XXXIV. dny mladých internistů České republiky a Slovenska v Olomouci


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(7-8): 672
Kategorie: Aktuality

Ve dnech 4.–5. 6. 2015 se v Olomouci konaly XXXIV. dny mladých internistů České republiky a Slovenska.

Odborný program byl organizován pod patronací České internistické společnosti (ČIS), Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) a pod záštitou děkana LF UP v Olomouci, ředitele FN Olomouc a Spolku lékařů v Olomouci. Organizace kongresu se tradičně ujala III. interní klinika – nefrologie, revmatologie a endokrinologie LF UP a FN Olomouc, která se v pořadatelství vždy střídá s I. interní klinikou FN a Jesseniovy Lékařské fakulty UK v Martině. Garantem setkání byl přednosta kliniky prof. J. Zadražil, koordinátorem konference prof. P. Horák. Organizaci zajišťovalo Konferenční centrum UP.

XXXIV. dnů mladých internistů se účastnilo kolem 120 mladých lékařů s 94 příspěvky, z toho 39 příspěvků pocházelo ze slovenských pracovišť. Odborný program byl rozdělen do 12 dílčích bloků dle tematiky příspěvků a probíhal v posluchárnách Teoretických ústavů LF UP formou 2 paralelních sekcí.

Aktivní účastníci setkání měli po oba dny velmi náročný odborný program. Zazněla řada tematických prací, zajímavých kazuistik i přehledů. Účastníci neměli problém s dodržením časového limitu. Ve všech sekcích panovala přátelská atmosféra a do diskuse se zapojila řada mladých internistů.

Na závěr pátečního programu byly uděleny i hlavní ceny. Rozdělení cen nebyl jednoduchý úkol vzhledem k vysoké úrovni velké části prezentací. Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Zimní školu mladých internistů EFIM.

Oceněná sdělení:

Účastníci z ČR:

1. cena – cena předsedy České internistické společnosti:

Jeřábek Š et al, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha: Korelace indexu IFR s hodnotou frakční průtokové rezervy koronárního řečiště.

2. cena:

Cibičková Ľ et al., III. interní klinika – nefrologie, revmatologie a endokrinologie LF UP a FN Olomouc a další pracoviště: Srovnání stanovení apolipoproteinu B výpočtem a přímým měřením na souboru dyslipidemických pacientů

3. cena:

Pöpperlová A et al, I. interní klinika LF UK a FN Plzeň a další pracoviště: Vliv ikodextrinového a glukózo-bikarbonát/laktátového PD roztoku na buněčnou populaci dialyzátu a na hladiny markerů biokompatibility IL6 a Ca125 u incidentních peritoneálně dialyzovaných pacientů

Účastníci ze SR:

1. cena – cena předsedkyně Slovenské internistické společnosti:

Samoš M et al, I. interná klinika JLF UK a UN Martin a další pracoviště: Recentné výsledky riešenia grantu SKS 2012–2015: „Využitie rotačnej tromboelastometrie pri monitorovaní účinnosti antiagregačnej liečby u pacientov s akútnym STEMI“ na I. internej klinike JLF UK a UN v Martine

2. cena:

Sterančáková L et al, V. interná klinika LF UK a UN Bratislava: Vplyv biologickej liečby na kostnú denzitu u pacientov s reumatoidnou artritídou

3. cena:

Hyrdel P et al, Interná klinika – gastroenterologická JLF UK a UN Martin: Efektivita diagnostiky gastrinómov v súbore národného centra pre rezistentné peptické vredy a endokrínne aktívne nádory gastrointestinálního traktu.

Závěr XXXIV. dnů mladých internistů patřil společné fotografii na schodech teoretických ústavů LF UP
Závěr XXXIV. dnů mladých internistů patřil společné fotografii na schodech teoretických ústavů LF UP

Setkání bylo uzavřeno předáním cen a zhodnocením konference hlavním garantem prof. J. Zadražilem a organizátorem příštího ročníku Dnů mladých internistů prof. M. Mokáněm, který zároveň pozval všechny mladé lékaře k účasti na XXXV. dnech mladých internistů pořádaných I. internou klinikou Jesseniovej LF UK v Martine v příštím roce.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

pavel.horak@fnol.cz

III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

www.fnol.cz

Doručeno do redakce: 10. 6. 2015


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2015 Číslo 7-8
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa