Prof. MUDr. Josef Korbička, CSc. – smutná zpráva


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 61, 2016, No. 3, p. 34
Kategorie: Osobní sdělení


Nepíše se dobře informace pro kolegy, že odešel jeden z nás, i když v obdivuhodném věku 89 let. Narodil se 24. 2. 1927 do chudé, neúplné rodiny v obci Rodkov na Vysočině. Již v základní škole byl pro velmi dobrý prospěch doporučen v r. 1939 svým učitelem k dalšímu studiu ze státní podpory. Reálné státní gymnázium v Tišnově dokončil v r. 1947 úspěšnou maturitou a tentýž rok nastoupil na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde promoval v r. 1952. Jeho životním snem byla práce praktického lékaře na rodné Vysočině, ale osud chtěl jinak a 3 týdny před promocí, kdy měl dokonce již umístěnku na přidělený obor interního lékařství v tehdejším kraji Gottwaldov, byl kádrovým oddělením LF víceméně proti své vůli vybrán, i když nestraník, jako člověk proletářského původu, aby se stal odborným asistentem na anatomii u dodnes uznávaného, a nejen studenty obávaného prof. Žlábka, kde byl tehdy kritický nedostatek pedagogických sil. I když o tento teoretický směr neměl nikdy zájem, místo, především na přání své budoucí ženy, přijal. Po 6 letech tvrdé práce, kdy se mu dostalo i prvního uznání od prof. Žlábka, se politická situace ve 2. polovině 50. let přiostřovala a v důsledku nové vlny prověřování a upevňování kádrů k posílení KSČ byl jako stále nestraník přeřazen ze škatulky dělnického původu do škatulky intelektuál. V září 1958 mu bylo kádrovým oddělením děkanátu oznámeno, že svými postoji nedává záruky správné socialistické výchovy budoucí lékařské generace a hrozilo rozvázání pracovního poměru s fakultou. Rychle si proto sehnal místo sekundáře na chirurgii v nemocnici Boskovice. Začal s přípravami na přestěhování, ale dle doporučení a na přímou přímluvu prof. Žlábka nakonec přestoupil na právě uvolněné místo asistenta na I. patologicko anatomickém ústavu FN u sv. Anny v Brně, kde pracoval od r. 1958 do r. 1972. Tehdy jsem jej poprvé potkal i já, tenkrát na tomto ústavu jako pomocný demonstrátor, a to shodou okolností na jeho „farewell-party“. Dva roky po přechodu na soudní lékařství habilitoval. Jistou dobu zastával funkci školského zástupce přednosty, posléze se sám v r. 1991 stal přednostou, od r. 1992 jako profesor. Po odchodu do důchodu v r. 1994 ještě pracovně navštěvoval svůj ústav, a to až do r. 2000.

Je až pozoruhodné, jak byl prof. Korbička na svou dobu odborně zcestovalý. Desetiměsíční pobyt v r. 1965 v Patologickém a neuropatologickém ústavu Univerzity v Zagrebu. V r. 1966 dva měsíce v Ústavu patologie v Rijece. Studijní pobyt v Ústavu soudní medicíny v Debrecénu a v r. 1983 procestoval Ústavy soudního lékařství v Düsseldorfu, Basileji a Vídni.

Do posledních chvil svého života byl plně orientován, projevoval intenzivní zájem o dění v medicíně i celkově ve společnosti. Byl to člověk silně věřící, což mu dle jeho slov, dávalo sílu si uchovat svoji osobnost a názory a nepodlehnout tlakům okolí, i když by mu to jistě život v mnohém usnadnilo, ovšem zcela určitě nenaplnilo. Zemřel po půlročním pobytu ve Fakultní nemocnici Brno na bronchopneumonii dne 3. 4. 2016 v ranních hodinách.

Čest jeho památce.

Miroslav Hirt


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa