PRVNÍ MEZINÁRODNÍ ANDROLOGICKÝ KONGRES V ČESKÉ REPUBLICE


Autoři: MUDr. Libor Zámečník;  Febu
Působiště autorů: Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
Vyšlo v časopise: Urol List 2006; 4(1): 69

Ve dnech 23.–25. února 2006 se v malebném, sněhem pokrytém prostředí zámku Štiřín uskutečnil 1. mezinárodní androlo­gický kongres v České republice. Pod záštitou 3. lékařské fakulty UK v Praze a FN Krá­lovské Vinohrady, Akademie věd ČR, Čes­ké urologické společnosti ČLS JEP, Urologické kliniky FN Brno, Sanatoria Pronatal a urologického centra Androgeos se poprvé v českých zemích na opravdu odborné úrovni setkaly navenek možná nesourodě vyhlížející skupiny odborníků, kteří se zabývají andrologií, urologií, endokrinologií, infertilitou a reprodukční medicínou. O tom, že se jednalo o opravdu vědou nabitý program, svědčí i fakt, že se ve 3 dnech rokovalo celkem ve 14 blocích.

Poctou české andrologii a jistě i organizátorům kongresu byl fakt, že se s přednáškami a odbornou záštitou zúčastnili opravdové kapacity evropské andrologie: profesor E. Nieschlag (Münster, SRN), profesorka M. Simoni (Münster, SRN), dr. L. Gianaroli a také kolegové z pracoviš ze Slovenska a Polska.

Značná část příspěvků, které vědecký program zařadil k prezentaci, byla věnována preimplantačnímu genetickému scree­nin­gu a diagnostice, genetice v souvislosti s mužskou infertilitou a reprodukční medi­cínou, včetně laboratorních metod. Nutno podotknout, že značná část těchto prezentací byla přednesena tak, aby naplnila očekávání přítomných odborníků v této problematice, ale ke cti budiž přičteno, že se také většina urologů andrologů začala díky didakticky dobře vedeným přednáš­kám v daných otázkách orientovat. Díky všem snahám našich kolegů, kteří se problematikou preimplantačního genetického screeningu a diagnostiky zabývají, je umožněno velké části zájemců o vlastní zdravé dítě vyhovět. Nesporným přínosem byl celý blok věnovaný hypogonadizmům, během nějž byla nejednou vzpomenuta nutnost spolupráce „napříč obory“, zvláště u léčby poruch mužského pohlavního vývoje s manifestací v dětství a adolescenci. Díky firmě Schering byl na odborném sympoziu představen přípravek Nebido (injekční forma testosteronu) jako nová možnost v léčbě těchto poruch.

Velkou částí odborného programu byla problematika andrologicko-urologická: erek­tilní dysfunkce (s ohledem na zažité i nové postupy v rámci konzervativní te­rapie), včetně operační léčby. V rámci ope­rač­ních metod v andrologii bylo auditorium teoreticky seznámeno s přínosem robotiky v urologii a andrologii a kolegové z Prahy představili již první praktické zkušenosti s touto novinkou. V celém bloku byla diskutována velká a dosud ne zcela probádaná chronická pánevní bolest s ohledem na patofyziologii, jednotlivé příčiny, ale napří­klad také z pohledu anatoma.

Další „kapitolou“, kterou je nutno „od­tabuizovat“, je závažná problematika uro­andrologických postupů u pacientů po poranění míchy a pánve. V této problema­tice bylo zajímavé slyšet teoretické a praktické zkušenosti jak androloga, tak lékaře spinální jednotky.

Benigní hyperplazie prostaty a karcinom prostaty: dvě onemocnění, jejichž léčba (včetně operační) přináší celou řadu andrologicko-urologických obtíží, jejichž podstata a řešení byla předestřena ve dvou velkých blocích. Poprvé a jistě prá­vem v rámci takového kongresu byla zařa­ze­na sekce týkající se kvality zdravotní péče, jejího sledování, včetně zdravotnic­ké dokumentace a certifikace kvality. Účastníci měli dvakrát možnost začít den „vědou“ při pracovních snídaních věnovaných studiím o erektilní dysfunkci (díky firmě Eli Lilly) a karcinomu prostaty (za podpory firmy Astra Zeneca) a zakončit náročná vědecká jednání vydařeným společenským večerem.

Celý kongres se odehrával na vysoké odborné úrovni, v opravdu přátelské atmo­sféře všech zúčastněných. A za to jistě všem organizátorům (zvláště prezidentovi kongresu MUDr. V. Sobotkovi a sekretáři MUDr. J. Heráčkovi) patří dík a plné absolutorium. Nezbývá tedy než se těšit na 2. ročník kongresu, který je již nyní sta­no­ven na 3.–5. květen 2007 opět na Štiříně.

Pro zájemce o další informace a eventuální spolupráci v rámci andrologie pod záštitou České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evange­lis­ty Purkyně uvádím webové stránky: www.andrologickasekce.cz.

MUDr. Libor Zámečník, FEBU

Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha


Štítky
Detská urológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Urologické listy

Číslo 1

2006 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa