Opožděná informace o knize věnované hematologii a transfuziologii vydané na Slovensku


Autoři: E. Faber
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,18, 2012, No. 2, p. 97.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Vydání nových publikací pokrývajících problematiku celého našeho oboru je pokaždé výjimečnou událostí, které by měla být věnována patřičná pozornost. Bohužel, naši zprávu o nové knižní publikaci věnované hematologii a transfuziologii na Slovensku (vydáno vydavatelstvím Osveta v Martině v roce 2010) přinášíme ze subjektivních i objektivních důvodů s velkým opožděním. Přestože naše informace přichází opožděně, věříme, že pro české čtenáře bude mít i tak upozornění na tuto publikaci význam, protože se jedná v mnoha ohledech o zajímavý počin. Publikace slovenských autorů má formát (o něco menší než A4) i koncepci učebnice, i když si na ní nečiní nárok. Svým rozsahem necelých 300 stran, zaměřením, názorností schémat a tabulek a bohatou barevnou přílohou obsahující téměř 100 převážně mikroskopických fotografií se řadí spíše k těm středně velkým. Na její přípravě se podílel autorský kolektiv vedený profesorkou Adrienou Sakalovou z Kliniky hematológie a transfuziológie v Bratislavě, která je všem českým kolegům velmi dobře známá svou aktivitou na poli mnohočetného myelomu a hemolytických anémií. Vydaná publikace jen dosvědčuje obdivuhodnou vitalitu paní profesorky, která nadále zůstává velmi aktivní. V knize paní profesorka kromě svých oblíbených témat - mnohočetného myelomu a kapitoly věnované fyziologii erytropoézy, anémiím a polyglobuliím - zpracovala také část podpůrné léčby. Z dalších autorů, podílejících se na knížce, obsahově největší díl (více než třetinu publikace) připravila docentka Angelika Bátorová, která velmi precizně a do detailu popsala problematiku hemostazeologie. Kolegyně Bátorová zde velmi dobře navázala na publikace docentky Kláry Hrubiškové a tradici bratislavské hematologické školy nezůstala nic dlužná. Problematika hemostázy v podání docentky Bátorové vychází z přehledu fyziologie a laboratorních metod, je podána proporcionálně a velmi čtivě s využitím recentních poznatků o patofyziologii i léčbě. Třetím z kolektivu autorů je docent Martin Mistrík, který do publikace přispěl částí věnovanou fyziologii a patologii leukocytů. Kapitola je napsaná poměrně úsporně (koncentruje na necelých 50 stranách nejen zmíněnou fyziologii, nezhoubné abnormality bílých krvinek, ale kromě mnohočetného myelomu také všechny hematologické malignity), ale obsahuje všechny pro praxi nezbytné údaje. Docent Mikuláš Hrubiško, další z hlavních autorů, se postaral o teoretické části věnované hemopoéze, funkci sleziny, hyper a hyposplenismu ale také o krátký přehled transplantační problematiky. Prakticky zaměřenou stať o transfuziologii obsahující obecné zásady hemoterapie, přehled přípravků, jejich indikace a komplikace podání popsala doktorka Dagmar Holomáňová. Konečně, docent Tomáš Lipšic přispěl do publikace kapitolou nazvanou trombocytový systém a trombocytopenie a doktorka Eva Bojtárová statí o aplastických anémiích. Věřím, že se nová slovenská hematologie zařadí mezi využívané publikace, které by ani v Čechách neměly v knihovně hematologů chybět. Mezi její klady rozhodně patří zařazení údajů o fyziologii, kapitoly věnované hematologické praxi a moderně zpracovaná kapitola o hemostáze. Publikaci lze objednat na internetové adrese www.vydosveta.sk.

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.


Štítky
Hematológia Interné lekárstvo Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2012 Číslo 2

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa