Úmrtia v súvislosti s alkoholom – retrospektívna analýza z regiónu severného Slovenska


Úmrtia v súvislosti s alkoholom – retrospektívna analýza z regiónu severného Slovenska

Súdne lekárstvo je neustále konfrontované s početnými úmrtiami v dôsledku intoxikácie alkoholom či chorobných komplikácii chronického alkoholizmu. Lekári Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz v Martine vykonali retrospektívnu štúdiu týchto prípadov úmrtí v regióne severného Slovenska. Cieľom výskumu bolo kvantifikovať fatálne dôsledky nadmernej akútnej administrácie alkoholu stanovením jej štatistického podielu na úmrtnosti populácie v spádovom regióne; poskytnúť prehľad o príčinách smrti; stanoviť spoločné charakteristiky populácie zomrelých a okolnosti úmrtí v zmysle miestnych a časových parametrov. Predmetom skúmania boli úmrtia, pri ktorých bola po nariadenej pitve metódou plynovej chromatografie stanovená koncentrácia alkoholu v krvi 2,00 g/kg a viac. Analyzované obdobie tvoril 20-ročný časový diapazón rokov 1993 až 2012. Výsledky výskumu potvrdili dominanciu mužského pohlavia v 88 % prípadov. Každá 5. osoba zomrela na akútnu otravu alkoholom, ktorá bola najčastejšou príčinou smrti. Úrazy chodcov pri smrteľných dopravných nehodách tvorili druhú najpočetnejšiu skupinu úmrtí. Závery štúdie dokladujú aj schopnosť etanolu navodiť deliberáciu (auto)agresívnych tendencií jedinca, odrážajúc sa v samovražednom a homicidálnom konaní. Predložené výsledky nadobúdajú nielen súdnolekársky význam ale aj verejno-zdravotnícky význam pri smerovaní trendov preventívnej osvety.

Kľúčové slová:
alkohol – akútna intoxikácia – príčina smrti – štatistická analýza úmrtí


Autoři: Ivana Komáreková
Působiště autorů: Institute of Forensic Medicine and Medicolegal Expertizes, Jessenius Medical Faculty in Martin, Comenius University in Bratislava
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 61, 2016, No. 3, p. 30-34
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Súdne lekárstvo je neustále konfrontované s početnými úmrtiami v dôsledku intoxikácie alkoholom či chorobných komplikácii chronického alkoholizmu. Lekári Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz v Martine vykonali retrospektívnu štúdiu týchto prípadov úmrtí v regióne severného Slovenska. Cieľom výskumu bolo kvantifikovať fatálne dôsledky nadmernej akútnej administrácie alkoholu stanovením jej štatistického podielu na úmrtnosti populácie v spádovom regióne; poskytnúť prehľad o príčinách smrti; stanoviť spoločné charakteristiky populácie zomrelých a okolnosti úmrtí v zmysle miestnych a časových parametrov. Predmetom skúmania boli úmrtia, pri ktorých bola po nariadenej pitve metódou plynovej chromatografie stanovená koncentrácia alkoholu v krvi 2,00 g/kg a viac. Analyzované obdobie tvoril 20-ročný časový diapazón rokov 1993 až 2012. Výsledky výskumu potvrdili dominanciu mužského pohlavia v 88 % prípadov. Každá 5. osoba zomrela na akútnu otravu alkoholom, ktorá bola najčastejšou príčinou smrti. Úrazy chodcov pri smrteľných dopravných nehodách tvorili druhú najpočetnejšiu skupinu úmrtí. Závery štúdie dokladujú aj schopnosť etanolu navodiť deliberáciu (auto)agresívnych tendencií jedinca, odrážajúc sa v samovražednom a homicidálnom konaní. Predložené výsledky nadobúdajú nielen súdnolekársky význam ale aj verejno-zdravotnícky význam pri smerovaní trendov preventívnej osvety.

Kľúčové slová:
alkohol – akútna intoxikácia – príčina smrti – štatistická analýza úmrtí


Zdroje

1. Innamorati M, Pompili M, Martinotti G, et al. Trends in alcohol-related deaths in the EU countries in 1980-2003. Int J Soc Psychiatry 2013; 59(5): 443-451.

2. [online] [cit. 10. 8. 2015] Available: http://www.huffingtonpost.com/2011/02/11/alcohol-related-deaths-_n_ 821900.html

3. [online] [cit. 21. 7. 2015] Available: http://wiki.answers.com/Q/How_many_alcohol_related _deaths_ occur_each_year

4. [online] [cit. 8. 9. 2015] Available: http://www.ncadd.org/index.php/in-the-news/155-25-million-alcohol-related-deaths-worldwide-annually

5. [online] [cit. 8. 9. 2015] Available: http://www.bbc.co.uk/news/health-16738405

6. [online] [cit. 8. 2. 2015] Available: http://forum.opencarry.org/forums/showthread.php?86794-Comparing-quot-Alcohol-Related-quot-vehicle-accidents-to-firearm-murders

7. Straka Ľ, Štuller F, Novomeský F. Letálne intoxikácie alkoholom a úmrtia v ťažkom stupni opitosti v regióne severného Slovenska v rokoch 1994–1996 a 2003–2005: súdnolekárska komparatívna štúdia. Soud Lek 2008; 53(1): 2-7.

8. Straka Ľ, Zubor P, Novomesky F, et al. Fatal alcohol intoxication in women: A forensic autopsy study from Slovakia. BMC Public Health 2011; 11: 924.

9. [online] [cit. 18.11.2013] Available: http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/dopravna_policia/statistika_dn/ine_2012/Prehlad%20DN%201966%20-%202012%20nasledky%20alkohol%20chodci%20cyklisti.pdf

10. Fagan J, Lyons S, Smyth B. Content analysis of newspaper reports on alcohol-related deaths. Alcohol And Alcoholism 2014; 49(4): 479-483.

11. Straka Ľ, Novomesky F, Stuller F, Janik M, Krajcovic J, Hejna P. A planned complex suicide by gunshot and vehicular crash. Forensic Sci Int 2013; 228(1-3): 50-53.

12. Moustgaard H, Joutsenniemi K, Sihvo S, Martikainen P. Alcohol-related deaths and social factors in depression mortality: a register-based follow-up of depressed in-patients and antidepressant users in Finland. J Affect Disord 2013; 148(2-3): 278-285.

13. Janík M, Ublová M, Kučerová Š, Straka L, Hejna P. An atypical impaling injury of the iliofemoral region. Forensic Sci Med Pathol 2013; 9(4): 607-610.

14. Janík M, Novomeský F, Straka L, Krajčovič J, Hejna P. „Surgically created“ excision of the back mimicking homicide: report of an unusual case. Arch Med Sadowej Kryminol 2015; 65(1): 47-54.

15. McCartney G, Mahmood L, Leyland A, Batty G, Hunt K. Contribution of smoking-related and alcohol-related deaths to the gender gap in mortality: evidence from 30 European countries. Tob Control 2011; 20(2): 166-168.

16. Wadd S, Papadopoulos C. Drinking behaviour and alcohol-related harm amongst older adults: analysis of existing UK datasets. BMC Res Notes 2014; 7: 741.

17. Kraus L, Østhus S, Amundsen EJ, et al. Changes in mortality due to major alcohol-related diseases in four Nordic countries, France and Germany between 1980 and 2009: a comparative age-period-cohort analysis. Addiction 2015; 110(9): 1443-1452.

Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa