Pracovní den soudního lékařství a toxikologie


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 61, 2016, No. 3, p. 38
Kategorie: Zprávy ze sjezdů

Dne 27. 4. 2016 se konal v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze – Střešovicích (ÚVN) Pracovní den soudního lékařství a toxikologie. V předvečer proběhlo v hotelu Dům armády Praha rozšířené zasedání výboru České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP za účasti nejen členů výboru a revizní komice, ale též akreditační komise pro specializační vzdělávání v oboru soudní lékařství MZ a pozvaných přednostů a primářů ústavů či oddělení soudního lékařství z celé ČR.

Pracovního dne v ÚVN se zúčastnilo více než 110 odborníků z řad soudních lékařů a toxikologů, radiologů, laborantů a studentů. Akce byla zahájena předání významných ocenění Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS, a to čestné členství naší společnosti doc. MUDr. Jozefu Šidlovi, Ph.D., MPH a medaile Společnosti doc. MUDr. Františku Vorlovi, CSc. a prim. MUDr. Michalu Beranovi, Ph.D. Slavnostního předání se ujal prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Dopolední program Pracovního dne byl společný, konal se v kongresovém centru ÚVN. Ve třech blocích zaznělo 10 vynikajících přednášek českých i slovenských autorů na vybraná témata – zobrazovací metody v soudním lékařství, imunohistochemické metody v soudním lékařství a nové trendy ve forenzní toxikologii. Odpolední část byla organizována formou workshopů v sekcích dle výše uvedených témat. Živou a velmi příjemnou diskusi doplnily přednášky sponzorujících firem, bez jejichž pomoci by bylo obtížené akci uskutečnit v rozsahu, který jistě uspokojil naprostou většinu účastníků. Všichni účastníci měli možnost si prohlédnout nové pracoviště Vojenského ústavu soudního lékařství – Pavilon forenzní medicíny a patologie ÚVN včetně CT pracoviště.

MUDr. Bc. Milan Votava


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa