Guidelines EAU pro léčbu močové inkontinence


Autoři: J. Thüroff (vedoucí);  P. Abrams;  K. E. Andersson;  W. Artibani;  E. Chartier-Kastler;  C. Hampel;  PH. Van Kerrebroeck
Vyšlo v časopise: Urol List 2008; 6(1): 97-105

OBSAH

 1. 1. ÚVOD  98
 2. 2. DIAGNOSTIKA   98
 3. 3. ŘEŠENÍ  98
  • 3.1 Řešení močové inkontinence u žen  98
  • 3.2 Řešení močové inkontinence u mužů  98
  • 3.3 Řešení neurogenní močové inkontinence  98
  • 3.4 Řešení močové inkontinence u invalidních starších lidí nebo starších lidí v horším zdravotním stavu  98
  • 3.5 Řešení močové inkontinence u dětí  98
 4. 4. ZÁVĚR  99

1. ÚVOD

Močová inkontinence má daleko vyšší prevalenci u žen než u mužů. S přibývajícím věkem dochází k signifikantnímu zvýšení incidence tohoto onemocnění.

2. DIAGNOSTIKA

První návštěva lékaře by měla zahrnovat základní diagnostické testy, fyzikální vyšetření a pečlivé zhodnocení pacientovy anamnézy. Tato vyšetření mají lékaři vždy k dispozici.

Speciální diagnostické vyšetření a subspecifická léčba mohou být indikovány v případě, že přesné stanovení diagnózy vyžaduje další testy (složitější případy, jako je například neuropatický močový měchýř) nebo v případě selhání počáteční léčby.

Z praktických důvodů jsme tyto guidelines rozdělili do jednotlivých sekcí podle cílové populace pacientů (ženy, muži, pacienti s neuropatickým močovým měchýřem, starší pacienti a děti). Každý algoritmus je sestaven chronologicky a zahrnuje následující části:

 1. hodnocení pacientovy anamnézy a symptomů
 2. klinické hodnocení symptomů a poruch
 3. identifikace onemocnění a dalších patofyziologií
 4. terapeutické možnosti rozdělené na počáteční a specializovanou léčbu

Dotazníky zjišťující symptom skóre a kvalitu života je vhodné z důvodu výzkumných účelů a možnosti srovnání výsledků standardizovat. Validovaný dotazník ICIQ-SF, sestavený International Consultation on Incontinence, představuje dobrý kompromis mezi vědeckými nároky a praktickým užitím. Tento dotazník je tedy doporučován pro vyšetřování pacientů postižených močovou inkontinencí (schéma 1).

Schéma 1. Dotazník ECIQ-SF.
Schéma 1. Dotazník ECIQ-SF.

3. ŘEŠENÍ

3.1 Řešení močové inkontinence u žen

Počáteční řešení močové inkontinence u žen (schéma 2). 

Schéma 2. Počáteční řešení močové inkontinence u žen.
Schéma 2. Počáteční řešení močové inkontinence u žen.

Zavedení duloxetinu – inhibitoru vyváženého zpětného vychytávání serotoninu – a norepinefrinu obohatilo možnosti konzervativní léčby inkontinence u žen.

Aplikace duloxetinu je účinná zejména v kombinaci s posilováním pánevního dna.

U pacientek se smíšenou inkontinencí se doporučuje léčit nejprve predominantní stav. Speciální léčba je nezbytná u žen s komplikovanou anamnézou, jejichž PVR přesahuje 10 % kapacity močového měchýře. Péči specialisty dále vyžadují pacientky se signifikantním prolapsem pánevních orgánů a/nebo pacientky, u nichž selhala počáteční léčba.

Speciální léčba močové inkontinence u žen (schéma 3).

Schéma 3. Speciální léčba močové inkontinence u žen.
Schéma 3. Speciální léčba močové inkontinence u žen.

Motorickou nutkavost (nadměrná aktivita detruzoru) a senzorickou nutkavost (hypersenzitivita močového měchýře) lze u pacientek se symptomy nasvědčujícími nutkavé inkontinenci rozlišit pouze pomocí cystometrie.

V nedávné době prováděné studie prokazují slibný účinek injekce toxinu botulinu do detruzoru při léčbě nutkavé inkontinence. Vzhledem k tomu, že aplikace botulotoxinu nebyla pro tento druh léčby schválena, provádí se pouze ve specializovaných centrech.

3.2 Řešení močové inkontinence u mužů

Počáteční řešení močové inkontinence u mužů (schéma 4).

Schéma 4. Počáteční řešení močové inkontinence u mužů.
Schéma 4. Počáteční řešení močové inkontinence u mužů.

Speciální léčba močové inkontinence u mužů (schéma 5). 

Schéma 5. Speciální léčba močové inkontinence u mužů.
Schéma 5. Speciální léčba močové inkontinence u mužů.

3.3 Řešení neurogenní močové inkontinence

Počáteční řešení neurogenní močové inkontinence (schéma 6). 

Schéma 6. Počáteční řešení neurogenní močové inkontinence.
Schéma 6. Počáteční řešení neurogenní močové inkontinence.

V případě selhání počáteční empirické léčby je ve všech případech neurogenní inkontinence indikována speciální léčba.

Speciální léčba neurogenní močové inkontinence (schéma 7). 

Schéma 7. Speciální léčba neurogenní močové inkontinence.
Schéma 7. Speciální léčba neurogenní močové inkontinence.

3.4 Řešení močové inkontinence u invalidních starších lidí nebo starších lidí v horším zdravotním stavu

Řešení močové inkontinence u invalidních starších lidí nebo starších lidí v horším zdravotním stavu (schéma 8). 

Schéma 8. Řešení močové inkontinence u invalidních starších lidí nebo starších lidí v horším zdravotním stavu.
Schéma 8. Řešení močové inkontinence u invalidních starších lidí nebo starších lidí v horším zdravotním stavu.

Vzhledem k tomu, že invalidní pacienti jsou obvykle v celkově špatném zdravotním stavu, nemusí být vhodnými kandidáty pro primární léčbu. V tomto případě – nebo v případě selhání pokusů počáteční léčby – se pro dosažení contained + dependent kontinence doporučuje vyšetření pacienta specialistou a modifikace léčebných metod.

Speciální léčbu močové inkontinence u invalidních pacientů je třeba řešit individuálně, neboť závisí na zdravotním stavu konkrétního pacienta.

3.5 Řešení močové inkontinence u dětí

Počáteční řešení močové inkontinence u dětí (schéma 9).

Schéma 9. Počáteční řešení močové inkontinence u dětí.
Schéma 9. Počáteční řešení močové inkontinence u dětí.

Postmikční reziduální moč (PVR) představuje významný diagnostický parametr, který by měl být hodnocen u pacientů s komplikovanou anamnézou.

V případě selhání jakéhokoliv typu počáteční léčby je nutné přistoupit ke speciální léčbě.

Jakýkoliv typ komplikované močové inkontinence vyžaduje před zahájením speciální léčby další urodynamické vyšetření a nové hodnocení PVR, neboť mnoho léčebných strategií závisí na správném stanovení diagnózy. Léčebné postupy obvykle musejí být individualizovány u jednotlivých pacientů.

Speciální léčba močové inkontinence u dětí (schéma 10). 

Schéma 10. Speciální léčba močové inkontinence u dětí.
Schéma 10. Speciální léčba močové inkontinence u dětí.

4. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že v evropských státech je pomoc specialistů v oboru urologie obvykle snadno dosažitelná, není nutné jejich péči omezovat pouze na oblast specializované léčby. Přestože někteří lékaři mohou zpochybňovat rozdělení algoritmů na počáteční a specializovanou léčbu, doporučujeme časné zapojení specialisty do léčebného procesu – dokonce již při první manifestaci onemocnění. Tím můžeme předejít zbytečným a nákladným diagnostickým vyšetřením, demotivujícímu selhání léčby a zbytečnému prodlužování doby onemocnění, k němuž může dojít následkem menších zkušeností praktických lékařů.


Štítky
Detská urológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Urologické listy

Číslo 1

2008 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa