Smrtelný úraz lyžaře během školního výcviku – kazuistika


Fatal injury of a skier during school training – case report

The authors present the case of a fatal accident of a 16-year-old skier who crashed into a tree during a downhill skiing lesson at school. Although the skier was wearing a protective helmet at the time of the accident and his condition did not appear to be too serious immediately after the accident, he later died in hospital as a result of a craniocerebral injury with cerebral contusion and intracranial haemorrhage. His life could not be saved even by immediate neurosurgery, during which fragments of the broken protective helmet were removed from his cranial cavity. By analysing the international literature, the authors identify head and brain injuries as the most common immediate cause of death in downhill skiing and provide insights into the possibilities of preventing these injuries by simple technical means on the part of ski area operators. These means are in particular protective covers for lift columns and protective nets placed in front of fixed, non-movable obstacles on the track.

Keywords:

fatal injuries to skiers – craniocerebral injuries to skiers – use of protective ski helmets – prevention of injuries to skiers


Autori: Lukáš Hamerlik 1;  Marek Vitovják 1;  Michal Kováč 2;  Jozef Šidlo 3
Pôsobisko autorov: Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika 1;  Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Banská Bystrica, Slovenská republika 2;  Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika 3
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 69, 2024, No. 1, p. 10-12
Kategória: Původní práce

Súhrn

Autoři předkládají případ smrtelného úrazu 16letého lyžaře, který během sjezdu na školním lyžařském výcviku narazil do stromu. I když měl lyžař v čase nehody ochrannou přilbu a jeho stav se bezprostředně po nehodě nejevil jako příliš vážný, později v nemocničním zařízení zemřel v důsledku kraniocerebrálního poranění se zhmožděním mozku a nitrolebním krvácením. Jeho život se nepodařilo zachránit ani neodkladnou neurochirurgickou operací, při které mu byly z dutiny lební odstraněny fragmenty rozlámané ochranné přilby. Analýzou odborné zahraniční literatury autoři identifikují poranění hlavy a mozku jako nejčastější bezprostřední příčinu smrti u sjezdového lyžování a podávají náhled na možnosti zabránění vzniku těchto poranění jednoduchými technickými prostředky ze strany provozovatelů lyžařských areálů. Těmito prostředky jsou zejména ochranné návleky sloupů vleků a ochranné sítě umístěné před pevné, nepohyblivé překážky na trati.

Klíčová slova:

smrtelné poranění lyžaře – kraniocerebrální poranění lyžařů – používání ochranné lyžařské přilby – prevence poranění ly-žařů


Zdroje
  1. Česko v datech: Česko na lyžích. Dostupné z: https://www.ceskovdatech.cz/clanek/145- cesko-na-lyzich/
  2. Statistika&My. Praha: Český statistický úřad, 2019, roč. 9, čís. 5, ISSN 1804-7149.
  3. Tough SC, Butt JC. A review of fatal injuries associated with downhill skiing. Am J Forensic Med Pathol 1993; 14(1): 12-6.
  4. Xiang H, Stallones L. Deaths associated with snow skiing in Colorado 1980–1981 to 2000–2001 ski seasons. Injury 2003; 34(12):892-896.
  5. Posch M, Schranz A, Lener M, Burtscher M, Ruedl G. Incidences of Fatalities on Austrian Ski Slopes: A 10-Year Analysis. Int. J Environ Res Public Health 2020; 17(8): 2916.
  6. Ruedl G, Bilek H, Ebner H, Gabl K, Kopp M, Burtscher M. Fatalities on Austrian ski slopes during a 5-year period. Wilderness Environ Med 2011; 22(4): 326-8.
  7. Ambach E, Tributsch W, Henn R. Epidemiology of fatalities in Alpine skiing--(1987-1990). Beitr Gerichtl Med 1992; 50: 333-6.
  8. Kunz NS, Keller T, Grove Ch, Lochner S, Monticelli F. Fatal skiing accidents: a forensic analysis taking the example of Salzburg. Arch Kriminol 2015; 235(1-2): 1-10.
Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa