XIX. Národní kongres ČSOT 2015


Autoři: K. Koudela
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2015, roč. 94, č. 12, s. 540.
Kategorie: Zpráva

XIX. Národní kongres ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie se konal ve dnech 16. až 18. září 2015 pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. T. Zimy, DrSc. v TOP Hotelu Praha. Důvodem netradičního termínu bylo konání kongresu EFORT v květnu 2015 v Praze. Pořádáním Národního kongresu byla pověřena Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha, která v r. 2015 slaví 65. výročí svého založení.

Pro slavnostní zahájení vybral prezident kongresu prof. J. Bartoníček Velkou aulu staroslavné budovy Karolina. Uvítací řeč pronesl rektor UK prof. Zima, který poté předal na návrh děkana 1. LF UK v Praze diplom „Visiting Professor“ Karlovy univerzity prof. Dr. H. Zwippovi, světově uznávanému specialistovi v oblasti traumatologie a rekonstrukční chirurgie nohy. Poté následovaly projevy jednotlivých členů čestného předsednictva, ve kterém byli zastoupeni významní představitelé české chirurgie (prof. M. Ryska), traumatologie (doc. L. Pleva) a spondylochirurgie (prof. J. Štulík) a předseda SOTS (prof. M. Kokavec). Dalším bodem programu bylo předání čestných členství ČSOT prof. R. Krauspemu, současnému předsedovi DKOU, prof. S. Rammeltovi a primáři dr. M. Pinkovi. Následně byla předána Zahradníčkova cena za nejlepší článek publikovaný v r. 2014 v časopise Acta Chir. Orthop. Traumatol. Čech. s názvem Zlomeniny patní kosti jeho autorům prof. Zwippovi a prof. Rammeltovi. Chlumského cena za nejlepší knižní publikaci za dílo Ortopedie byla předána hlavnímu autorovi prof. P. Dunglovi. Slavnostní večer zakončila přednáška prof. J. Royta, prorektora UK, který seznámil účastníky s historií Velké auly a s ikonografií její výzdoby.

Pro vědecký program kongresu byla vybrána velmi aktuální témata, a to jak v lékařské, tak sesterské sekci, tj. úrazy a onemocnění ramena a nohy, komplikace aloplastik končetinových kloubů s výjimkou kyčle a kolena, pokroky v aloplastice kyčelního a kolenního kloubu, náhrady intervertebrálních disků, artroskopie kyčelního kloubu. Sesterská sekce se zabývala infekcí a její prevencí na oddělení i operačním sále.

Přednášky probíhaly paralelně ve čtyřech sálech. První den byla prezentována velmi pěkná a bohatě dokumentovaná sdělení týkající se aloplastiky hlezenního kloubu na velkých souborech pacientů spolu s výsledky a doporučeními (prof. Dungl, prof. Zwipp, prof. S. Popelka). Velmi zajímavé byly přednášky týkající se náhrad ramenního kloubu včetně náhrad reverzních (prof. A. Sosna, prim. V. Frič a další), stejně tak jako přednášky týkající se ortopedických onemocnění nohy. Přednáška prof. I. Landora podala přehledné informace o současném stavu aloplastiky loketního kloubu. Rovněž upoutaly přednášky týkající se nádorů, sportovních úrazů a onemocnění i dětského ramena. V traumatologii ramenního kloubu zaujaly přednášky týkající se zlomenin glenoidu, zlomenin lopatky u dětí a adolescentů, hřebování zlomenin proximálního humeru a traumatických náhrad ramenního kloubu.

V rámci kongresu proběhla i tři sympozia. Periprotetickými zlomeninami v oblasti kolenního kloubu se zabývalo sympozium vedené prof. Landorem, prof. K. Koudelou a prim. T. Tomášem. Velmi přínosné bylo sympozium firmy Zimmer-Biomet, které moderoval prof. MUDr. D. Jahoda, na téma Současná úroveň detekce periprotetických infekcí. Účastníci byli kromě jiného informováni o prostředku Synovasure určeném k detekci periprotetické infekce. Sympozium firmy Lima seznámilo účastníky s krátkými femorálními dříky s dvojitě zdrsněným povrchem u aloplastiky kyčelního kloubu.

Součástí kongresu bylo i Česko-polské sympozium, kterému předsedali doc. K. Karpaš a prof. V. Dragan a kde byly mimo jiné prezentovány první zkušenosti s trochleoplastikou na pracovišti prof. T. Trče.

Na závěr prvního dne se konala členská schůze ČSOT, na které byl zvolen předsedou ČSOT pro období 2017−2018 prof. MUDr. J. Gallo, a dále byl zvolen i nový výbor.

Na pořadu druhého dne byla sekce věnovaná traumatologii nohy, kde dominovaly přednášky zahraničních hostů prof. Zwippa a prof. Rammelta dokumentující obrovské zkušenosti drážďanské traumatologické kliniky. Spondylochirurgická sekce koordinovaná prof. Štulíkem byla věnována náhradám inetervertebrálních disků a dynamickým operacím na páteři. Velký zájem vzbudila sekce věnovaná artroskopii kyčelního kloubu, které předsedal další zahraniční host prof. J. Czubak z Varšavy. Přehledný úvodní referát přednesl jeden z pionýrů artroskopie kyčle v ČR dr. P. Zeman. Další sdělení i diskuze upozornily na řadu komplikací, které mohou tuto metodu doprovázet, a především na nutnost omezených indikací u dysplastické kyčle. Bohatě přednáškami zastoupená a účastnicemi navštívená sesterská sekce věnovaná stále aktuální tematice infekce v ortopedii na odděleních a sálech byla velmi zajímavá a přínosná.

Kongres doprovázela jako vždy i rozsáhlá výstava domácích i zahraničních firem. Účastníci kongresu ocenili jeho dokonale fungující organizaci (Ortopedické centrum, s.r.o.) i vysokou úroveň většiny přednášek včetně dostatku času na diskuzi v každé sekci.

Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň

alej Svobody 80

301 00 Plzeň

e-mail: koudela@fnplzen.cz


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2015 Číslo 12
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa