Perinatologický seminář U Apolináře na téma POROD EXTRÉMNĚ NEZRALÉHO PLODU


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2006; 10(1): 41

Vážení kolegové a kolegyně,

srdečně Vás zveme na Perinatologický seminář U Apolináře na téma POROD EXTRÉMNĚ NEZRALÉHO PLODU

Diferencovaný přístup k porodu a péči o extrémně nezralé novorozence na hranici a za hranicí viability plodu

pořádaný Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN, Praha

v sobotu 25. března 2006 od 9.00 hodin

Koordinátoři semináře:

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., doc. MUDr. Richard Plavka, CSc.

Předběžný program:

Současný stav a problémy České perinatologie

prof. MUDr. Z. Hájek, DrSc., doc. MUDr. R. Plavka, CSc.

Etické aspekty diferencovaného přístupu k porodu a novorozenci narozenému v nízkém gestačním týdnu

MUDr. K. Liška

Význam infekce při výskytu předčasného porodu

MUDr. M. Koucký

Vliv infekce na nedonošeného novorozence

MUDr. P. Kopecký

Management ukončování těhotenství a vedení porodu extrémně nezralého plodu

prof. MUDr. Z. Hájek, DrSc.

Zásady perinatální antibiotické terapie

MUDr. P. Švihovec

Indikace k antibiotické profylaxi perinatální infekce

MUDr. J. Mašata, CSc.

Je screening vaginálních infekcí prevencí předčasného porodu?

prof. MUDr. Z. Hájek, DrSc.

Diferencovaný přístup k zajištění extrémně nezralého novorozence na porodním sále

MUDr. M. Dokoupilová

Časná a pozdní morbidita extrémně nezralých novorozenců v ČR

doc. MUDr. R. Plavka, CSc.

Follow-up nedonošených dětí narozených v nízkém gestačním týdnu

MUDr. B. Zlatohlávková, MUDr. D. Marková

Své přihlášky zasílejte, prosím, na adresu:

Děkanát 1. LF UK, odd. doškolování lékařů,

Kateřinská 32,

121 08 Praha 2,

e-mail: eva.svobodova@lf1.cuni.cz nebo vzdelavani.lekaru@lf1.cuni.cz;

tel. + fax: 224 965 651

Za absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.


Vážení kolegové,

v roce 2008 se bude v Praze ve dnech 30. 4.–3. 5. konat 10. kongres Evropské společnosti pro kontracepci (European Society of Contraception – ESC). Pořádající země dostává již tradičně více prostoru v odborném programu. Bylo by jistě škoda nevyužít této mimořádné příležitosti k prezentaci prací českých autorů. Zamyslete se, prosím, nad možností získání vlastních dat.

Je nejvyšší čas pro realizaci projektů a studií v oblasti kontracepce, plánování rodičovství, sexuálně přenosných onemocnění nebo sexuální výchovy.

V roce 2008 se tedy těšíme na Vaše abstrakta.

za organizační výbor David Cibula, prezident ESC


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2006 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa