Vliv nutriční podpory s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby a náklady u pacientů s kolorektálním karcinomem


Vliv nutriční podpory s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby a náklady u pacientů s kolorektálním karcinomem

Východiska:
Primárním cílem projektu bylo zjistit efekt orální nutriční podpory (oral nutrition support – ONS) s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby pacientů s kolorektálním karcinomem (colorectal cancer – CRC). Sekundárním cílem bylo porovnat náklady na terapii a délku hospitalizace (length of stay – LoS) u pacientů s CRC užívajících vysokoproteinové nutriční přípravky ve srovnání s pacienty s běžnou nutriční podporou.

Materiál a metody:
Studie byla provedena u dospělých pacientů podstupujících operaci CRC. Před zahájením projektu pacienti podepsali informovaný souhlas. Pacientům ve sledované skupině (study group – SG; n = 52) byly podávány přípravky s vysokým obsahem bílkovin (600 kcal, 40 g bílkovin denně) jako přídavek k běžné stravě po dobu nejméně 10 dnů před operací a dva týdny po výkonu. Zpětně byla shromážděna data ze srovnávací skupiny (comparative group – CG; n = 105).

Výsledky:
Ve sledované skupině bylo zaznamenáno relativní snížení četnosti těchto komplikací: dehiscence rány (2,2krát nižší), infekce v ráně (4,3krát nižší), dehiscence anastomózy (2,0krát nižší), četnost rehospitalizací (1,7krát nižší). Průměrná LoS byla kratší ve sledované skupině ve srovnání s kontrolní skupinou (SG 9,4 ± 4,97 vs. CG 12 ± 6,4 dnů), což se odrazilo ve výrazně nižších nákladech na léčbu jak v průběhu hospitalizace (SG 479 vs. CG 538 EUR; p = 0,01), tak šest měsíců po operaci (SG 4 862 vs. CG 6 456 EUR).

Závěr:
Před a pooperační podpora přípravky s vysokým obsahem bílkovin (ONS) zkracuje u pacientů s CRC LoS, snižuje náklady na léčbu, pooperační komplikace a riziko rehospitalizací, a to bez ohledu na počáteční nutriční stav.

Klíčová slova:
vysokoproteinový sipping – kolorektální karcinom – perioperační péče

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
6. 3. 2016

Přijato:
5. 5. 2016


Autoři: V. Maňásek 1;  K. Bezděk 2;  A. Foltýs 3;  K. Klos 4;  J. Smitka 5;  D. Smehlik 6
Působiště autorů: Department of Oncology, Complex Oncological Center Nový Jičín, Czech Republic 1;  Nutritional Ambulance, Department of Anesthesiology, Hospital Nový Jičín, a. s., Czech Republic 2;  Surgery Clinic of Medical Faculty Ostrava and Faculty Hospital Ostrava, Czech Republic 3;  Department of Surgery, Vítkovice Hospital a. s., Czech Republic 4;  Nutricia Advanced Medical Nutrition, Praha, Czech Republic 5;  Revírní bratrská pokladna, Health Insurance Company, Ostrava, Czech Republic 6
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(5): 351-357
Kategorie: Původní práce
prolekare.web.journal.doi_sk: 10.14735/amko2016351

Souhrn

Východiska:
Primárním cílem projektu bylo zjistit efekt orální nutriční podpory (oral nutrition support – ONS) s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby pacientů s kolorektálním karcinomem (colorectal cancer – CRC). Sekundárním cílem bylo porovnat náklady na terapii a délku hospitalizace (length of stay – LoS) u pacientů s CRC užívajících vysokoproteinové nutriční přípravky ve srovnání s pacienty s běžnou nutriční podporou.

Materiál a metody:
Studie byla provedena u dospělých pacientů podstupujících operaci CRC. Před zahájením projektu pacienti podepsali informovaný souhlas. Pacientům ve sledované skupině (study group – SG; n = 52) byly podávány přípravky s vysokým obsahem bílkovin (600 kcal, 40 g bílkovin denně) jako přídavek k běžné stravě po dobu nejméně 10 dnů před operací a dva týdny po výkonu. Zpětně byla shromážděna data ze srovnávací skupiny (comparative group – CG; n = 105).

Výsledky:
Ve sledované skupině bylo zaznamenáno relativní snížení četnosti těchto komplikací: dehiscence rány (2,2krát nižší), infekce v ráně (4,3krát nižší), dehiscence anastomózy (2,0krát nižší), četnost rehospitalizací (1,7krát nižší). Průměrná LoS byla kratší ve sledované skupině ve srovnání s kontrolní skupinou (SG 9,4 ± 4,97 vs. CG 12 ± 6,4 dnů), což se odrazilo ve výrazně nižších nákladech na léčbu jak v průběhu hospitalizace (SG 479 vs. CG 538 EUR; p = 0,01), tak šest měsíců po operaci (SG 4 862 vs. CG 6 456 EUR).

Závěr:
Před a pooperační podpora přípravky s vysokým obsahem bílkovin (ONS) zkracuje u pacientů s CRC LoS, snižuje náklady na léčbu, pooperační komplikace a riziko rehospitalizací, a to bez ohledu na počáteční nutriční stav.

Klíčová slova:
vysokoproteinový sipping – kolorektální karcinom – perioperační péče

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
6. 3. 2016

Přijato:
5. 5. 2016


Zdroje

1. Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulenat J. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013; 49(6): 1374– 1403. doi: 10.1016/ j.ejca.2012.12.027.

2. OECD. Health at a Glance: Europe 2012. Paris: OECD Publish ing 2012.

3. Dusek L, Muzik J, Maluskova D et al. Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klin Onkol 2014; 27(6): 406– 423. doi: 10.14735/ amko2014 406.

4. Cancer.org [online]. American Cancer Society. Colorectal cancer. Available from: http:/ / www.cancer.org/ cancer/ colonandrectumcancer/ detailedguide/ colorectal-cancer-survival-rates.

5. Holubec L, Liska V, Finek J. The importance of early tumor shrinkage and deepness of response in as ses s ing the efficacy of systemic anticancer treatment with metastatic colorectal cancer. Klin Onkol 2015; 28(2): 89– 93. doi: 10.14735/ amko201589.

6. Kwag SJ, Kim JG, Kang WK. The nutritional risk is a independent factor for postoperative morbidity in surgery for colorectal cancer. Ann Surg Treat Res 2014; 86(4): 206– 211. doi: 10.4174/ astr.2014.86.4.206.

7. Schwegler I, von Holzen A, Gutzwil ler JP et al. Nutritional risk is a clinical predictor of postoperative mortality and morbidity in surgery for colorectal cancer. Br J Surg 2010; 97(1): 92– 97. doi: 10.1002/ bjs. 6805.

8. Bozzetti F, Migliavacca S, Scotti A et al. Impact of cancer, type, site, stage and treatment on the nutritional status of patients. Ann Surg 1982; 196(2): 170– 179.

9. Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence-based approach. Wal lingford: CAB International 2003.

10. Lopes JP, de Castro Cardoso Pereira PM, dos Reis Baltazar Vicente AF et al. Nutritional status assessment in colorectal cancer patients. Nutr Hosp 2013; 28(2): 412– 418. doi: 10.3305/ nh.2013.28.2.6173.

11. Dewys WD, Begg C, Lavin PT et al. Prognostic effect of weight loss prior to chemotherapy in cancer patients. Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Med 1980; 69(4): 491– 497.

12. Faber J, Berkhout M, Fiedler U et al. Rapid EPA and DHA incorporation and reduced PGE2 levels after one week intervention with a medical food in cancer patients receiving radiotherapy a randomized trial. Clin Nutr 2013; 32(3): 338– 345. doi: 10.1016/ j.clnu.2012.09.009.

13. Kabata P, Jastrzębski T, Kąkol M et al. Preoperative nutritional support in cancer patients with no clinical signs of malnutrition – prospective randomized controlled trial. Support Care Cancer 2015; 23(2): 365– 370. doi: 10.1007/ s00520-014-2363-4.

14. Richter I, Dvořák J, Bartoš J. The combination of noadjuvant chemoradiotherapy and epidermal growth factor receptor inhibitors in the treatment of rectal adenocarcinoma. Klin Onkol 2014; 27(3):166– 172. doi: 10.14735/ amko2014166.

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2016 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa