Akademik Vladimír Balaš se dožívá 90 let


Autoři: Z. Krška
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2014, roč. 93, č. 2, s. 87.
Kategorie: Jubileum

3. února tohoto roku se dožívá 90 let jeden z nejvýznamnějších představitelů poválečné české a slovenské chirurgie profesor MUDr. Vladimír Balaš, DrSc.

Profesor V. Balaš se narodil 3. 2. 1924 v Čechogradu v SSSR, v rodině českých přesídlenců. Medicínu začal studovat již v Sovětském svazu, ale v roce 1943 byl povolán do Sovětské armády. Vzhledem ke své národnosti se přihlásil do československé jednotky generála Svobody. Protože neměl dokončené studium medicíny (musel přerušit), byl zařazen do armády jako samopalník. V roce 1944 byl vysazen na pomoc Slovenskému národnímu povstání a posléze se účastnil řady dalších bojů za osvobození vlasti na Slovensku, Moravě a v Čechách. Během bojů ztratil většinu svých spolužáků a kamarádů.

Po skončení války, od roku 1945, pokračoval ve studiu na Lékařské fakultě UK v Praze.

Po jejím absolvování odešel do pohraničí. Zde působil 4 roky jako zástupce přednosty chirurgického oddělení v České Lípě a v Mostě. V roce 1951 přišel na I. chirurgickou kliniku FVL UK v Praze, zde působil až do roku 1989 s přestávkami, kdy 18 měsíců pobýval v Koreji (v době korejské války) jako zástupce chirurgického oddělení nemocnice ČsČK, a dále čtyř let (1971–1974), kdy vedl II. chirurgickou kliniku.

V roce 1961 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1964 habilitační práci a v roce 1973 doktorskou disertační práci.

V roce 1970 byl jmenován mimořádným profesorem a zvolen děkanem FVL UK.

Členem korespondentem ČSAV byl jmenován v roce 1978, akademikem pak v roce 1989.

Díky mimořádné pracovitosti a nadání, což oceňovali všichni jeho učitelé, vrstevníci a žáci, zvláště pak profesor Knobloch, brzy získal pověst excelentního operatéra.

Tragické, nicméně mimořádné životní zkušenosti z válek mu „umožnily“ získat znalosti ze všech oborů chirurgie, ovšem často i závist ostatních. Soustředil se především na oblast hepatopankreatobiliární chirurgie, jejíž úroveň v rámci Československa zásadně ovlivnil a posunul kupředu i s řadou priorit operací na játrech, slinivce, žlučových cestách a portálním řečišti. Jeho vzácnou vlastností bylo vychovávat spolupracovníky a odborníky pro danou problematiku a vytvářet odbornou školu, která dodnes na těchto principech staví.

V hepatopankreatobiliární chirurgii se stal předním odborníkem i ve světovém měřítku (sestavy a výsledky). Je autorem či spoluautorem řady monografií; k nejvýznamnějším patří:

  • Portal hypertension and its treatment
  • Chirurgické léčení portální hypertenze
  • Akademik Arnold Jirásek, český chirurg
  • Speciální chirurgie
  • Gastroenterologie….

Profesor Balaš se kromě uvedené oblasti zajímal i o jiné, o čemž svědčí celá řada dalších originálních prací (malignizace peptického vředu, chronické onemocnění střev, prevence pooperačních komplikací, chronické záněty pankreatu a řada dalších).

Výborně zvládal traumatologii, nebyla ale nikterak výjimečná ani jeho účast u plicních či neurochirurgických operací; fandil urologii, sledoval i vývoj kardiochirurgie – vše tehdy na multidisciplinárně fungující klinice. Hierarchicky trval na rozvoji všech odborných skupin na klinice včetně složky diagnostické a pooperační, takže vytvořil značně nezávislé superkonziliární a vysoce erudované chirurgické pracoviště. Jeho vize vždy směřovaly nad 10 let dalšího rozvoje. Klinika řešila v době jeho vedení více než 20 zásadních celostátních výzkumných úkolů s řadou významných ocenění a vysokým podílem mezinárodní spolupráce. Byl organizátorem či spoluorganizátorem celostátních chirurgických sjezdů a konferencí. Zásadně ovlivnil též rozvoj chirurgie v některých okolních zemích, např. v Bulharsku.

Operoval skvěle, kdykoliv a kohokoliv, bez rozdílu funkce, věku a postavení; není pamětníka, že by hodnotil či operoval někdy pacienta podle „solventnosti“.

Je nesporné, že významně posílil a uspořádal výuku chirurgie a postavení chirurgických oborů v tehdejší společnosti a době.

Akademik Vladimír Balaš oslavuje narozeniny v mimořádné fyzické a především psychické kondici, dovolujeme si mu popřát hodně zdraví a pohody i do dalších let!

Za žáky a spolupracovníky

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

přednosta I. chirurgické kliniky 1. LF UK v Praze

U Nemocnice 2

128 08, Praha 2

e-mail: krskaz@vfn.cz


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2014 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa