Náhodný maligní karcinoid u Crohnovy choroby – kazuistika

25. 8. 2009

Souvislost mezi Crohnovou chorobou a adenokarcinomy tenkého i tlustého střeva je poměrně dobře známá. Zato o souvislosti mezi Crohnovou chorobou a maligním karcinoidem v ileu se toho zase tolik neví. Jeden takový případ popsali kanadští lékaři. Publikovali ho v odborném časopise Canadian journal of surgery.

Souvislost mezi Crohnovou chorobou a adenokarcinomy tenkého i tlustého střeva je poměrně dobře známá. Zato o souvislosti mezi Crohnovou chorobou a maligním karcinoidem v ileu se toho zase tolik neví. Jeden takový případ popsali kanadští lékaři. Publikovali ho v odborném časopise Canadian journal of surgery.

Kazuistika

Na chirurgické oddělení Vernonské nemocnice Jubilee Hospital byl přijat 43letý pacient, kuřák, s postprandiální abdominální bolestí a dlouho známou anamnézou Crohnovy choroby v ileu. Provedená kolonoskopie ukázala změny sliznice, které přesně korelovaly s obrazem této nemoci. CT vyšetření pak prokázalo částečnou obstrukci v několika částech distálního ilea. Nalezeno bylo také několik žlučových kamenů, testy ale prokázaly neporušenou schopnost žlučníku se vyprázdnit.

Ošetřující interní lékař tedy pacienta doporučil k laparoskopickému odstranění žlučníku, a to vzhledem k tomu, že obtíže měl pacient většinou po jídle. Po nekomplikovaném odstranění žlučníku se ale pacientův stav nijak výrazně nezlepšil. Na patologii byly prokázány jak žlučové kameny, tak i chronická cholecystitida. Protože ale pacient i po zákroku nadále ztrácel váhu a trpěl bolestmi, bylo přistoupeno k resekci postižených střev. Zajímavé ale na bolestech bylo, že částečně reagovaly na pregabalin v dávce 150 mg na noc.

Operace – resekce distálního ilea se zhruba 40centimetrovou ileocékální anastomózou – proběhla bez komplikací. Byly při zní nalezeny tři zcela odlišné striktury, tak jak je obvyklé u Crohnovy choroby.

Patologie zodpověděla všechny otázky

Výsledky patologie ukázaly na změny střeva v důsledku Crohnovy choroby – ulcerace, transmurální zánět, hypertrofie lamina muscularis mucosae a muscularis propria a submukózní abscesy. Nebyly patrny žádné známky „hrubého“ nádoru.

Přesto se ale podařilo prokázat nepravidelná ložiska neuroendokrinních buněk, sloučených do acinárních a trabekulárních útvarů, které se invazivně cestou muscularis propria šířily serózou do periileálního tuku. Všechny resekované uzliny však byly negativní.

Původní předpoklad, že pacient trpěl adenokarcinomem tenkého střeva, se nepotvrdil. Imunohistochemie totiž prokázala pozitivní cytoplazmatický chromogranin, synaptophysin a pancytokeratin (AE1/AE3), které jsou běžné spíše u karcinomů a karcinoidů. Lékaři tak případ uzavřeli jako invazivní karcinoid vzniklý při Crohnově chorobě.

Zdroj:

  1. Hwang H. et al.: Incidental malignant carcinoid within Crohn ileitis,

    Can J Surg. 2009 Jun; 52 (3): E58–9.

  2. (kam)Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa