Recenze knihy


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 15, 2008, No. 3, pp. 134.
Kategorie: Recenze knihy

Ylinen J.: Stretching Therapy for Sport and Manual Therapies

Finský originál „Manuaalinen terapia Venytystekniikat I Lihas-jannesysteemi“

(Překlad Julie Nurmenniemi)

Nakladatelství Churchill Livingstone Elsevier, Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia,

St. Louis, Sydney, Toronto, 2008, 286 stran.

ISBN 978 0 443 10127 4

Jde o poměrně značně rozsáhlou publikaci, která zahrnuje jak teoretické tak praktické poznatky důležité pro „Stretching therapy“. Kniha je rozdělena do dvou částí, v první z nich (asi v jedné třetině celého díla) jsou ve 33 kapitolách systematicky probrány teoretické podklady stretchingu a jeho fyziologické i neurofyziologické aspekty. Druhá část (asi dvě třetiny celého díla) je praktická a je v dalších 10 kapitolách (resp. oddílech) věnována s patřičnou podrobností a názorností technikám stretchingu.

Velkou předností celého díla, hlavně ovšem části praktické, je výborná a bohatá obrazová dokumentace, čítající úhrnem více než 360 barevných fotografií a názorných kreseb. Velmi cenná je také detailní charakteristika jednotlivých stretchingových metod, přičemž na druhou stranu by bylo možné u některých zařazených přístupů diskutovat, zda se ještě jedná o stretching v pravém slova smyslu. Z  praktického pohledu je také přínosem diskuse k aplikaci stretchingu v různých fázích terapie a u konkrétních postižení pohybového systému. Neméně důležitým je i popis využití stretchingu v prevenci se zřetelem ke sportovním akti-vitám.

Velmi cenným je dále zařazení kapitol týkajících se výzkumu v oblasti dané problematiky, jelikož v současné době již bez přístupu v duchu EBM (Evidence based medicine) nelze odpovědně doporučovat či aplikovat žádnou z technik. Jako celek působí dílo velmi ucelenou formou, k čemuž zřejmě přispěla i skutečnost, že zpracováním celé obsáhlé knihy se zabýval pouze je-diný autor, nepočítáme-li ilustrátora a překladatelku.

Kniha je bezesporu vydařeným dílem, které bude využitelné pro řadu profesí – především pro fyzioterapeuty, sportovní terapeuty, dále v manuální medicíně a v zemích, v nichž jsou zavedeny profese osteopatů nebo chiropraktorů také v těchto oborech, ale bude ji možné využít i pro trenéry a studenty v oblasti sportu a také pro maséry.

Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Katedra fyzioterapie FTVS UK, Praha


Štítky
Fyzioterapia Rehabilitácia Telovýchovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa