Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Predpokladaný čas: 30 minút
Ohodnotené: 1 bod ČLnK, 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 - 2 kredity SLK
: 6. 11. 2020
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.

Podmienky splnenia

1 bod ČLnK – absolvovanie na min. 70 % max. 3 pokusy 4 kredity ČLK – absolvovanie na min. 80 % max. 3 pokusy 2 kredity SLK – absolvovanie na min. 80 % max. 1 pokus 1 kredit SLK – absolvovanie na min. 60 % max. 1 pokus
Ako uplatniť kredity?

Úvod ku kurzu

Vzhľadom k tomu, ako sú kardiovaskulárne ochorenia častá v našej populácii, je táto téma veľmi žiaduce aj aktuálna. Vieme, že KV ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí v ČR i Európe. Okolo 45% u oboch pohlaví umierajú pacienti z dôvodu komplikácií kardiovaskulárnych ochorení. Jedným z rizikových faktorov je nepochybne dyslipidémie. Základom liečby dyslipidémie sú statíny. Všetkým zástupcom statínov je spoločný mechanizmus účinku a tiež bezpečnosťou profil. Veľká väčšina pacientov s KV ochorením trpí práve dyslipidémiou a užívajú tieto statíny. Kurz hovorí o nutraceutikách - látkach, ktoré majú potenciál ovplyvniť dyslipidémie.


Autor kurzu: 
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. Medailónik autora kurzu
1992–1996 Střední zdravotnická škola Havlíčkův Brod, 1996–2002 Masarykova univerzita v Brně, lékařská fakulta, 2002–dosud Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha (odborný asistent). Ve výzkumné práci se věnuje hlavně oblasti preemptivní analgézie a možnostem využití kombinací analgeticky působících látek s různým mechanismem účinku v různých typech bolesti. Titul Ph.D. získal na základě své dizertační práce„Možnosti preemptivní analgezie a zvýšení účinnosti analgetik neurofarmaky“ v r. 2010 na Ústavu farmakologie 3. LF UK. Rovněž působí jako konzultant v oblasti farmakoterapie či při schvalování a preklinickém a klinickém hodnocení léčiv. Autor/spoluautor několika monografií a více než 200 odborných článků u nás i v zahraničí. Podílí se na úspěšném řešení řady výzkumných projektů. Člen odborné redakce časopisů Farmakoterapie a Farminews, šéfredaktor časopisu MediKom (vychází na Slovensku). Člen České farmakoekonomické společnosti, České společnosti farmakologie a toxikologie ČLS JEP. Ve volném čase se rád věnuje cestování a sportu (lyžování, běh, cyklistika, vysokohorská turistika…).
Odborná garancia: doc. MUDr. Martin Votava, PhD.
Partner sekcie zentiva_logo
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa