Jan Brož et al. Léčba inzulinem


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(7-8): 670
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2015. 202 s. ISBN 978-80-7345-440-1

Monografie podává v přehledu základní informace o léčbě diabetiků inzulinem, které jsou určeny pro praktické vedení léčby. Cílem hlavního autora nebylo tudíž podat podrobné poznatky z oblasti fyziologie inzulinu či jeho působení v organizmu, ale především poukázat na všechny problémy, které jsou spjaty s rutinním použitím inzulinu v každodenním životě diabetika. Monografie proto uvádí jednak obecné praktické informace o inzulinu, způsobech léčby, inzulinových režimech, aplikační technice a jejím zajištění jak pomocí inzulinových per, tak s podáním inzulinovou pumpou, jednak zahrnuje informace o nezbytných součástech moderní léčby inzulinem. Sem patří monitorování glykemií pacientem, tzv. self-monitoring, či kontinuální monitorování pomocí senzorů, které jsou předpokladem flexibilního režimu nastavování dávek inzulinu. Autoři poukazují na význam dietních opatření a fyzické aktivity, které významně ovlivňují dávkování inzulinu a součástí textu jsou proto i názorné ukázky, jak se s těmito vlivy srovnávat. Samostatná kapitola je věnována hypoglykemii, což je významný faktor, s nímž se setká každý pacient léčený inzulinem a k němuž potřebuje zásadní informace. Součástí léčebného procesu diabetika jsou kontroly v ambulanci a vedení léčby, o čemž se čtenář informuje v další části textu. V neposlední řadě se diskutují některé speciální otázky jako léčba inzulinem v graviditě, léčba diabetických dětí, léčba inzulinem ve vztahu k řízení motorových vozidel a další.


Právě dlouholetá praxe autora umožnila, aby logickým způsobem předal své zkušenosti lékařům, kteří pečují o diabetiky a kteří si potřebují osvojit právě praktické „zacházení“ s léčbou inzulinem. Po této stránce je předložená monografie významnou moderní publikací, která je obohacením naší literatury zaměřené na péči o diabetes mellitus. Její předností je pojetí léčby inzulinem v kontextu současných poznatků, takže text poskytuje čtenáři současný pohled na léčbu inzulinem v praxi. Navíc autor si přizval jako spoluautory zkušené kolegy a kolegyně, kteří se zabývají specifickými aspekty souvisejícími s terapií inzulinem, což umožnilo vytvořit ucelený pohled na tuto problematiku. Monografii proto považuji za velmi zdařilou a věřím, že se stane praktickým manuálem v nemocniční i terénní praxi.

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

jan.skrha@lf1.cuni.cz

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

www.vfn.cz

Doručeno do redakce: 17. 6. 2015


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2015 Číslo 7-8
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa