K životnímu jubileu prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2012; 58(7 a 8): 185
Kategorie: 60. narozeniny prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc.

2. června 2012 oslavil šesté decennium svého života prof. Miroslav Souček. Všem, kteří jej znají a kteří s ním úzce spolupracují (nebo spolupracovali), se zdá, že to snad ani není pravda – vidí stále mladistvého a pozitivně naladěného lékaře, člověka na vrcholu lékařských, vědeckých i pedagogických úspěchů.


Miroslav Souček se narodil 2. června 1952, na střední školu chodil v Blansku a byl zde velmi nadějným basketbalistou. Maturoval v roce 1970 a po přijetí na lékařskou fakultu v Brně dal definitivně přednost studiu před perspektivou úspěšného basketbalisty. Promoval v roce 1976 na lékařské fakultě tehdejší UJEP a nastoupil na Interní oddělení nemocnice v Boskovicích. Po roce přestoupil na I. interní kliniku FN Pekařská (nyní FN u sv. Anny) v Brně na místo odborného asistenta. Zde postupně prošel všemi odděleními, od všeobecných interních lůžek až po koronární jednotku a kardiostimulaci. Po I. atestaci z vnitřního lékařství v roce 1980 se začal zajímat o problematiku cévních mozkových příhod a hypertenze. V roce 1984 úspěšně složil atestaci II. stupně z vnitřního lékařství a plně se začal věnovat přípravě na doktorskou disertační práci v oblasti poruch oběhových regulací po mozkových příhodách. Po obhajobě disertační práce v roce 1987 již byl uznávaným odborníkem v oblasti hypertenze. Své znalosti a zkušenosti v této oblasti uplatnil dále po roce 1989, kdy založil na I. interní klinice hypertenzní poradnu pro pacienty s těžkou a komplikovanou hypertenzí a současně pokračoval v preklinickém i klinickém výzkumu v problematice hypertenze. V roce 1998 obhájil habilitační práci na téma dlouhodobého monitorování krevního tlaku. Byl zakladatelem Laboratoře pro řízení krevního oběhu na I. interní klinice FN u sv. Anny, která tehdy byla v rámci ČR ojedinělá, a její další rozvoj, program i výsledky se staly východiskem pro vybudování budoucího Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC). Vychoval řadu úspěšných kardiologů se zaměřením na hypertenzi a krevní oběh.

Přednášel na řadě významných kongresů z oblasti hypertenze, je autorem stovek odborných článků. Je nutno vyzdvihnout jeho všeobecné interní vzdělání, které jej předurčilo k funkci přednosty II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny (od roku 2003) a ke jmenování profesorem vnitřního lékařství (2008). Je prvním autorem významných knižních publikací: Klinická patofyziologie hypertenze (2000), Vnitřní lékařství pro stomatology (2006), ale hlavně nejobsáhlejší učebnice Vnitřní lékařství (Grada 2011), která patří mezi oceněné publikace roku 2011.

Dále je nutno zmínit dlouhodobé členství prof. Součka ve výborech České společnosti pro hypertenzi (od roku 2010 vědecký sekretář společnosti), České internistické společnosti (od roku 2010 místopředseda společnosti). Je opakovaně předsedou organizačního výboru výročních sjezdů České společnosti pro hypertenzi (ČHS) a České internistické společnosti (ČIS) České lékařské společnosti J. E. Purkyně; je spoluzakladatelem tradice hypertenzních kongresů v Mikulově a internistických kongresů v Brně. Pod jeho vedením se II. interní klinika stala Hypertension Excellence Centre of the ESH jako projev ocenění od European Society of Hypertension. Prof. Souček je vedoucím katedry vnitřního lékařství, předsedou oborové rady vnitřní lékařství a garantem postgraduálního vzdělávání pro vnitřní lékařství na LF MU. Z tohoto výčtu vyplývá, že vedle své specializace – hypertenziologie se věnuje interně v celé její šíři.

Dovol, vážený pane profesore, milý Mirku, abych Ti jménem všech Tvých přátel a spolupracovníků a kolegů popřál do dalšího života vše dobré. Přeji Ti, aby Tvůj vinohrad stále dával tak výborná vína, aby ses i dále těšil ze své záliby pro výtvarné umění. Neméně upřímně Ti přeji, aby se Ti i nadále dařilo ve svém poslání úspěšného internisty a učitele, a osobně si přeji, aby naše spolupráce a osobní přátelství byly nadále pevné.

Vše nejlepší a ad multos annos.

Tvůj

Petr Svačina

prim. MUDr. Petr Svačina

www.vscr.cz

e-mail: psvacina@vez.brn.justice.cz

Doručeno do reakce: 30. 7. 2012


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7 a 8

2012 Číslo 7 a 8
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa