Doškolování lékařů - kontrolní test


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 89, 2014, No. 4, p. 166

 1. Mezi zoofilní dermatofyty nepatří:
  • a) Microsporum canis
  • b) Microsporum persicolor
  • c) Trichophyton verrucosum
  • d) Trichophyton erinacei
 2. Nejdůležitějším zdrojem infekcí působených A. benhamiae v Evropě je:
  • a) půda
  • b) morčata a jiní hlodavci
  • c) kočky
  • d) bazény, sauny a sprchy
 3. Duálním názvoslovím (dual nomenclature) u hub se rozumí:
  • a) dvouslovné vědecké názvy druhů hub (rodové a druhové jméno)
  • b) navržení stejného druhového jména nezávisle na sobě různými autory
  • c) odlišný systém jmen používaný lékařskými mykology
  • d) používání odlišného jména pro pohlavní a nepohlavní stadium téhož druhu
 4. Které tvrzení o druhu Trichophyton mentagrophytes v jeho novém pojetí je nepravdivé:
  • a) je původcem infekcí typu favus u myší a velbloudů
  • b) jeho endemickými oblastmi jsou především Blízký a Střední východ a Afrika
  • c) izoláty dříve určované jako T. mentagrophytes patří dnes hlavně do T. interdigitale
  • d) jedná se o běžný druh na našem území
 5. Nejčastěji na člověka přenášeným zoofilním dermatofytem je v současnosti v ČR:
  • a) Arthroderma benhamiae
  • b) Trichophyton mentagrophytes
  • c) Microsporum canis
  • d) Trichophyton interdigitale
 6. Infekce působené antropofilními kmeny Trichophyton interdigitale se nejčastěji manifestují jako:
  • a) tinea faciei a tinea barbae
  • d) tinea pedis a tinea unguium
  • b) tinea corporis a tinea cruris
  • c) tinea capitis (endothrix)
 7. Zoofilní kmeny Trichophyton interdigitale:
  • a) tvoří v kultuře nejčastěji bílé, vzdušné kolonie se žlutou spodinou
  • b) působí infekce typu tinea pedis a tinea unguium
  • c) působí infekce typu tinea corporis, jejichž incidence výrazně roste s věkem pacientů
  • d) mají široké hostitelské spektrum zahrnující mimo jiné hlodavce, psy a kočky
 8. Které tvrzení platí o současném pohledu na druhy Trichophyton tonsuransT. equinum:
  • a) T. equinum je synonymem T. tonsurans
  • b) T. tonsurans je synonymem T. equinum
  • c) jedná se o samostatné druhy s odlišnými primárními hostiteli
  • d) jedná se o samostatné druhy se stejnými primárními hostiteli
 9. Geofilní dermatofyty:
  • a) působí v rozvinutých zemích jen asi 1 % všech dermatofytóz
  • b) jsou druhově málo početnou skupinou ve srovnání s atropofilními dermatofyty
  • c) nečekají v budoucnu výrazné taxonomické změny
  • d) se běžně přenáší i mezilidským kontaktem
 10. Iniciativa One fungus, one name (jedno jméno pro jednu houbu):
  • a) dosáhla oficiálního zrušení duální nomenklatury u hub
  • b) se snažila o zavedení jednoslovného pojmenovávání hub
  • c) prosazovala systém založený na jménech nepohlavního stádia
  • d) prosazovala systém založený na jménech pohlavního stadia

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: kozni@lf1.cuni.cz vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 2/2014:

Pánková R.: Psychofarmaka v dermatologii

Správné odpovědi: 1a, 2a, 3d, 4c, 5d, 6d, 7b, 8d, 9a, 10d.


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 4

2014 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa