Významné životné jubileum MUDr. Jarmily Rybárovej


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 88, 2013, No. 5, p. 264
Kategorie: Osobní zprávy

Hoci nie je príliš zdvorilé zmieňovať sa u dám o ich veku, dovoľujeme si túto spoločenskú zásadu porušiť a pripomenúť si významné životné jubileum, ktorého sa dožila dlhoročná spolupracovníčka a priateľka MUDr. Jarmila Rybárová.


MUDr. Jarmila Rybárová patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej dermatovenerológie.

Narodila sa na Kysuciach v Podvysokej. Po ukončení stredoškolského vzdelania začala štúdium medicíny na LFUK v Bratislave a od 4-tého ročníka pokračovala na novovytvorenej lekárskej fakulte v Martine, ktoré úspešne ukončila r. 1966 a nastúpila pracovať do KÚNZ v Banskej Bystrici. Po jednoročnej povinnej cirkulácii na ortopedickom, internom a urologickom oddelení r. 1967 nastúpila na kožné oddelenie v Banskej Bystrici, kde pracovala ako sekundárna lekárka. Roku 1970 úspešne absolvovala prvú a roku1975 druhú atestáciu z dermatovenerologie.

Vzhľadom na náročnosť diagnostiky, liečby a následnej starostlivosti o pacientov s malignym melanómom boli na území republiky v 80-tych rokoch 20. storočia zriaďované melanómové komisie. Dr. Rybárová patrila k zakladajúcim členom melanomovej komisie pri KÚNZ v Banskej Bystrici aj vo FN Martin. Na dobrých základoch odborných i technických, vytvorených Dr. Rybárovou pracuje melanómová komisia pri FNsP FDR v Banskej Bystrici nepretržite už 35 rokov.

Bola riešiteľkou viacerých výskumných úloh, ako sledovanie celulárnej imunity u vybraných dermatóz, prežívanie pacientov s melanómom v závislosti od štádia ochorenia a ďalších.

Výsledky týchto prác boli vysoko oceňované najvyššími československými dermatologickými autoritami. Spracovala a zaistila výrobu testovacích látok rutinnej sady epikutánnych testov u kontaktnej alergie a zaviedla do praxe.

Dbala o zavádzanie nových vyšetrovacích, diagnostických a liečebných metód na kožnom oddelení. Vybudovala alergologické laboratorium, v ktorom rozvíjala diagnostiku liekových alergii a kontaktných dermatoz. Natočila výukový film „Anafylaktický šok a jeho liečba“ ako výukový pre obvodných lekárov, pediatrov i dermatologov v predatestačnej príprave. Zaviedla nové diagnostické metódy v mykologickom laboratoriu.

Od r. 1988, kedy sa stala primárkou kožného oddelenia v Banskej Bystrici, pod jej vedením prebiehala predatestačná príprava dermatovenerologov v oblasti alergologie a dermatoimunologie. Každoročne organizovala krajský odborný seminár, kde dávala príležitosť členom svojho kolektívu i najlepším prednášateľom Slovenska i Čiech podieľať sa o najnovšie poznatky z dermatovenerologie a styčných odborov. Bola dlhoročnou členkou výboru SDS a za svoju prácu bola ocenená zlatou medailou SLS. Za prínos doktorky Rybárovej pre českú dermatológiu jej Česká dermatologická spoločnosť udelila čestné členstvo.

Významnou zmenou v živote sa stal rok 1995, kedy ukončila prácu na dermatovenerologickom oddelení a nastúpila do farmaceutickej firmy Hermal, kde pokračovala v intenzívnej komunikácii s českými aj slovenskými dermatológmi. Z pozície zamestnankyne firmy sa naďalej významne angažovala v prospech odboru. Množstvo vydarených regionálnych seminárov v Čechách a na Slovensku vďačí za svoju bezchybnú organizáciu práve jubilantke. Roku 2002 prešla do farmaceutickej firmy Spirig Eastern, a. s., kde pracuje doteraz ako poradkyňa a konzultant pre vedu a výskum.

Pri hodnotení zásluh a prínosov MUDr. Jarmily Rybárovej nemožno zabudnúť na jej vynikajúcu organizačnú činnosť. Svojimi víziami rozvoja odboru a ňou vedeného oddelenia bola vždy o krok vpred pred ostatnými kolegami. Svojou organizátorskou prácou sa trvale zapísala do histórie slovenskej dermatovenerologie.

Milá Jarka, prajeme Ti, aby si ešte veľa rokov bola činorodou dermatologičkou so širokou popularitou a uznaním vo svojom odbore. V súkromnom živote Ti želáme veľa zdravia, v kruhu svojich najbližších, priateľov, bývalých i terajších kolegov-dermatológov.

V mene dermatológov banskobystrického kraja

Edita Danišková, Jela Tomková a Slavomír Urbanček


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2013 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa