WEBOVÁ STRÁNKA ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI - HISTORIE A SOUČASNOST


Autoři: MUDr. Ivan Anděl
Vyšlo v časopise: Urol List 2006; 4(1): 94-96

ÚVOD

Vůdčí myšlenkou při vzniku webové stránky České urologické společnosti (ČUS) byla snaha poskytovat členům plošně a rychle informace z dění v české urologické obci. Při následném rozvoji obsahu webu pak přibyly další rubriky: přehled domácích a zahraničních akcí, výběr odkazů na webové stránky s urologickou tématikou doma a ve světě, informace pro pacienty a další. Moderní telekomunikační technologie výrazně zlepšily dosažitelnost odborných poznatků. Bez inter­netu by byli lékaři ochuzeni o obrov­ské zdroje velmi aktuálních informací, které se snaží zprostředkovat také webová stránka ČUS.

HISTORIE

Internetová stránka ČUS ČLS JEP byla založena v roce 1997 za sponzorského přispění firmy Synthélabo. Její podobu vytvořili grafici firmy Aion. Na počátku bylo několik základních rubrik, které byly po­stup­ně naplňovány obsahem a rozšiřo­vá­ny. Přechodem na technologii aktivních stránek s PHP-skriptováním v roce 2000 byly vloženy za heslo informace určené pouze registrovaným uživatelům webu - členům ČUS (plné zápisy ze schůzí výboru ČUS, OKU, volby do výboru). V dalším roce přibyly odkazy pro pacienty s přístupem bez hesla. Počátkem roku 2002 byla pořízena adresová doména www.cus.cz, která zůstane stabilní adresou ČUS a měla by zabránit obtížím, které nastaly při převodu stránek k novému providerovi koncem roku 2001. V polovině roku 2005 byla pro­vedena kompletní rekonstrukce webové stránky. Ta byla kompletně přepsána do moderního tvaru, jenž umožňuje korektní zobrazení na většině počítačů. Byla také upravena její grafická podoba, jež je střídmá a konvenuje s počátečním záměrem především informovat bez nánosu reklam, obrázků a grafických značek.

Registrovaný uživatel

Stránky získaly své pravidelné návštěvníky a pro jejich registrované uživatele (k datu 28. 2. 2006 jich bylo celkem 328) byly postupem času zavedeny další funkce. Registrovaný uživatel má možnost nechat se informovat e-mailem o aktualizaci stránek a možnost nechat se zařadit do adresáře urologů. Ten by měl usnadnit e-mailovou komunikaci mezi členy urolo­gické společnosti. Uložení adresáře za heslo brání nežádoucímu spamingu (obtě­žování nevyžádanými e-maily). Patříme k několika málo odborným lékařským spo­lečnostem u nás, které mají na webových stránkách oddělenu část pro laickou ve­řejnost od části s odbornými informacemi. Ve světě je to však pravidlem.

Návod k přístupu a registraci

Po zadání adresy www.cus.cz a načtení úvodní stránky je možné přihlášení dvojím způsobem. V prvním případě je v horním pravém rohu zadáno heslo, které je nyní cusweb. Zajišuje přístup k odborné části webu určené urologům. V druhém případě se registrovaný uživatel - člen ČUS přihlásí do 2. pole v pravém horním rohu úvodní stránky. Je třeba zadat identifikační kód a osobní heslo. Obojí lze získat registrací na 2. stránce webu za heslem cusweb. Ta proběhne po vyplnění formuláře on-line. Následně je ověřeno členství v ČUS a e-mailem je zasláno potvrzení registrace, která se teprve v té chvíli stává aktivní. Registrace zajišuje uživateli možnost zasílání e-mailů o aktualizaci obsahu stránky a zařazení do adresáře urologů (obojí lze fakultativně vypnout), dále pří­stup na zápisy výboru ČUS a OKU a možnost provést si opravu adresy pracoviště a e-mailu v případě jejich změny.

Rubriky

Modul s rubrikami umožňuje najít nej­častěji užívané údaje. Kliknutím na logo ČUS se lze kdykoliv vrátit zpět na titulní stranu.

Stránka za heslem obsahuje tyto rubriky:

 • Aktuálně - titulní strana, na niž se vkládají nové příspěvky a o jejichž nově vloženém obsahu jsou registrovaní uživatelé informováni e-mailem.
 • Archiv - je tvořen chronologicky řazenými příspěvky, které byly odstraněny z titulní strany.
 • Výbor ČUS - kontakty na členy výboru a revizní komise.
 • Sekretariát ČUS - úřední hodiny a kontakt na sekretářku ČUS.
 • Adresář urologů - při registraci lze zvolit zařazení do adresáře, po zadání jména je možno vyhledat e-mailový kontakt na kolegu.
 • Adresář pracoviš - seznam urologických pracoviš poskytnutý sekretariátem ČUS, pokud chcete zařadit své praco­viš­tě nebo opravit zastaralé údaje, kontaktujte sekretariát ČUS - sekr@lf1.cuni.cz.
 • Sekce ČUS - tato rubrika informuje o práci sekcí ČUS: uroonkologické, sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii (SUNU), sekce dětské urologie, laparoskopické, andrologické, sekce rezidentů.
 • OKU ČLK - Oborová komise pro urologii ČLK informuje o své činnosti.
 • Členská přihláška ČUS - po přenosu přihlášky na své PC, je třeba ji vyplnit, opatřit doporučujícími podpisy 2 členů ČUS a poštou odeslat na sekretariát ČUS, současně by měl být odeslán e-mailem nebo poštou evidenční list člena, ten by měl odeslat i každý člen, pokud u něj došlo ke změně údajů.
 • Zápisy z výboru ČUS a OKU - pro členy ČUS, kteří se zaregistrovali na webové stránce, jsou přístupné zápisy z jednání.
 • Urologie na internetu - přehled vybra­ných adres z celosvětové sítě, který je pravidelně doplňován, tato rubrika obsa­huje také odkazy na webcasts.
 • Informace pro pacienty - tato rubrika je totožná s tou na úvodní stránce, přístupné laikům.
 • Instituce - webové adresy některých orga­nizací, majících vztah ke zdravotnictví (MZČR, VZP atd).
 • Konzultace uroonkologické - kontakt na uroonkologickou sekci ČUS, kam lze zaslat dotaz ohledně komplikací onkologické léčby u urologických pacientů.
 • Pracovní místa - prostor ke zveřejnění inzerátu pro organizace i jednotlivce, kteří hledají nebo nabízejí pracovní příležitost.
 • Akce v ČR a v zahraničí - výběr konfe­rencí, sympozií a workshopů s kontakty pro podání přihlášky.
 • Časopisy a nakladatelství - elektronické verze časopisů v abstraktech i „full“ textech.
 • Guidelines - přehled doporučených postupů EAU a AUA.
 • BJU Up Date Series - elektronická verze českého překladu známé série, která je realizována z prostředků ČUS.
 • MEDLINE - mezinárodní databáze lékař­ského písemnictví PubMed s vyhledávacím modulem.

Webcast

Multimediální formou přenosu živé přednášky je webcast. Spočívá v přenosu televizního obrazu, obrázků prezentace a zvuku z vybraných kongresů pořádaných ve světě. Webcast je zprostředkován zahraniční firmou a je na serveru k dispozici ještě řadu měsíců po skončení akce. Odkazy na tato „internetová vysílání“ jsou i na webu ČUS, který pravidelně informuje své uživatele o nově přidaném webcastu z právě probíhajících konferencí. K jejich příjmu na počítači jsou zapotřebí reproduktory anebo sluchátka a poněkud rychlejší připojení, které již dnes není problémem. Obslužné programy si lze stáhnout přímo ze stránky webcastu.

Obr. 1. Úvodní strana www.cus.cz je volně přístupná
Úvodní strana www.cus.cz je volně přístupná

Obr. 2. Titulní strana www.cus.cz za heslem.
Titulní strana www.cus.cz za heslem.

Tab. 1. Celková statistika pro adresu www.cus.cz v období červen 2005–únor 2006.
Celková statistika pro adresu www.cus.cz v období červen 2005–únor 2006.

Obr. 3. Celková statistika pro adresu www.cus.cz v období červen 2005–únor 2006.
Celková statistika pro adresu www.cus.cz v období červen 2005–únor 2006.

Obr. 4. Hodinová statistika v únoru 2006.
Hodinová statistika v únoru 2006.

Přehled návštěvnosti

Návštěvnost webové stránky ČUS je sledována interním programem, který sleduje přístupy v různých časových intervalech a graficky je zpracovává.

ZÁVĚR

Hodnota obsahu webové stránky je přímo úměrná množství a aktuálnosti informací dodaných z výboru ČUS, OKU ČLK a poskytnutých samotnými členy. Pokud máte sdělení, oznámení o odborné regionální akci nebo i jen zajímavý odkaz na domácí či zahraniční urologickou webovou stránku, můžete je zaslat na adresu webmastera: andel@bnzlin.cz. Možnosti webové stránky lze dále rozšiřovat dle poptávky jejích uživatelů. Na poslední 3 kongresy ČUS se již bylo možno registrovat on-line přes stránku ČUS a mělo by se to stát pravidlem pro všechny akce ČUS, stejně jako zasílání abstrakt ke konferencím pouze v elektronické formě. Technicky se pro náš web připravují nové prvky: registrace on-line na další akce ČUS, diskusní fórum, hlasovací panel, vyhledávací modul.

Myslím, že dnes není pochyb o pravdivosti slov Jiřího Grygara: „Kdo není na internetu, jako by nebyl.“

MUDr. Ivan Anděl


Štítky
Detská urológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Urologické listy

Číslo 1

2006 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa