Kvíz


Vyšlo v časopise: Urol List 2008; 6(1): 106

Vážené kolegyně a kolegové,

ve snaze podpořit české urology a dát jim možnost se podílet na odborném programu European Association of Urology (EAU) jsme se společně s vydavatelem společností Medica Healthworld, a. s., rozhodli k následujícímu kroku.

V každém čísle Urologických listů zveřejníme vždy několik otázek, na které budete moci odpovědět (formou testu). Ze správných odpovědí bude vybrán jeden vítěz, který bude mít, není-li členem ČUS, uhrazen členský poplatek v EAU na dobu jednoho roku (z tohoto členství plyne mj. bezplatné zasílání časopisu European Urology a snížení registračního poplatku na kongresech EAU). Pokud se výhercem stane člen ČUS, získá letenku na 24. výroční kongres EAU.

OTÁZKY TOHOTO ČÍSLA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ (správná je vždy jen jedna odpověď)

1. Prevalence stresové inkontinence moči u žen je průměrně:

 • a) 25%
 • b) 5%
 • c) 60%
 • d) 33%

2. Dotazník ICQ SF poskytuje skóre v rozsahu:

 • a) 0–21 bodů
 • b) 0–3 bodů
 • c) 0–30 bodů
 • d) 0–12 bodů

3. Kapsaicin ovlivňuje receptor:

 • a) vaniloidní
 • b) muskarinový
 • c) purinergní
 • d) glutamátergní

4. Který subtyp muskarinových receptorů je predominantně zodpovědný za kontraktilitu detruzoru?

 • a) M3
 • b) M1
 • c) M2
 • d) M4

5. Onufovo jádro, v němž ovlivňuje glutamát hladinu serotoninu a noradrenalinu, se nachází:

 • a) v předních rozích míšních
 • b) v zadních rozích míšních
 • c) v nervus pudendus
 • d) v pánevním parasympatiku

6. Jako „grade 2“ je v klasifikaci sestupu zevních rodidel dle Badena-Walkera označen:

 • a) pokles do úrovně hymenu
 • b) stav bez prolapsu
 • c) pokles do poloviny vaginy
 • d) plná everze rodidel

Zodpovězené testové otázky (zakřížkováním správné varianty) zašlete, prosím, nejpozději do 31. 5. 2008 na adresu

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika FN Brno

Jihlavská 20,

625 00 Brno-Bohunice


Štítky
Detská urológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Urologické listy

Číslo 1

2008 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa