Komplikace stomií a jejich četnost

4. 5. 2009

Komplikace stomií představují pro pacienty výrazné zhoršení kvality jejich života. Organizace WOC provedla monitoring výskytu těchto komplikací. Zmíněný výzkum se týkal sběru dat z 21 studií publikovaných v Anglii od ledna roku 1990 do srpna 2007. Studie zahrnovaly statistické údaje o počtu pacientů s různými komplikacemi po kolostomii, ileostomii či urostomii.

Komplikace stomií představují pro pacienty výrazné zhoršení kvality jejich života. Organizace WOC provedla monitoring výskytu těchto komplikací. Zmíněný výzkum se týkal sběru dat z 21 studií publikovaných v Anglii od ledna roku 1990 do srpna 2007. Studie zahrnovaly statistické údaje o počtu pacientů s různými komplikacemi po kolostomii, ileostomii či urostomii.

Komplikace stomií zahrnují problémy fyziologické, funkční, a problémy na úrovni psychické a sociální. Fyziologické problémy, jako například parastomální hernie a iritace kůže, jsou v lékařské literatuře popisovány nejčastěji. Ačkoli bylo vyšetřováno mnoho faktorů, které by mohly zodpovídat za následný vznik komplikací, žádný z nich nebyl popsán jako jasný rizikový faktor. Ze závěru studie vyplývá, že pro úspěšnost operace jsou zásadní následující faktory – chirurgická technika, umístění stomie, edukace a emocionální podpora pacienta.

Každý ze zúčastněných lékařů uváděl u svých pacientů výskyt jedné či více komplikací stomií. Nejčastěji se jednalo o problémy fyziologické typu retrakce, hernie, prolapsu, poškození kůže v okolí stomie a nekrózy.

Mezi uváděné funkční komplikace patří únik obsahu ze zásobníku, zápach, určité omezení pohybu pacientů, oblékání znesnadněné umístěním stomie a změny diety.

V menší míře byly popisovány komplikace psychologické či problémy s péčí o stomii. Ve studii jsou uváděny mimo jiné deprese, úzkost, poruchy v sexuální oblasti a obtíže se zapojením se do pracovního procesu.

Z výsledků výzkumu plyne jasný závěr. Je potřeba v této oblasti provádět další sledovaní a analýzy. Práce zahrnuté v tomto měření totiž měly jisté nedostatky, mezi něž patřil například nestejný počet účastníků jednotlivých studií, absence přesných definicí komplikací, rozdíly v délce trvání sledovaní, a dokonce chybějící data. Výzkum tudíž upozornil na nedostatek informací o problémech stomiků, a poukázal tak na nutnost pečlivějšího provádění ucelenějších studií.

(tek)

Zdroj:

  • J Wound Ostomy Continence Nurs 2008;35(6):596–607.


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa