Monografie Vladislava Hytycha věnovaná plicní chirurgii


Autoři: M. Duda
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2014, roč. 93, č. 2, s. 75.
Kategorie: Recenze

Přední český hrudní chirurg, primář oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice v Praze MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D., vydal monografii se skromným názvem Minimum z plicní chirurgie. Svým rozsahem 303 stran a 363 obrázků představuje úctyhodný manuál zahrnující všechny oblasti hrudní chirurgie včetně tak specializovaných výkonů, jako jsou transplantace plic a transplantace srdce a plic. Je autorem většiny textů, ale k některým speciálním subkapitolám si přibral specialisty na příslušné otázky, takže autorský kolektiv doplňuje ještě 11 spoluautorů. Kniha je rozčleněna na základní kapitoly pojednávající o chirurgické anatomii hrudníku, předoperačním vyšetření a přípravě pacienta v pneumochirurgii, v předoperační a pooperační péči, anestezii v hrudní chirurgii. Samostatné kapitoly jsou dále věnovány vlastním operacím, hraničním výkonům, poranění hrudníku, transplantaci plic a transplantaci srdce a plic. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány přehledným a úsporným způsobem, ale přesto obsahují vše podstatné. Text velmi vhodně a názorně doplňuje rozsáhlá kvalitní obrazová dokumentace, která mimořádně zatraktivňuje psanou část. V knize lze získat rychlou orientaci a poučení ve všech otázkách z hrudní chirurgie v přehledné formě a nepochybně o ni projeví zájem studenti medicíny zajímající se hlouběji o chirurgii, mladí lékaři připravující se k atestaci z chirurgie a hrudní chirurgie. Poučit se z ní v mnoha otázkách mohou i zkušení hrudní chirurgové. Přehlednou formu textu a obrazové dokumentace jistě kladně zhodnotí i lékaři ze spolupracujících oborů, kteří se zde mohou rychle zorientovat v nejrůznějších problémech, s nimiž se setkají ve své každodenní praxi.

Publikace primáře Hytycha se zařazuje na důstojné místo v naší moderní odborné literatuře věnované hrudní chirurgii a lze ji doporučit širokému okruhu čtenářů.

V. Hytych a kol. Minimum z plicní chirurgie… krok za krokem. Praha, Maxdorf 2013, 303 stran, 363 obrázků.

Prof. MUDr. Miloslav Duda, CSc.

Ovesná 6

779 00 Olomouc

e-mail: miloslavduda@klikni.cz


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2014 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa