Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR
Seminář porodních asistentek (27. 5. 2006)


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2006; 10(1): 43

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat k setkání na společné konferenci České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, která proběhne ve dnech 26.–28. května 2006 v Brně. Věříme, že vybraná aktuální témata zaujmou lékaře z lůžkových zařízení i kolegy, kteří se věnují zejména ambulantní gynekologii. Stejně jako v minulých letech bychom Vaším prostřednictvím rádi pozvali Vaše porodní asistentky, jejichž seminář proběhne v sobotu 27. 5. 2006.

Datum konání: 26.–28. 5. 2006 (ubytování možné již od 25. 5. 2006)

Místo konání: Kongresové centrum BVV (Brno, Pisárky)

Ubytování: Hotel Voroněž I.**** a Voroněž II.***, Brno

Společenský večer: 27. 5. 2006, Hotel Voroněž I.****

Tematické bloky Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR (26.–28. 5. 2006)

 • Současné možnosti v ambulantní gynekologii a jednodenní chirurgii.
 • Novinky v gynekologické operativě, varia.
 • Hormonální terapie v gynekologii a porodnictví (navazuje panel k problematice osteoporózy).
 • Moderní diagnostické metody v porodnictví.
 • Peripartální komplikace a možnosti jejich řešení.

Téma Semináře porodních asistentek (27. 5. 2006)

Práce porodní asistentky v gynekologické ambulanci a na porodním sále.

Valné shromáždění SSG ČR proběhne v pátek 26. 5. 2006 přibližně od 17.00 hodin a bude shromážděním volebním.

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY za ubytování VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 • Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru!
 • Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2006.
 • Volná sdělení zašlete zpracována v textovém editoru MS Word na e-mailovou adresu ssgcr@ti.cz nebo poštou na adresu: SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno.
 • Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm
 • Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně. Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2006, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.
 • Z důvodů rozdílných sazeb DPH je třeba registrační poplatek a poplatek za společenský večer odeslat pod variabilním symbolem (rodné číslo se záměnou 1. dvojčíslí číslicemi 99) a zvlášť za ubytování (rodné číslo se záměnou 1. dvojčíslí číslicemi 88).
 • Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 30. 4. 2006 na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno. Vezměte, prosím, na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci. Přihláška je univerzální, tzn. platí jak pro lékaře, tak i porodní asistentky.
 • Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s. r. o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů na závazné přihlášce! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Na setkání s Vámi v Brně se těší organizační výbor ČGPS ČLS JEP a SSG ČR


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2006 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa