Slovo úvodem


Autoři: D. Pacík
Vyšlo v časopise: Urol List 2008; 6(1): 4

Vážené kolegyně a kolegové,

v době, kdy jaro konečně vítězí nad zimním a smutným obdobím, dostáváte do rukou první číslo již 6. ročníku Urologických listů. Věřím a doufám, že nám všem přinese užitečné informace a naplní podobným optimizmem, jako změna sezóny obvykle činí po nadvládě chladného pesimizmu zimy.

Druhý důvod, který k optimizmu máme, je skutečnost, že náš časopis byl akceptován do Index Copernicus. Jedná se o středoevropskou databázi, která hodnotí časopisy podle veřejně přístupných kritérií – vědecká kvalita, redakční zpracování, mezinárodní dostupnost, frekvence-pravidelnost-stabilita a technická kvalita. Do této databáze je také zařazen např. New England Journal of Medicine.

Společným tematickým jmenovatelem tohoto vydání je močová inkontinence a mikční dysfunkce v širším slova smyslu. Jedná se o problematiku postihující významnou část populace obou pohlaví, narůstající s jejím stárnutím a nepochybně problematiku zasahující meziooborově, a to také odráží autorství příspěvků (především urologové a urogynekologové). Operační řešení nejrůznějších problémů zcela jistě představuje pro urologa prioritní a dominantní oblast, v níž je velmi žádoucí, aby udržel svoji taktovku pevně v rukou – svědčí o tom články profesora T. Hanuše o otázce řešení prolapsu pánevních orgánů, primáře A. Čermáka o chirurgických možnostech řešení hyperaktivního močového měchýře, kolegy V. Vika o periuretrálních implantátech, ale příspěvek primáře I. Huvara jasně ukazuje, že urogynekolog je naprosto nepominutelným subjektem (mimochodem jako určitý „seriál“ bude mít svoje pokračování) v této oblasti. Velmi úzkou souvislost gynekologie a urologie podtrhuje článek M. Záleského. Mezi prestižní zahraniční autory, kteří byli ochotni přispět do našeho čísla, patří profesor D.K. Montague a prof. S.K. Wilson. Oba, a každý z jiného úhlu, hodnotí možnosti implantace umělého svěrače močové trubice. Steve Wilson (známý také jako patrně největší světový expert v implantaci penilních protéz) přináší svůj novátorský operační přístup k implantaci tohoto svěrače.

Nicméně rozvoj medicíny směrem k medikamentózní (a také pacientem nejlépe akceptované – pokud úspěšné) terapii je nezadržitelný a vedle obecně známé a akceptované standardní léčby hyperaktivního močového měchýře perorálními anticholinergiky a spazmolytiky, dnes přichází v úvahu injekce botulinotoxinu do detruzoru močového měchýře (v případech, v nichž léčba anticholinergiky selhala, nebo je pro značný výskyt nežádoucích účinků nepřijatelná). Docent J. Švihra z urologické kliniky v Martině nám přináší přehledný článek o současných možnostech medikamentózní léčby stresové inkontinence, která ještě nedávno byla výhradní doménou operační léčby.

Články týkající se patofyziologie močového měchýře o velké kapacitě a nového skóre symptomů hyperaktivního měchýře pochází z autorského kolektivu z New Yorku, příspěvek J. Weisse, přehledně zachycující problematiku klinicky tak závažného symptomu – nykturie, pro mě osobně přináší snad aktuálně největší přínos pro každodenní běžnou klinickou praxi, který je použitelný pro každého (nemocničního i ambulantního) urologa.

Již mnohaleté aktivity českého Inco Fóra shrnuje a hodnotí článek M. Svěrákové se spolupracovníky a ukazuje, že mnoho bylo vykonáno nejenom ve vlastní klinické praxi, ale také směrem k laické veřejnosti a představuje to nepochybně důležitou součást komplexního přístupu k řešení těchto poruch.

Tradiční komentáře aktuálních článků ze současné světové literatury, zpracované kolektivem kolem J. Fitzpatricka společně s překladem Guidelines EAU pro diagnostiku a léčbu inkontinence, toto číslo již musely uzavřít, protože velké množství příspěvků (jistě velmi potěšující pro náš časopis a jeho čtenáře) překročilo rozsah 100 stran a tak Guidelines EAU týkající se neurogenních mikčních dysfunkcí (které by bylo tématicky velmi vhodné sem zařadit), musíme přesunout do některého z dalších čísel.

Přeji Vám opět poutavé čtení a mnoho sil i energie do další práce

Dalibor Pacík


Štítky
Detská urológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Urologické listy

Číslo 1

2008 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa