Hodnocení diastolické funkce levé komory pomocí radionuklidové ventri­kulo­grafie u pacientů s chronickým srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí


Hodnocení diastolické funkce levé komory pomocí radionuklidové ventri­kulo­grafie u pacientů s chronickým srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí

Cíl práce:
Zjistit, zda u pacientů s chronickým srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí korelují parametry diastolické funkce levé komory hodnocené radionuklidovou ventrikulografií (RNVG) s parametry získanými dopplerovskou echokardiografií (ECHO).

Soubor a metodika:
RNVG a ECHO byly provedeny u 40 pacientů (36 mužů a 4 žen) s CHSS (EF LK < 50 %). K posouzení diastolické funkce levé komory byly použity pro RNVG: PFR (peak filling rate [% SV/sec]), TFR – time to peak filling rate (ms), pro ECHO: vrcholová rychlost časného transmitrálního diastolického toku (E), rychlost pozdního diastolického toku (A) měřených pulzní dopplerovskou echokardiografií a vypočtený poměr E/A a vypočtený průměr rychlostí diastolického pohybu septálního a laterálního mitrálního anulu (E´) měřených tkáňovou dopplerovskou echokardiografií a vypočtený poměr E/E´. RNVG a ECHO byly provedeny týž den.

Výsledky:
Průměrný poměr E/A byl dle ECHO 1,21 (medián 0,85) a E/E´ 9,0 (medián 8,40). Průměrný PFR byl 421,7 (medián 371,0) % SV/sec a průměrný TPF byl 198,7 ms (medián 169,5). TPF koreloval významně s E/A (r = -0,34, p = 0,030), korelace TPF k E´ (r = -0,27, p = 0,082) nedosáhla statistické významnosti, poměr PFR/věk koreloval s E/E´ (r = -0,31, p = 0,05).

Závěr:
U pacientů s chronickým srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí byly nalezeny významné korelace mezi některými parametry diastolické funkce levé komory hodnocené pomocí radionuklidové ventrikulografie a dopplerovské echokardiografie.

Klíčová slova:
diastolická funkce – dopplerovská echokardiografie – radionuklidová ventrikulografie – srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí


Autoři: Jan Naar 1;  Filip Málek 1;  Otto Lang 2;  Otakar Bělohlávek 3;  Jana Vránová 4;  Tomáš Mráz 1;  Eva Mandysová 1;  Petr Neužil 1
Působiště autorů: Department of Cardiology, Cardiocenter, Na Homolce Hospital, Prague, head prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC 1;  Department of Nuclear Medicine, Královské Vinohrady Faculty Hospital, Prague, head MUDr. Otto Lang, Ph. D. 2;  Department of Nuclear Medicine, Na Homolce Hospital, Prague, head doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. 3;  Department of Medical Biophysics and Informatics, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, dean prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(2): 110-113
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Zjistit, zda u pacientů s chronickým srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí korelují parametry diastolické funkce levé komory hodnocené radionuklidovou ventrikulografií (RNVG) s parametry získanými dopplerovskou echokardiografií (ECHO).

Soubor a metodika:
RNVG a ECHO byly provedeny u 40 pacientů (36 mužů a 4 žen) s CHSS (EF LK < 50 %). K posouzení diastolické funkce levé komory byly použity pro RNVG: PFR (peak filling rate [% SV/sec]), TFR – time to peak filling rate (ms), pro ECHO: vrcholová rychlost časného transmitrálního diastolického toku (E), rychlost pozdního diastolického toku (A) měřených pulzní dopplerovskou echokardiografií a vypočtený poměr E/A a vypočtený průměr rychlostí diastolického pohybu septálního a laterálního mitrálního anulu (E´) měřených tkáňovou dopplerovskou echokardiografií a vypočtený poměr E/E´. RNVG a ECHO byly provedeny týž den.

Výsledky:
Průměrný poměr E/A byl dle ECHO 1,21 (medián 0,85) a E/E´ 9,0 (medián 8,40). Průměrný PFR byl 421,7 (medián 371,0) % SV/sec a průměrný TPF byl 198,7 ms (medián 169,5). TPF koreloval významně s E/A (r = -0,34, p = 0,030), korelace TPF k E´ (r = -0,27, p = 0,082) nedosáhla statistické významnosti, poměr PFR/věk koreloval s E/E´ (r = -0,31, p = 0,05).

Závěr:
U pacientů s chronickým srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí byly nalezeny významné korelace mezi některými parametry diastolické funkce levé komory hodnocené pomocí radionuklidové ventrikulografie a dopplerovské echokardiografie.

Klíčová slova:
diastolická funkce – dopplerovská echokardiografie – radionuklidová ventrikulografie – srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí


Zdroje

1. Clements I, Sinak L, Gibbons R et al. Determination of diastolic function by radionuclide ventriculography. Mayo Clin Proc 1990; 65(7): 1007–1019.

2. Magorien D, Shaffer P, Bush C et al. Assessment of left ventricular pressure-volume relations using gated radionuclide angiography, echocardiography, and micromanometer pressure recordings. Circulation 1983; 67(4): 844–853.

3. Yu CM, Sanderson JE, Shum IO et al. Diastolic dysfunction and natriuretic peptides in systolic heart failure. Higher ANP and BNP levels are associated with the restrictive filling pattern. Eur Heart J 1996; 17(11): 1694–1702.

4. Ommen SR, Nishimura NA, Appleton CP et al. Clinical Utility of Doppler Echocardiography and Tissue Doppler Imaging in the Estimation of Left Ventricular Filling Pressures. A Comparative Simultaneous Doppler-Catheterization Study. Circulation 2000; 102(15): 1788–1794.

5. Scheiner J, Sinusas A, Wittry MD et al. Society of Nuclear Medicine Procedure Guideline for Gated Equilibrium Radionuclide Ventriculography, version 3.0, approved June 15, 2002. Available on: <http://interactive.snm.org/docs/pg_ch01_0403.pdf>.

6. Hesse B, Lindhardt TB, Acampa W. EANM/ESC guidelines for radionuclide imaging of cardiac function. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008; 35(4):851–885. Available on: .

7. Oh JK, Appleton CP, Hatle LK et al. The noninvasive assessment of left ventricular diastolic function with two-dimensional and Doppler echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 1997; 10(3):246–270.

8. Sohn DW, Chai IH, Lee DJ et al. Assessment of mitral annulus velocity by Doppler tissue imaging in the evaluation of left ventricular diastolic function. J Am Coll Cardiol 1997; 30(2): 474–480.

9. Choong CY, Hermann HC, Weyman AE et al. Preload dependence of Doppler-derived indexes of left ventricular diastolic function in humans. J Am Coll Cardiol 1987; 10(4): 800–808.

10. Miller T, Grossman S, Schectman H et al. Left ventricular diastolic filling and its association with age. Am J Cardiol 1986; 58(6): 531–535.

11. Ishibashi M, Yasuda T, Rocco T et al. Evaluation of left ventricular diastolic function using an ambulatory radionuclide monitor: relationship to left ventricular systolic performance. Am Heart J 1990; 120(1): 96–103.

12. Brenta G, Mutti LA, Schnitman M et al. Assessment of left ventricular diastolic function by radionuclide ventriculography at rest and exercise in subclinical hypothyroidism, and its response to L-thyroxine therapy. Am J Cardiol 2003; 91(11): 1327–1330.

13. Wisniacki N, Gowda V, Dar O et al. Does diastolic function evaluated with radionuclide ventriculography predict mortality, hospitalization and the development of new onset heart failure? Nucl Med Commun 2003; 24(6): 707–713.

Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo
Článek Omluva

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2014 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa