Diabetes mellitus a bolest. Průvodce pro každodenní praxi
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Mazanec R. Diabetes mellitus a bolest. Průvodce pro každodenní praxi. Praha: Maxdorf 2012. Počet stran 103. ISBN 978-80-7345-311-4.

Na náš knižní trh nyní přichází publikace zabývající se v současnosti často zmiňovanou problematikou bolesti u diabetu. Její autor pracuje jako neurolog a klinický neurofyziolog na Neurologické klinice 2. lékařské fakulty UK Praha, danou problematikou se zabývá již déle než 2 desetiletí.

První část knihy je věnována terminologii a patogenetickému rozdělení bolesti, velice podrobně je zde rozpracována problematika drah vedení bolesti, jak z pohledu anatomického, tak i po stránce interakcí jednotlivých drah. Nejsou opomenuty ani mechanizmy endogenní kontroly bolesti na bázi neurotransmiterů a neuromodulátorů. V následující kapitole se již dostáváme k vlastní problematice bolesti u diabetu. Zde najdeme klasifikaci bolesti u diabetu s podrobně rozebranými diagnostickými a zejména diferenciálně diagnostickými postupy. V části věnované diagnostice nenajdeme pouze vyšetření používaná v běžné klinické praxi, ale i popis a indikace vyšetření dosud vyhrazených spíše pro vědecko-výzkumnou činnost, jako např. vyšetření metodou laserem evokovaných potenciálů.

Vzhledem ke klinickému rozšíření distální formy symetrické diabetické polyneuropatie je včasné diagnostice této pozdní komplikace diabetu věnována zvláštní pozornost. Najdeme zde praktická doporučení právě pro diagnostiku časných fází, kdy nemocný často bagatelizuje obtíže nebo je vůbec nespojuje se svým často špatně kontrolovaným diabetem. Následně se tato kapitola zabývá diferenciálně diagnostickou problematikou, doporučenými vyšetřeními a prakticky podanými terapeutickými doporučeními pro každodenní praxi.

V následující kapitole se již dostáváme ke klinicky zřejmě nejvýznamnější části bolesti u diabetu – neuropatické bolesti. Tento druh bolesti zřejmě nejvíce zhoršuje kvalitu života nemocných s diabetem a právě proto je této problematice věnován v publikaci největší prostor. Bolest je vždy subjektivní fenoménem, který pacient popisuje na podkladě svých verbálních schopností. Proto zde nalezneme jednotlivé testy a škály, jejichž cílem je standardizovat nástroje pro diagnostiku, kvantifikovat obtíže pacienta a tím umožnit posouzení efektu doporučené léčby. Nalezneme zde i ukázky v praxi používaných dotazníků Pain Detect nebo DN 4, které umožní lékaři, díky vyplnění dotazníku pacientem ještě před vyšetřením, objektivně kvantifikovat intenzitu bolesti a poté se více věnovat pohovoru s nemocným a zvolení správného algoritmu terapie.

V kapitole s názvem algoritmus léčby neuropatické bolesti se autor zabývá odlišením neuropatické od nociceptorové bolesti, věnuje se současným možnostem farmakologické terapie s komentovaným popisem charakteristik jednotlivých lékových skupin. Najdeme zde i současné možnosti kombinační farmakoterapie a klinické zkušenosti autora s možnými kombinacemi. Ačkoli nezpochybnitelným základem pro úspěšnou léčbu diabetické neuropatie zůstává těsná kompenzace diabetu, druhým základním pilířem je farmakoterapie bolesti. V současnosti se ale stále více do popředí dostávají fyzikální metody léčby – zejména v dnešní době nejvíce aktuální metoda mezodiencefalické modulace (MDM). Přesný patofyziologický mechanizmus efektu této metody není znám, autor se zde věnuje možným mechanizmům účinku včetně koncepce pain matrix, která zřejmě nejvíce objasňuje nadějné výsledky této metody. Je zde zmíněna i problematika finanční úhrady moderních metod léčby z prostředků veřejného zdravotního pojištění a podílu možné spoluúčasti pacienta.

V následující části věnované doporučením a kazuistikám z klinické praxe je snad nejvíce z celé knihy patrna dlouholetá zkušenost autora v dané problematice. Je zde zmíněno zcela zásadní doporučení – nespěchat po zahájení léčby. Začít s jedním preparátem v nejmenší účinné dávce a vyčkat náběhu účinku terapie. Právě díky praktickému zaměření publikace je tato kniha zvláště vhodná pro začínající lékaře, kterým umožní získat náhled na diagnostiku a současné možnosti léčby bolesti u diabetu, které by jinak získali až postupně po dlouhých letech klinické praxe.

MUDr. Petr Žák

www.fnusa.cz

e-mail: petr.zak@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 16. 3. 2013


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství


Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
nový kurz

Kurz originály vs. generika

Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Autori: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa