The utility of sternum in creating a biological profile: A review and future directions


Využitie hrudnej kosti pri vytváraní biologického profile: prehľadový článok

Tento prehľadový článok sa zameriava na forenzný význam hrudnej kosti pri tvorbe biologického profilu, so zameraním na odhad pohlavia, telesnej výšky a veku. Jedným z významných zistení je výrazný prínos hrudnej kosti v situáciách, keď sa na mieste činu nájde nekompletná kostra. Poskytuje alternatívne nástroje pre pozitívnu identifikáciu jedinca. Významným rozmerom pri odhade telesnej výšky a pohlavie je práve kombinovaná dĺžka manubria a hrudného tela. Zdôrazňuje však potrebu opatrnosti pri uplatňovaní zistení v rôznych populáciách a spochybňuje spoľahlivosť Hyrtlovho zákona. Odhad veku je primárne založený na morfologických zmenách a osifikácii kostí avšak jedna štúdia, predkladá potenciálnu metódu na odhad veku ale vyžaduje ďalšie overenie. Aj keď sú výhody použitia hrudnej kosti zjavné, prehľad zdôrazňuje potenciálne obmedzenia a absenciu špecifických štúdií o odhade etnickej príslušnosti, čo ponecháva tento aspekt otvorený pre budúci výskum. Na záver, prehľad poskytuje komplexný prehľad forenzných aplikácií hrudnej kosti, čo nabáda k pokračujúcemu výskumu na zvýšenie presnosti a použiteľnosti v praxi.

Klíčová slova:

hrudná kosť – odhad pohlavia – odhad telesnej výšky – odhadu veku – biologický profil


Authors: Katarína Hanzelyová;  Filip Babiak;  Ján Bajaj;  Martin Janík;  Ubomír Straka
Authors place of work: Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz, Jesseniova Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Martin
Published in the journal: Soud Lék., 69, 2024, No. 1, p. 6-9
Category: Přehledový článek

Summary

This review delves into the forensic utility of the sternum in creating a biological profile, focusing on sex, stature, and age estimation. Emphasizing the sternum’s significance in challenging scenarios, the study supports the combined length of the manubrium and sternal body as a crucial indicator in sex and stature estimation. However, it highlights the need for caution in applying findings across diverse populations and questions the reliability of Hyrtl’s law. Age estimation, primarily based on morphological changes and ossification ages, is explored, with one study showing promise but requiring further validation. While acknowledging the sternum’s advantages, the review underscores potential limitations and the absence of specific studies on ancestry estimation, leaving this aspect open for future research. In conclusion, the review provides a comprehensive overview of the sternum’s forensic applications, urging continued research to enhance accuracy and applicability.

Keywords:

Sternum – sex estimation – stature estimation – age estimation – biological profile


Zdroje
 1. Franklin D, Blau S. Physical and virtual sources of biological data in forensic anthropology: Considerations relative to practitioner and/or judicial requirements. In: Obertová Z, Stewart A, Cattaneo C, eds. Statistics and Probability in Forensic Anthropology. London, San Diego, Cambridge, Oxford: Academic Press; 2020: 17-45
 2. Austin D, King RE. The Biological Profile of Unidentified Human Remains in a Forensic Context. Acad Forensic Pathol 2016; 6(3): 370-390.
 3. Krishan K, Kanchan T, Menezes RG, Ghosh A. Forensic anthropology casework – essential methodological considerations in stature estimation. J Forensic Nurs 2012; 8(1): 45-50.
 4. İşcan MY, Steyn M, Krogman WM. The Human Skeleton in Forensic Medicine. Springfield, Illinois, U.S.A Charles C Thomas Publisher; 2013: 189–243
 5. Marinho L, Almeida D, Santos A, Cardoso HFV. Is the length of the sternum reliable for estimating adult stature? A pilot study using fresh sterna and a test of two methods using dry sterna. Forensic Sci Int 2012; 220(1): 292. e1-292.e4.
 6. Verna E, Piercecchi-Marti MD, Chaumoitre K, Bartoli C, Leonetti G, Adalian P. Discrete Traits of the Sternum and Ribs: A Useful Contribution to Identification in Forensic Anthropology and Medicine. J Forensic Sci 2013; 58(3): 571-577.
 7. Bongiovanni R, Spradley MK. Estimating sex of the human skeleton based on metrics of the sternum. Forensic Sci Int 2012; 219(1-3): 290.e1-290.e7.
 8. Peleg S, Pelleg Kallevag R, Dar G, Steinberg N, Masharawi Y, May H. New methods for sex estimation using sternum and rib morphology. Int J Leg Med 2020;134(4): 1519-1530.
 9. Singh J, Pathak RK. Sex and age related non-metric variation of the human sternum in a Northwest Indian postmortem sample: a pilot study. Forensic Sci Int 2013; 228(1-3): 181.e1-12.
 10. Menezes RG, Kanchan T, Kumar GP, et al. Stature estimation from the length of the sternum in South Indian males: A preliminary study. J Forensic Leg Med 2009; 16(8): 441-443.
 11. Saraf A, Kanchan T, Krishan K, Ateriya N, Setia P. Estimation of stature from sternum – Exploring the quadratic models. J Forensic Leg Med 2018; 58: 9-13.
 12. Singh J, Pathak RK, Chavali KH. Skeletal height estimation from regression analysis of sternal lengths in a Northwest Indian population of Chandigarh region: A postmortem study. Forensic Sci Int 2011; 206(1-3): 211.e1211.e8.
 13. Bacci N, Nchabeleng EK, Billings BK. Forensic age-at-death estimation from the sternum in a black South African population. Forensic Sci Int 2018; 282: 233.e1-233.e7.
 14. Chandrakanth HV, Kanchan T, Krishan K, Arun M, Pramod Kumar GN. Estimation of age from human sternum: an autopsy study on a sample from South India. Int J Leg Med 2012; 126(6): 863-868.
 15. Dorado-Fernández E, Cáceres-Monllor DA, Carrillo-Rodríguez MF, Botella-López M, Murillo-González J. The Sternum as a Sex Discriminator in a Contemporary Spanish Population. Rom J Leg Med 2021; 29(1): 96-104.
 16. Myint tun S, Das S, Ruengdit S, Singsuwan P, Mahakkanukrauh P. Sex determination from different sternal measurements: A study in a Thai population. J Anat Soc India 2015; 64(2): 155-161.
 17. Yonguc GN, Kurtulus A, Bayazit O, et al. Estimation of stature and sex from sternal lengths: an autopsy study. Anat Sci Int 2014; 90(2): 89-96.
 18. Franklin D, Flavel A, Kuliukas A, et al. Estimation of sex from sternal measurements in a Western Australian population. Forensic Sci Int 2012; 217(1-3): 230.e1-230.e5.
 19. Hyrtl J. Handbuch Der Topographischen Anatomie.; 1857.
 20. Dwight T. Sternum as an Index of Sex, Height, and Age. PubMed 1890; 24(4): 527-535.
 21. Bruce JS. Utility of sternum to estimate sex and age. Dissertation Thesis, Boston University, School of Medicine. 2011; 93.
 22. Jaiswal R. Sternum as an index for determination of sex. Int J Anat Res 2019; 7(4.2): 70707079.
 23. Koşar Mİ, Uğuz Gençer C, Tetiker H, Yeniçeri İÖ, Çullu N. Sex and stature estimation based on multidetector computed tomography imaging measurements of the sternum in Turkish population. Forensic Imaging 2022; 28:200495.
 24. Jeamamornrat V, Monum T, Keereewan W, Mahakkanukrauh P. Stature estimation using the sternum in a Thai population. Anat Cell Biol 2022; 55(2): 170-178.
 25. Yammine K, Assi C. Estimation of stature from sternal lengths. A correlation meta-analysis. Archives of Forensic Medicine and Criminology 2017; 67(3): 166-177.
 26. Zohlupuii LB, Devi TM, Haricharan A, Memchoubi PH. Estimation of Stature from the Length of the Sternum in the Ethnic Meitei Population– A Study in Medicolegal Autopsies. J Indian Acad Forensic Med 2023; 45(2): 137-140.
 27. Singh J, Pathak RK, Chavali KH. Skeletal height estimation from regression analysis of sternal lengths in a Northwest Indian population of Chandigarh region: A postmortem study. Forensic Sci Int 2011; 206(1-3): 211.e1211.e8.
 28. Trotter M, Gleser GC. Estimation of stature from long bones of American Whites and Negroes. Am J Phys Anthropol 1952; 10(4): 463-514.
 29. Nema P, Dadu SK, Singh BK, Rastogi AK, Pendro TS. An autopsy based study about bisexualvariation in the fusion of sternal body segments in the central India region (M.P.). J Forensic Med Toxicol 2018; 35(1): 57-57.
 30. Sahu MR, Tripathy PR, Mohanty MK, Padhi KS, Naveen A. Age estimation from sternum of eastern Indian population: Autopsy based study. Indian J Forensic Community Med 2022; 9(2): 59-64.
 31. Raveendran R, Sasikala K, Sivasuthan S. Age Determination from Sternum. Med Legal Update 2017;17(1): 196.
 32. Martínez Vera NP, Höller J, Widek T, Neumayer B, Ehammer T, Urschler M. Forensic age estimation by morphometric analysis of the manubrium from 3D MR images. Forensic Sci Int 2017; 277: 21-29.
 33. Ubelaker DH. New perspectives of forensic anthroplogy. Fol Soc Med Leg Slov 2019; 9(1): 16-19.
 34. Dunn RR, Spiros MC, Kamnikar KR, Plemons AM, Hefner JT. Ancestry estimation in forensic anthropology: A review. WIREs Forensic Sci 2020; 2(4).
Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa