Editorial


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2016, 5, č. 2: 63
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

o geriatrii bylo poslední dobou hodně řečeno.

Jsme opravdu oborem, který by měl být pouze nástavbovým? Co bude vést internistu k tomu, aby si po několika letech udělal atestaci ještě z geriatrie?

Ano, je konstatováno, že geriatrů je málo, ale bude jich tímto způsobem více? Nemělo by být z těchto samých důvodů prostě umožněno absolventům zařadit se do oboru hned po ukončení studia a vedle toho i nástavbově na různé obory? Vzpomínám si, že na jedné z prvních přednášek jsem tvrdila, že geriatrie je jako pediatrie. Po několika letech praxe mohu říci, že si za tímto tvrzením stojím. Je zde specifika nejen diagnostiky, ale rovněž strategie léčby. Rozčlenění základních oborů do specializací vedlo k většímu rozvoji v jednotlivých oborech, ale zároveň došlo k nárůstu stárnoucí populace a s tím i chorob. Je tak větší naděje, že se můžeme dožít své rakoviny, stejně jako svého neurodegenerativního onemocnění. Stárne naše populace tak, aby byla respektována kvalita života? Děláme vše pro to, aby byla naše populace seniorů pokud možno soběstačná? Umíme dostatečně vyhodnotit funkční stav ke správnému zařazení, a tím i poskytnutí adekvátního příspěvku na péči? Spolupráce s geriatry by tomu zcela určitě napomohla.

V poslední době vnímá řada oborů potřebu specifity a odlišného přístupu ke geriatrickému pacientovi a této skutečnosti se přizpůsobují doporučené postupy diagnostiky a léčby.

Vyjádření našich politiků o tom, že o geriatrii není až takový zájem, naštěstí vyvrací vyjádření mladých lékařů, kteří moc dobře chápou význam tohoto oboru a snaží se bojovat za jeho udržení.

Co říci na závěr?

Pojďme pracovat dál a ještě s větším úsilím. Pojďme publikovat zajímavé kazuistiky, vedle rutinní každodenní práce se zamýšlet nad etiologickými souvislostmi různých onemocnění ve stáří, prezentovat zajímavá zjištění.

Přeji Vám všem hodně sil a především, i když je to těžké, nenechte se otrávit.


MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

III. interní gerontologická a metabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové


Štítky
Geriatria a gerontológia Praktické lekárstvo pre dospelých Protetika

Článok vyšiel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 2

2016 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa