Prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN a SZU v Ružomberku, MUDr. Marian Sičák, PhD. – 60ročný


Autori: doc. MUDr. Doležal Pavel, CSc.;  mim. prof.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 69, 2020, No. 3, pp. 144.
Kategória: Zprávy z ORL společnosti

MUDr. Marian Sičák, PhD., sa narodil 26. mája 1960 v Martine. Vysokoškolské štúdium na Jeseniovej Lekárskej fakulte UK v Martine absolvoval v rokoch 1979–1985. Po promócii nastúpil na ORL Kliniku do Fakultnej nemocnice JLFUK v rodnom meste. Základy otorinolaryngológie dostal od vtedajšieho prednostu doc. MUDr. Rudolfa Neuschla, CSc.  Atestáciu prvého stupňa z odboru absolvoval v roku 1989, druhého stupňa v roku 1993 v Bratislave. V roku 1995 sa mu podarilo obsadiť náhle uvoľnené miesto primára ORL oddelenia UVN v Ružomberku. Z typického vojenského ORL oddelenia, na ktorom dominovali tonzilektómie, septoplastiky a občas operácie čeľustných dutín podľa Calwella-Luca a kde sa realizoval výkon v celkovej anestézii raz za dva týždne, vybudoval postupne nový primár pracovisko s tromi operačnými sálami, vybavenými endoskopickou technikou s  navigáciou operačným mikroskopom Zeiss, s tromi anesteziologickými tímami, s prenosom  obrazu z operačných sál do posluchárne. Doktorandskú prácu „Histologické aspekty funkčnej endoskopickej chirurgie prinosových dutín“ obhájil na Univerzite Komenského v Bratislave a v roku 2002 a získal titul PhD.

V rokoch 2006–2008 pracoval v ENT department, Zayed Military Hospital, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

MUDr. Marian Sičák, PhD., je jedným z najaktívnejších členov Slovenskej spoločnosti pre  otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku od roku 1989, aktuálne viac období členom  Výboru a predsedom Rinologickej sekcie SSO, ďalej členom – delegátom European Rhinologic Society od 2002, členom Politzer Society od 2004  Honorary-correspondig member of the Italian Society of Rhinology od 2012, čestným členom Českej ORL spoločnosti.

Študijné pobyty na popredných zahraničných pracoviskách Mayo Clinic, Rochester, USA, 1998, 2000, ORL klinika, Gentofte hospital, University of Copenhagen, Kodaň, Dánsko, 2002, ORL klinika, Würzburg, Nemecko, 1991, 1993, ORL klinika, FN UP, Olomouc mu prispeli k získaniu komplexného pohľadu na súčasný stav diagnostiky a najmä chirurgickej liečby chorôb v odbore. ORL Klinika v Ružomberku je od roku 2010 akreditovaným pracoviskom pre postgraduálnu výučbu v ORL a každý rok sa tu vykonávajú špecializačné skúšky z ORL. V publikačnej činnosti dominuje kniha: Sičák, M. et al.: Rinológia – choroby nosa a prinosových dutín (Martin: Kozák-Press, 2006, 339 s. ISBN 80-969292-1-6), ktorá sa stala základnou rinologickou literatúrou nielen pre študentov špecializačného štúdia, ale majú ju v svojej knižnici aj kolegovia, ktorí robia v odbore dlhšie.

Vážený pán prednosta, milý Marián,

s radosťou Ti píšem gratuláciu k Tvojim okrúhlym narodeninám. Jednak preto, že si už konečne aj ty dovŕšil vek dospelosti, ale najmä preto, lebo kolegom, ktorí sú výnimoční a majú za sebou kus odrobenej práce, sa takéto listy píšu ľahšie. Považujem Ťa za jedného z mála slovenských otorinolaryngológov, ktorí sú univerzálni operatéri. Vieš rovnako dobre vybrať metastázu na krku a rekonštruovať vzniknutý defekt ako endoskopicky endonazálne resekovať karcinóm rinobázy a urobiť duraplastiku. Dokážeš zoperovať komplikovanú strumu a vzápätí vložiť clip piston do platničky strmienka s milimetrovou presnosťou. Svoje zručnosti už minimálne dve desaťročia demonštruješ pred auditórium na pravidelných ružomberských kurzoch chirurgie nosa a PND a chirurgie stredného ucha. Každý účastník kurzu sa nielen naučí ako treba k pacientovi pristupovať, ako sa má operovať aby výsledky boli optimálne, ale sa utvrdí v presvedčení, kam pacienta poslať. Aj vďaka tomu sa Ti podarilo vybudovať špičkové ORL pracovisko s tromi operačnými sálami, na ktorom sa robí najviac chirurgických výkonov na Slovensku. To sú fakty, ktoré sú všeobecne známe. Ak mám povedať niečo osobné, tak si vážim to, že okrem liečebno-preventívne činnosti kladieš dôraz na vedu, výskum, pedagogiku, najmä prednáškovú a publikačnú činnosť. Na Slovensku v podstate neexistuje významné odborné ORL podujatie, na ktorom by nebola prezentácia z Ružomberskej kliniky. Tvoje prednášky a diskusné príspevky sú cenené aj v zahraničí a presadil si sa vo veľkej konkurencii ako pozývaný operatér. Zviditeľnil a spopularizoval si náš odbor, nerobil si to pre osobný prospech, či získavanie titulov. Získal si si rešpekt v otorinolaryngologickej obci a myslím si, že je to dobrý pocit. Za to všetko Ti patrí veľká vďaka a zároveň Ti chcem popriať ešte veľa síl, elánu a odhodlania do ďalších rokov pracovného života v prospech SSO a najmä v prospech Tvojich pacientov. Dúfam, že aj táto gratulácia bude pozitívnym impulzom a prispeje k pohode v ďalšom osobnom živote v kruhu Tvojich blízkych a tým vytvorí vhodné podmienky pre ďalšiu odbornú prácu v nasledujúcich rokoch.

S úctou a pozdravom

doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.

prezident SSOŠtítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 3

2020 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa