Prehľad elektronických kurzov

Ukončené kurzy už bez kreditácie vhodné na edukáciu

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 kredity ČSK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.
Odborná garancia: Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání

Predpokladaný čas: 20 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 kredity ČSK
Autor: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.
Odborná garancia: MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Inzerce

Cesta pacienta s CHOPN

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Odborná garancia: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Libor Jelínek
Odborná garancia: doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Precizní medicína v onkologii

Predpokladaný čas: 30 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Odborná garancia: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.
Odborná garancia: odb. as. MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Kopřivka a její terapie

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Petra Brodská
Odborná garancia: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Uroinfekce v primární péči

Predpokladaný čas: 40 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Marek Štefan
Odborná garancia: MUDr. Filip Prusík
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií

Predpokladaný čas: 30 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Odborná garancia: doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Přenašečky hemofilie – nepřehlížíte je náhodou?

Predpokladaný čas: 30 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 3 body ČLnK
Odborná garancia: doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Imunoterapie urotelového karcinomu močového měchýře

V léčbě neoperabilního, lokálně pokročilého nebo metastatického urotelového karcinomu močového měchýře se dlouhou dobu využívala chemoterapie. Onemocnění je sice považováno za chemosenzitivní a léčebné režimy založené na cisplatině dosahují vysokého procenta odpovědí, ale medián přežití se i přes agresivní terapii pohybuje kolem 15 měsíců. Léčebné postupy v případě selhání platinového derivátu se vyvíjely poměrně složitě. Souvisí to především s klinickým stavem pacientů, rozsahem choroby a přidruženými komplikacemi. Medián věku nemocných je 73,2 roku.

Predpokladaný čas: 30 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK
Odborná garancia: Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Neutropenie

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Michal Kouba
Odborná garancia: prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Imunitní trombocytopenie (ITP)

Predpokladaný čas: 75 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
Odborná garancia: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Nedostatek železa - patofyziologie a léčba

Predpokladaný čas: 30 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Odborná garancia: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Správné postupy v léčbě ALK a ROS1 pozitivních karcinomů plic

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., MUDr. Ondřej Fisher
Odborná garancia: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Bezpečnost a účinnost léčivých přípravků pro léčbu roztroušené sklerózy v 1,5 linii

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Jakub Holešovský
Odborná garancia: doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Monitorování bezpečnosti léčby syntetickými konvenčními chorobu modifikujícími léky (csDMARDs)

Predpokladaný čas: 30 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: Prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.
Odborná garancia: MUDr. Hana Brabcová
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Alergenová imunoterapie

Predpokladaný čas: 30 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Odborná garancia: MUDr. Ester Seberová
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Bolesti hlavy, migréna

Predpokladaný čas: 30 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: Prim. MUDr. Jolana Marková
Odborná garancia: MUDr. Jiří Mastík
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Výběr přednášek z multidisciplinárního semináře Nádory hlavy a krku

Predpokladaný čas: 25 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., Prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Odborná garancia: Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Kolorektální karcinom a cílená terapie

Predpokladaný čas: 25 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, MHA Ph.D.
Odborná garancia: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, MHA Ph.D.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Převod diabetika na inzulín – edukace, kompenzace, chyby a omyly

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.
Odborná garancia: MUDr. Andrea Němcová
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Současné trendy v terapii familiární hypercholesterolémie

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK
Odborná garancia: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Akutní zánět středouší

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Dana Jenšovská
Odborná garancia: Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Mechanizmy vzniku lékové rezistence u karcinomu prsu a možnosti jejich ovlivnění

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Zuzana Bielčiková
Odborná garancia: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.
Študijné materiály

Filtrovať podľa špecializácie
Zrušiť všetky filtre

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa