Péče o člověka s demencí
Průvodce pro rodinné příslušníky


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2014, 3, č. 1: 55
Kategorie: Recenze knihy

Autoři: Joy A. Glenner a kol.

Praha: Portál 2012, ISBN 978-262-0154-0

z angl. originálu přeložila Denisa Šmejkalová

Kniha zkušených a renomovaných amerických autorek je praktickým rádcem a průvodcem pro rodinné pečující o nemocné s demencí, zejména Alzheimerova typu. Je určena především rodinným pečujícím, tedy laikům, ale může být cenným a přínosným pomocníkem pro profesionální pečující, tedy pro sociální pracovníky, ošetřovatele, sestry i lékaře. Autorky ve svém díle kladou velký důraz zejména na komunikaci mezi pečujícími a nemocným a zachování důstojnosti. Pro snadnější pochopení nemoci a jejích důsledků se také zaměřily na popsání projevů a vývoje nemoci a potřeb z ní plynoucích.

Kniha je systematicky členěna do 6 kapitol s několika podkapitolami, které čtenářům nebo spíše uživatelům nabízejí podrobné informace od poznání a pochopení vlastní nemoci, přes způsob komunikace až po uspokojování specifických potřeb. Publikace dále obsahuje konkrétní rady a doporučení v každodenní péči, starostech a radostech.

Autorky využily své bohaté praktické zkušenosti v podobě malých kazuistik. Kniha je kazuistikami doslova „prošpikována“ a každá z nich názorně dokresluje příslušný text pro jeho lepší srozumitelnost a pochopitelnost. Kromě konkrétních ukázek zde čtenář nalezne názorné obrázky a doplňkové informace v rámečcích.

Základem péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou je pochopit, co s nemocným postupující nemoc udělá, proč se chová tak zvláštním a nepředvídatelným způsobem a také to, že se nemoc neúprosně zhoršuje a není léku, který by ji vyléčil. Toto je cílem první kapitoly: jak porozumět, přijmout a připravit se na nadcházející změny.

Ve druhé kapitole se autorky zaměřily na dlouhodobé plány, které je vzhledem k progresi onemocnění nutné udělat v době, kdy je nemocný ještě schopen plného a jasného úsudku a rozhodování o sobě a svých potřebách. Doporučení jsou zaměřena i na samotné pečující tak, aby byli schopni se o svého blízkého starat a přitom si udrželi dobrou fyzickou a psychickou kondici.

Třetí kapitolu věnovaly autorky efektivní komunikaci jak v běžné péči, tak v situacích, které vyplývají z poruch chování způsobených degenerativním procesem. Autorky je trefně nazvaly „katastrofické reakce“. Jejich snahou je, aby pečující pochopili a co nejvíce využívali techniky pozitivní interakce, techniky ke zvládání problémových situací a věděli, jak rozpoznat a zachovat se v případě uvedených katastrofických reakcí.

Jak sobě a nemocnému zajistit bezpečné prostředí, jak si uchovat dobrý fyzický fond a předcházet případným rizikům, která vyplývají z každodenní náročné péče? Na tyto otázky najde čtenář odpověď ve čtvrté kapitole, v níž se autorky zaměřily na tři důležité aspekty bezpečné péče: správné využívání mechaniky těla při manipulaci s nemohoucím nemocným, prevenci infekcí a pádů. V kapitole jsou opět využity kazuistiky, obrázky a přehledné informace v rámečcích.

V následující kapitole autorky přehledným způsobem popisují, jak pečující mohou pomoci nemocnému, aby byl co nejdéle a nejlépe schopen pečovat o sebe sama, orientovat se v každodenních aktivitách, a kdy a jak je třeba mu pomoci. Čtenář se dozví, proč se nedaří nemocnému jednotlivé aktivity zvládnout a jak tyto situace může řešit.

Poslední kapitolu knihy věnovaly autorky zejména aktivitám, které mohou pečující provádět a užívat si společně se svým blízkým. Jak co nejefektivněji a co nejdéle využít a udržet jeho zbylé schopnosti. Opět zde uvádějí příklady konkrétních situací s doporučeními, jak postupovat a čeho se vyvarovat.

Kniha Péče o člověka s demencí je na českém trhu jednou z mála veřejně dostupných publikací tohoto druhu. Její devízou jsou konkrétní rady a doporučení pečujícím, dokreslené konkrétními příklady. Zdařilý je též český překlad knihy. Zejména ve 4. až 6. kapitole byl zvolen srozumitelný jazyk, v kazuistikách jsou použita česká jména. Naproti tomu v 1.–3. kapitole zůstala odborná terminologie, které by neprofesionální pečující nemusel rozumět. Navíc některá doporučení v této první části knihy odpovídají spíše americkému prostředí a v českých poměrech mohou být jen obtížně realizovatelná a pro pečující zavádějící. Proto oceňuji iniciativu překladatelky za vklad odkazů na české odborné společnosti.

Péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou je velmi náročná a je velice důležité mít k dispozici co nejvíce informací, aby bylo možné zvládnout vzájemnou komunikaci srozumitelnou formou, bez zbytečných konfliktů a stresu. Publikace se může stát komplexním pomocníkem v péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou.

Mgr. et Bc. Jana Kašpárková, RS

CELLO FHS UK, Praha

Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK a FN Plzeň


Štítky
Geriatria a gerontológia Praktické lekárstvo pre dospelých Protetika

Článok vyšiel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa