve střevě. Pokud je tento komplexní systém narušen chemickým či jiným patologickým zásahem, výsledná imunitní odpověď může u geneticky predisponovaného jedince vyústit v nespecifický střevní zánět.

V trávicím traktu funguje systém imunologické tolerance, spočívající hlavně v omezení zánětlivé reakce na antigeny z přijímané potravy a na antigeny mnoha bakterií přítomných ve střevě. Pokud je tento komplexní systém narušen chemickým či jiným patologickým zásahem, výsledná imunitní odpověď může u geneticky predisponovaného jedince vyústit v nespecifický střevní zánět.

Přestože etiopatogeneze těchto zánětů zůstává stále nevyřešena, aktuální důkazy nasvědčují tomu, že důležitou roli hraje defektní apoptóza (programovaná buněčná smrt) T-lymfocytů a porušená funkce střevní epiteliální bariéry. Dalším podstatným momentem je aktivace makrofágů, která vede k nadprodukci zánětlivých mediátorů – cytokinů TNF-α, IL-1 a IL-6. Je však třeba objasnit, zda je spouštěčem této kaskády antigen tělu vlastní – autoantigen –, či antigen cizí – heteroantigen.

Byla prokázána přítomnost sérologické imunitní odpovědi na některé bakterie, které jsou součástí střevní mikroflóry nebo se dostávají do trávicího traktu s potravou. Tato odpověď představuje protilátky proti Saccharomyces cerevisiae, což je kvasinka hojně užívaná především v pekařství a pivovarnictví. Titr protilátek (ASCA) je vysoký převážně u Crohnovy choroby, proto jejich vyšetření pomocí techniky ELISA může posloužit k diferenciaci od ulcerózní kolitidy. Jiným podnětem k tvorbě protilátek jsou části Escherichia coli, konkrétně porin C ve vnější membráně (Omp-C) a flagelin, vytvářející bičík (cBir1). Tato bakterie se velmi hojně vyskytuje v tlustém střevě a účastní se pochodů trávení a tvorby vitaminů. Byly nalezeny též protilátky proti Pseudomonas aerigunosa, jež může být v malém množství přítomna ve střevní mikroflóře. Hostitelská reakce na mikrobiální antigeny zahrnuje obranné mechanismy – defensivy –, receptory rozeznávající určité bakteriální vzory a Toll-like receptory.

Intenzivně je zkoumána také role neuroimunomodelace a vliv regulační osy mozek–střevo na střevní zánět a jeho přetrvávání. Je pravděpodobné, že nespecifické střevní záněty představují heterogenní skupinu nemocí, které stejnými mechanismy poškozují tkáň, ale liší se spouštěcím momentem a imunoregulačními abnormalitami. Naděje jsou vkládány do lepšího pochopení počátečních zásahů do imunitní tolerance a epiteliální odpovědi vůči mikroorganismům, což bude podkladem pro nové terapeutické možnosti.

Zdroj:

  1. World J Gastroenterol. 2009 Feb 7; 15 (5): 521–5
  2. (gepi)Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa