K životnímu jubileu docenta Zdeňka Slezáka


Autori: J. Hlad
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2014, roč. 93, č. 9, s. 479.
Kategória: Jubileum

Dne 18. 8. 2014 se dožil 85. let doc. MUDr. Zdeněk Slezák, CSc., emeritní přednosta chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Pod Petřínem Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze (nyní Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského).

Doc. Slezák se narodil v r. 1929 v Benešově u Prahy, kde posléze maturoval na zdejším reálném gymnáziu. Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v r. 1953. Během studia se systematicky připravoval na dráhu chirurga, pracoval jako volontér v Anatomickém ústavu prof. Borovanského, v Ústavu patologické anatomie prof. Jedličky a II. chirurgické klinice prof. Diviše. Po promoci prošel chirurgickým oddělením prof. Niederleho v Praze-Motole, chirurgickým oddělením ve Vrchlabí a delší dobu pracoval na I. chirurgické klinice prof. Jiráska v Praze. Zažil slavné období této kliniky, poznal všechny obory chirurgie a podílel se na známé monografii “Náhlé příhody břišní v chirurgii“. Od r. 1959 působil na chirurgické klinice Pod Petřínem, jako odborný asistent, zástupce přednosty a v letech 1983−1991 jako přednosta.

Doc. Slezák byl typickým představitelem všeobecného chirurga s velkým rozhledem, originální invencí a intuitivním respektováním přírodních zákonů. Měl významný podíl na tom, že chirurgická klinika Pod Petřínem byla vždy vpředu v zavádění nových léčebných postupů, zpočátku v operačním léčení zlomenin nebo v rekonstrukčních cévních operacích. Věnoval se též poruchám vnitřního prostředí, dával důraz na pooperační léčbu a v r. 1976 vybudoval na tehdejší dobu moderní jednotku chirurgické intenzivní péče s oddělením čisté a septické části. Jeho hlavní doménou byla gastroenterochirurgie, především chirurgie pankreatobiliární. Prováděl rutinně v té době méně obvyklé resekční a rekonstrukční výkony s výbornými výsledky. Klinika pod jeho vedením poskytla chirurgickou záštitu gastroenterologické skupině prof. Friče a umožnila tak rozvoj invazivních endoskopických výkonů.

Doc. Slezák publikoval a přednášel přes 250 prací, též v zahraničí. Je čestným členem Gastroenterologické a Chirurgické společnosti J. E. Purkyně, od r. 1963 je členem a od r. 1982 čestným členem mezinárodní společnosti Collegium Internationale Chirugiae Digestivae.

Všestrannost doc. Slezáka byla obdivuhodná. V 80. letech, kdy se chirurgie začala více specializačně dělit, uměl tento trend zachytit a vybrat a nasměrovat pro určitý obor vhodného lékaře. Ne náhodou byla chirurgická klinika Pod Petřínem pod jeho vedením považována za jednu z nejlepších v Praze.

Po odchodu z kliniky se ještě 17 let věnoval ambulantní chirurgii, než definitivně odešel do důchodu. Přes tělesné neduhy si stále zachovává duševní svěžest a zájem o chirurgické dění.

Ad multos annos!

Za všechny žáky a spolupracovníky

Prim. MUDr. Jan Hlad

Chirurgické oddělní

Nemocnice Strakonice a.s.

Radomyšlská 336

386 29 Strakonice I

e-mail: chir-prim@nemocnice-st.cz


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa