XVII International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease


Autoři: Miroslav Mydlík;  Katarína Derzsiová
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(5-6): 539-540
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

6.–10. 5. 2014, Würzburg (Nemecko)

V dňoch 6.–10. mája 2014 sa konal vo Würzburgu, v Kongresovom centre, v poradí už XVII. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek. Kongres otvoril prof. Christoph Wanner, MD, ktorý je prezidentom Medzinárodnej spoločnosti pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek (International Society of Renal Nutrition and Metabolism) a súčasne bol aj prezidentom tohto kongresu. Prvý kongres tejto spoločnosti sa konal v roku 1977 vo Würzburgu a po 37 rokoch sa opäť konal v tom istom meste [1–7] (obr. 1). Na kongrese sa zúčastnilo viac ako 400 účastníkov z celého sveta. Celkove na kongrese odznelo 143 vyžiadaných prednášok, 32 prednášok z prihlásených súhrnov a 165 prednášok bolo na vývesných paneloch. Témy prednášok boli: poruchy výživy a metabolizmu u CKD chorých 1.–5. štádium a po transplantácii obličky.

Nam-Ho Kim a Chan Young Oak (Gwangju, Južná Kórea) porovnali celkovú telesnú tekutinu a nutričný stav u hemodialyzovaných chorých a počas CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis) s použitím bioimpedančnej techniky. Zistili, že pomer extracelulárnej a intracelulárnej vody bol relatívne vyšší u hemodialyzovaných chorých, ale nutričný stav bol lepší u chorých počas CAPD. Depresia a úzkosť boli prítomné u asymptomatických hemodialyzovaných chorých s nízkou koncentráciou albumínu v sére, napr. pri chronickej infekcii a horším nutričným stavom, najmä v rámci syndrómu nedostatočnej dialýzy (Cui Xi Lim et al, Singapúr). Meireles M et al (Sao Pãulo, Brazília) uviedli, že suplementácia veľkými dávkami cholekalciferolu (100 000 IU/týždeň) viedla k úprave 25(OH)D vitamínu a súčasne ku zníženiu koncentrácie CRP v plazme u chorých s CKD 4. štádium. Tantisattamo E (Atlanta, USA) zistil po podávaní trimetoprim/sulfametoxazolu (Biseptolu) u 51-ročnej chorej reverzibilnú hyponatriémiu, hyperkaliémiu a aniónovou medzerou navodenú metabolickú acidózu. Tieto poruchy vznikli mechanizmom ako po použití diuretiká šetriaceho draslík. Podľa autora je to nové zistenie elektrolytovej poruchy. Satirapoj B et al (Bangkok, Thajsko) dokázali, že angiotenzinogén v moči sa zvyšuje ešte pred objavením sa albuminúrie u chorých s diabetickou nefropatiou. Tento nález je významný z pohľadu aktivácie renín-angiotenzín-aldosterónového systému pri diabetickej nefropatii. Nerbass F et al (Joinville, Brazília) sa zaoberali poruchami spánku u hemodialyzovaných chorých. Zistili, že boli častejšie u chorých, ktorí trpeli na dlhodobú anorexiu.

Stisk ruky je jednoduchá a vhodná metóda na posúdenie svalovej hmoty a tesne koreluje s beztukovým tkanivom meraným bioimpedantnou spektroskopiou u chorých s CKD 4.–5. štádiu a u hemodialyzovaných chorých. Negatívna korelácia medzi stiskom ruky a tukovým tkanivom môže poukázať na zväčšenie tukového tkaniva, čo môže svedčiť na úbytok svalovej hmotnosti, a to je veľmi dôležité pre posúdenie nutričného stavu u týchto chorých (Rymarz A et al, Varšava, Poľsko). Kamimura MA et al (Sao Pãulo, Brazília) zistili, že hyperhydratácia, posúdená pomocou bioimpedančnej spektroskopie, viedla ku zmenšeniu stisku ruky u CAPD chorých. Hyperhydratácia u hemodialyzovaných chorých väčšia ako 1,4 litra pred hemodialýzou bol významný ukazovateľ pre neprimerané zvýšenie krvného tlaku (xVannini F et al, Taubaté, Brazíliax). Použitie fruktózy viac ako 50 g/24 hod viedlo u CKD chorých ku zvýšeniu koncentrácie kyseliny močovej v sére, na rozdiel od chorých, ktorí konzumovali menej ako 50 g (Vieira FO et al, Rio de Janeiro, Brazília). Podľa Jankowskej M et al (Gdańsk, Poľsko) v diétach chorých s CKD bez mimotelovej eliminačnej liečby je nedostatok niektorých vitamínov, najmä kyseliny listovej, vitamínu B1 a vitamínu D. Mydlík M et al (Košice, Slovenská republika) vo svojej štúdii vyšetrili vplyv hemodiafiltrácie (HDF) na niektoré markery oxidačného a karbonylového stresu a mikroinflamácie u 14 chorých s CKD – 5. štádium bez diabetu a u 7 chorých s diabetes mellitus. HDF význame znížila produkty pokročilej glykácie v plazme (AGEs), celkovú antioxidačnú kapacitu (total antioxidant capacity – TAC), schopnosť plazmy redukovať železité ióny (ferric reduction ability of plasma – FRAP) a významne zvýšila malondialdehyd (MDA) v plazme v obidvoch skupinách chorých. Vo vyšetrených markeroch u chorých s diabetom a bez diabetu nebol zistený významný rozdiel okrem AGEs a TIMP1. Autori paradoxne zistili nižšie hodnoty AGEs pred HDF, spojené s fluorescenciou plazmy a tkanivový inhibítor metaloproteináz 1 (TIMP1) u chorých s diabetom vs bez diabetu. Tento nález ostal nevysvetlený, ale mohol svedčiť pre dodržiavanie odporúčanej diéty. Barnes J et al (Urbana, Los Angeles, USA; Haifa, Izrael) sa zaoberali vzťahom medzi príjmom vitamínu C a aktivitou paraoxonázy 1 v sére u hemodialyzovaných chorých v deň hemodialýzy a počas nedialyzačných dní. Paraoxonáza 1 je antioxidant, ktorý zabraňuje oxidácii LDL. Autori zistili, že hemodialyzovaní chorí mali zníženú aktivitu paraoxonázy 1, čo súviselo so zníženým príjmom odporúčanej dávky vitamínu C (69,3 ± 10,1 mg/24 hod) počas dialyzačných aj nedialyzačných dní. Varianty grelinu (hormón hladu) Arg51 > Gln a Leu72 > Met môžu mať vplyv na BMI a na pomer veľkosti pásu a boku u chorých po transplantácii obličky. Leu72 > Met variant grelinu mohol by byť determinantom koncentrácie HDL-cholesterolu a genetickým determinantom pre chudnutie v dôsledku diétnych opatrení a fyzickej aktivity (Teplan V et al, Praha, Česká republika).

Obr. 1. Ulica Dómu svätého Kiliana vo Würzburgu
Ulica Dómu svätého Kiliana vo Würzburgu

V rámci spoločenského programu organizátori usporiadali Gala dinner v záhradnom domčeku Nemocnice Julius. Okrem toho niektorí účastníci navštívili Rezidenčný palác, v ktorom sa nachádza obrazová galéria. V nej dominujú obrazy benátskeho barokového maliara Giovanniho Batistu Tiepola (obr. 2).

Obr. 2. Rezidenčný palác vo Würzburgu
Rezidenčný palác vo Würzburgu

Nasledujúci XVIII. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek sa bude konať na ostrove Okinawa, Japonsko, 19.–23. apríla 2016.

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

miroslav.mydlik@unlp.sk

IV. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice, Slovenská republika

Doručeno do redakce: 11. 6. 2014


Zdroje

1. Mydlík M, Derzsiová. K 11. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 29.-31. marca 2002, Nagoja (Japonsko). Vnitř Lék 2002; 48: 1088–1089.

2. Mydlík M, Derzsiová. K 12. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 18.-22. júna 2004, Padova, Abano Terme, Benátky. Vnitř Lék 2004; 50: 798–799.

3. Mydlík M, Derzsiová. K XIII. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek. 28. februára až 4. marca 2006, Mérida, Yucatan (Mexiko). Vnitř Lék 2006; 52: 654–655.

4. Mydlík M, Derzsiová. K XIV. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek. 11.- 15. júna 2008, Marseille (Francúzsko). Vnitř Lék 2008; 54: 1020–1021.

5. Mydlík M, Derzsiová. K XV. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 25.- 28. júna 2010, Lausanne (Švajčiarsko). Vnitř Lék 2010; 56: 932–933.

6. Scott CS. Stone Pearl Habor. The way it was – December 7, 1941. Fourth Ed. Island Heritage Publishing, Hawaii 2012, 80 s.

7. Mydlík M, Derzsiová K XVI. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek – Prvý svetový týždeň pre výživu pri chorobách obličiek, 26.-30. júna, 2012, Honolulu, Oahu, Havajské ostrovy, USA. Prakt Lék 2012; 92: 475–476.

Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 5-6

2014 Číslo 5-6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa