Úspěšná spojená resekce jater a podvaz portální žíly po neúspěšné dvojité TACE proceduře komplikované sepsí a pankreatitidou


Úspěšná spojená resekce jater a podvaz portální žíly po neúspěšné dvojité TACE proceduře komplikované sepsí a pankreatitidou

Spojená resekce jater a podvaz portální žíly (associated liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy – ALPPS) je nový postup s rostoucí řadou vědeckých a klinických studií, a jak se ukazuje, je to účinná a bezpečná metoda pro vybranou skupinu pacientů. Představujeme první případ ALPPS provedené po dvojité TACE proceduře u 64leté pacientky s rozsáhlým hepatocelulárním karcinomem pravého jaterního laloku. Postup byl úspěšný a zbytek jater vykázal značnou 90% hypertrofii, což dokazuje, že ALPPS někdy může být provedena po paliativních postupech u jaterních malignit.

Klíčová slova:
hepatocelulární karcinom – spojená resekce jater a podvaz portální žíly (ALPPS) – transhepatální arteriální chemoembolizace (TACE) – játra – resekce – hypertrofie

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
17. 10. 2015

Přijato:
10. 11. 2015


Autoři: B. Romic;  I. Romic;  M. Mance;  G. Pavlek;  M. Skegro
Působiště autorů: Department of Surgery, University Hospital Centre Zagreb, Croatia
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(1): 59-62
Kategorie: Kazuistika
prolekare.web.journal.doi_sk: 10.14735/amko201659

Souhrn

Spojená resekce jater a podvaz portální žíly (associated liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy – ALPPS) je nový postup s rostoucí řadou vědeckých a klinických studií, a jak se ukazuje, je to účinná a bezpečná metoda pro vybranou skupinu pacientů. Představujeme první případ ALPPS provedené po dvojité TACE proceduře u 64leté pacientky s rozsáhlým hepatocelulárním karcinomem pravého jaterního laloku. Postup byl úspěšný a zbytek jater vykázal značnou 90% hypertrofii, což dokazuje, že ALPPS někdy může být provedena po paliativních postupech u jaterních malignit.

Klíčová slova:
hepatocelulární karcinom – spojená resekce jater a podvaz portální žíly (ALPPS) – transhepatální arteriální chemoembolizace (TACE) – játra – resekce – hypertrofie

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
17. 10. 2015

Přijato:
10. 11. 2015


Zdroje

1. Schnitzbauer AA, Lang SA, Goessmann H et al. Right portal vein ligation combined with in situ splitting induces rapid left lateral liver lobe hypertrophy enabling 2-staged extended right hepatic resection in small‑for‑ size settings. Ann Surg 2012; 255(3): 405– 414. doi: 10.1097/ SLA.0b013e31824856f5.

2. Hasselgren K, Sandström P, Björnsson B. Role of associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy in colorectal liver metastases: a review. World J Gastroenterol 2015; 21(15): 4491– 4498. doi: 10.3748/ wjg.v21.i15.4491.

3. Ome Y, Kawamoto K, Park TB et al. Two‑stage hepatectomy and associated liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy (ALPPS) in treating liver metastases of rectal cancer: a case report. Springerplus 2015; 4: 194. doi: 10.1186/ s40064-015-0965-z.

4. El‑ Serag HB, Marrero JA, Rudolph L et al. Dia­gnosis and treatment of hepatocellular carcinoma. Gastroenterology 2008; 134(6): 1752–1763. doi: 10.1053/ j.gastro.2008.02.090.

5. Miraglia R, Pietrosi G, Maruzzelli L et al. Efficacy of trans­catheter embolization/ chemoembolization (TAE/ TACE) for the treatment of single hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2007; 13(21): 2952– 2955.

6. Rammohan A, Sathyanesan J, Ramaswami S et al. Embolization of liver tumors: past, present and future. World J Radiol 2012; 4(9): 405– 412. doi: 10.4329/ wjr.v4.i9.405.

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2016 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa