Pozitronová emisní tomografie a klinické prediktory přežití u primárních extragonadálních germinálních nádorů


Pozitronová emisní tomografie a klinické prediktory přežití u primárních extragonadálních germinálních nádorů

Východiska:
Primární extragonadální germinální nádory (EGT) jsou vzácným nádorem a tvoří přibližně 2–4 % všech germinálních nádorů dospělých mužů. Jejich prognóza je ve srovnání s primárně testikulárními germinálními nádory kvůli relativní chemorezistenci a zpravidla pokročilému stadiu v době diagnózy horší. Cílem naší studie bylo zhodnotit roli pozitronové emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou (FDG-PET) jako prognostického faktoru u nemocných s EGT.

Pacienti a metody:
Retrospektivně jsme analyzovali soubor 36 mužů s primárně mediastinálním nebo retroperitoneálním germinálním nádorem. Pacienti byli léčeni v letech 1994–2010. Pro stanovení diagnózy EGT jsme vyžadovali negativní nález sonografického vyšetření varlat a/nebo negativní testikulární biopsii. Všichni nemocní byli léčeni chemoterapií na bázi platiny a resekovatelná reziduální ložiska byla odstraněna operačně.

Výsledky:
Jednoleté celkové přežití (OS) dosáhlo 81 % (95% interval spolehlivosti [CI]: 68–94 %) a tříleté OS 55 % (CI: 38–71 %). Žádný z pacientů, kteří měli pozitivní nález na FDG-PET vyšetření po 1. linii chemoterapie, nepřežil tři roky po stanovení diagnózy. Jednoleté a tříleté OS dosáhlo 69 % a 20 % u nemocných s pozitivními markery a 90 % a 67 % u pacientů s negativními markery po chemoterapii 1. linie. Rovněž negativní výsledek FDG-PET po ukončení léčby byl významný prognostický parametr pro OS – z těchto pacientů 100 % přežilo tři roky a 89 % pět let od stanovení diagnózy.

Závěr:
Negativní výsledek FDG-PET po chemoterapii 1. linie a také po ukončení systémové terapie a resekci reziduálních nádorových ložisek výrazně korelují s dlouhodobým přežitím u nemocných s EGT.

Klíčová slova:
extragonadální – germinální – nádor – přežití – pozitronová emisní tomografie

Podpořeno grantem IGA MZ ČR G9005 (NS10420-3/2009).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
11. 11. 2011

Přijato:
4. 12. 2011


Autoři: T. Büchler 1;  P. Dusek 2;  A. Brisuda 2;  K. Simonova 3;  P. Fencl 3;  J. Jarkovský 4;  M. Babjuk 2;  J. Abrahámová 1
Působiště autorů: Department of Oncology, Thomayer University Hospital and 1 Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic 1;  Department of Urology, 2 Faculty of Medicine, Charles University, and Motol University Hospital, Prague, Czech Republic 2;  Departments of Nuclear Medicine and PET Centre, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic 3;  Institutes of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Brno, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(3): 178-183
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiska:
Primární extragonadální germinální nádory (EGT) jsou vzácným nádorem a tvoří přibližně 2–4 % všech germinálních nádorů dospělých mužů. Jejich prognóza je ve srovnání s primárně testikulárními germinálními nádory kvůli relativní chemorezistenci a zpravidla pokročilému stadiu v době diagnózy horší. Cílem naší studie bylo zhodnotit roli pozitronové emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou (FDG-PET) jako prognostického faktoru u nemocných s EGT.

Pacienti a metody:
Retrospektivně jsme analyzovali soubor 36 mužů s primárně mediastinálním nebo retroperitoneálním germinálním nádorem. Pacienti byli léčeni v letech 1994–2010. Pro stanovení diagnózy EGT jsme vyžadovali negativní nález sonografického vyšetření varlat a/nebo negativní testikulární biopsii. Všichni nemocní byli léčeni chemoterapií na bázi platiny a resekovatelná reziduální ložiska byla odstraněna operačně.

Výsledky:
Jednoleté celkové přežití (OS) dosáhlo 81 % (95% interval spolehlivosti [CI]: 68–94 %) a tříleté OS 55 % (CI: 38–71 %). Žádný z pacientů, kteří měli pozitivní nález na FDG-PET vyšetření po 1. linii chemoterapie, nepřežil tři roky po stanovení diagnózy. Jednoleté a tříleté OS dosáhlo 69 % a 20 % u nemocných s pozitivními markery a 90 % a 67 % u pacientů s negativními markery po chemoterapii 1. linie. Rovněž negativní výsledek FDG-PET po ukončení léčby byl významný prognostický parametr pro OS – z těchto pacientů 100 % přežilo tři roky a 89 % pět let od stanovení diagnózy.

Závěr:
Negativní výsledek FDG-PET po chemoterapii 1. linie a také po ukončení systémové terapie a resekci reziduálních nádorových ložisek výrazně korelují s dlouhodobým přežitím u nemocných s EGT.

Klíčová slova:
extragonadální – germinální – nádor – přežití – pozitronová emisní tomografie

Podpořeno grantem IGA MZ ČR G9005 (NS10420-3/2009).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
11. 11. 2011

Přijato:
4. 12. 2011


Zdroje

1. McKenney JK, Heerema-McKenney A, Rouse RV. Extragonadal germ cell tumors: a review with emphasis on pathologic features, clinical prognostic variables, and differential diagnostic considerations. Adv Anat Pathol 2007; 14(2): 69–92.

2. Schmoll HJ. Extragonadal germ cell tumors. Ann Oncol 2002; 13 (Suppl 4): 265–272.

3. Oosterhuis JW, Stoop H, Honecker F et al. Why human extragonadal germ cell tumors occur in the midline of the body: old concepts, new perspectives. Int J Androl 2007; 30(4): 256–263.

4. Bokemeyer C, Nichols CR, Droz JP et al. Extragonadal germ cell tumors of the mediastinum and retroperitoneum: results from an international analysis. J Clin Oncol 2002; 20(7): 1864–1873.

5. Hartmann JT, Nichols CR, Droz JP et al. Prognostic va­riables for response and outcome in patients with extragonadal germ-cell tumors. Ann Oncol 2002; 13(7): 1017–1028.

6. Daugaard G, Rørth M, von der Maase H et al. Management of extragonadal germ-cell tumors and the significance of bilateral testicular biopsies. Ann Oncol 1992; 3(4): 283–289.

7. Buchler T, Freeman A, Harland S. Contralateral intratubular germ cell neoplasia in a patient with testicular cancer. Nat Clin Pract Urol 2008; 5(5): 284–288.

8. International Germ Cell Cancer Collaborative Group. International Germ Cell Consensus Classification: a prognostic factor-based staging system for metastatic germ cell cancers. J Clin Oncol 1997; 15(2): 594–603.

9. Bukowski RM, Wolf M, Kulander BG et al. Alternating combination chemotherapy in patients with extragonadal germ cell tumors. A Southwest Oncology Group study. Cancer 1993; 71(8): 2631–2638.

10. Hsu YJ, Pai L, Chen YC et al. Extragonadal germ cell tumors in Taiwan: an analysis of treatment results of 59 patients. Cancer 2002; 95(4): 766–764.

11. Goss PE, Schwertfeger L, Blackstein ME et al. Extragonadal germ cell tumors. A 14-year Toronto experience. Cancer 1994; 37(7): 1971–1979.

12. Scholz M, Zehender M, Thalmann GN et al. Extragonadal retroperitoneal germ cell tumor: evidence of origin in the testis. Ann Oncol 2002; 13(1): 121–124.

13. Kumano M, Miyake H, Hara I et al. First-line high-dose chemotherapy combined with peripheral blood stem cell transplantation for patients with advanced extragonadal germ cell tumors. Int J Urol 2007; 14(4): 336–338.

14. De Giorgi U, Demirer T, Wandt H et al. Second-line high-dose chemotherapy in patients with mediastinal and retroperitoneal primary non-seminomatous germ cell tumors: the EBMT experience. Ann Oncol 2005; 16(1): 146–151.

15. De Santis M, Pont J. The role of positron emission tomography in germ cell cancer. World J Urol 2004; 22(1): 41–46.

16. Karapetis CS, Strickland AH, Yip D et al. Use of fluorodeoxyglucose positron emission tomography scans in patients with advanced germ cell tumor following chemotherapy: single-centre experience with long-term follow up. Intern Med J 2003; 33(9–10): 427–435.

17. Hain SF. Positron emission tomography in uro-oncology. Cancer Imaging 2005; 5(1): 1–7.

18. Bokemeyer C, Kollmannsberger C, Oechsle K et al. Early prediction of treatment response to high-dose salvage chemotherapy in patients with relapsed germ cell cancer using [(18)F]FDG PET. Br J Cancer 2002; 86(4): 506–511.

19. Oechsle K, Hartmann M, Brenner W et al. [18F]Fluoro­deoxyglucose positron emission tomography in nonseminomatous germ cell tumors after chemotherapy: the German multicenter positron emission tomography study group. J Clin Oncol 2008; 26(36): 5930–5935.

20. Buchler T, Simonova K, Fencl P et al. Clinical outcomes of patients wtih nonseminomatous germ cell tumours and negative postchemotherapy positron emission tomo­graphy. Cancer Invest 2012. Epub ahead of print.

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa