Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 19. dubna 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 3, p. 111-112
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Bučková, prof. Štork

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas: 9.30–12.30 hodin

PROGRAM

  • A. Zápis ze schůze Výboru ČDS dne 1. 3. 2012 připomínkován e-mailovou cestou – doplněn a schválen.
  • B. Nově projednáno:

1. Minutová režie, kódy

Dr. Vocilková kontaktovala dr. Pokorného na VZP, který informoval, že „minutáž“ výkonů (např. dětských) ani sdílení kódů nebude řešeno a nyní jsou na pořadu jednání „všeobecné“ kódy (začínající 09). Zrušení limitace Q u některých našich kódů bylo předběžně přislíbeno.

Dětské kódy budou řešeny v budoucnu (prodloužení času na 15, 30, 45 min.) – vhodné je uplatnit navýšení v rámci základních kódů vyšetření, nikoli formou výkonu edukačního rozhovoru. Budou vytipovány další kódy, o jejichž vyšší minutovou režii budeme žádat. Nárůst cen energií není dostatečným zdůvodněním pro navýšení minutové režie. [Minutová režie odbornosti 404 – uvedeno na s. 67 až 68 (2,82 b/1 min.); sdílené kódy na s. 33. Seznam zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami (aktualizované vydání z r. 2012), jednotlivá pracoviště mohou navýšit až o 300 %. Takovou individuální žádost může Výbor ČDS podpořit.]

Jiným dětským odbornostem sice zkrátili časy výkonů, ale bodovou hodnotu ponechali.

2. Dermatoonkologická centra

Prof. Arenberger vypracoval v korelaci se zahraničními subjekty požadavky na pracoviště I. a II. typu. Byly rozeslány dotazníky, bude projednáno a vyhodnoceno na dalších schůzích Výboru ČDS.

Prof. Arenberger se zúčastní zasedání UEMS v Bruselu, kde se bude projednávat mj. dermatoonkologická problematika, a bude se snažit zmapovat situaci v léčbě melanomu v EU.

3. Taxa laborum

Jednání SAD se ZP 207 a 217: z vedení ZP signál, že po uplynutí sledovaného období může zdravotnické zařízení zažádat o navýšení prostředků na léčbu, pokud zdůvodní nárůst nákladů zdražením magistra liter přípravků. Dr. Vocilková a prof. Arenberger rozešlou na vedení jednotlivých ZP dopis s upozorněním (na VZP již odeslán) na tuto situaci a s žádostí o plošné řešení.

4. Venerologie

  • a) Dne 13. 3. 2012 došlo z vůle MZd ke zrušení pokynu SZD (Státního zdravotního dozoru) v oblasti TBC a PN na žádost Hlavního hygienika ČR. Současně ukládá zachování jednoho krajského konzultanta pro obor dermatovenerologie a TBC. Rozhodnutí o výši pracovního úvazku náleží plně do kompetence Krajského hygienika. Výbor ČDS pověřuje prof. Resla (a venerologickou sekci), aby zpracoval vyjádření k posílení dozoru v exponovaných oblastech a stanovil minimální výši pracovního úvazku tohoto dozoru a rozsah pokrytí jednotlivých dozorů.
  • b) Mezioborová konference STI dne 13. 6. 2012 v Praze – dermatovenerologové se vyzývají k účasti.
  • c) Suprax inj. použitelný na refrakterní rezistentní kapavku (vypršela registrace) je formou mimořádného dovozu k dispozici v lékárně v Nemocnici Na Bulovce v Praze. Podrobnosti na www.derm.cz/aktuality.
  • d) Legislativa ve venerologii – prof. Resl informuje o připomínkách. Nyní zpracuje k publikaci v Čs. dermatologii.

5. Historie ČDS

Prof. Resl sbírá fotografie titulních stránek významných českých publikací v dermatovenerologii do konce června 2012.

6. Centra prevence melanomu ZP MV ČR (211)

Týká se pojištěnců ZP 211 s Kartou života: nově schváleno centrum v Ostravě.

7. Euroderm Excellence 2012

Profesor Arenberger jako koordinátor programu „Euroderm Excelence“ (každoroční doškolování mladých dermatologů v Římě) upozorňuje, že byl vyhlášen nový ročník (14.–18. 11. 2012). Za ČR 1–2 místa, lze se přihlásit přímo na www.eurodermexcellence.com do 30. 6. 2012.

8. Léková problematika (SÚKL)

Průběžně zpracovává prim. Benáková a prof. Arenberger (např. Ialugen Plus plátky). Firma Hartmann oznámila, že od 1. 4. 2012 lze předepsat moderní krytí ran na 3 měsíce bez souhlasu revizního lékaře. Revizní lékaři však toto neuznávají, a proto se doporučuje stále zasílat Poukazy ke schválení revizním lékařem.

9. Časopis Čs. dermatologie

Společnost CN Brown bude zajišťovat servis našeho časopisu od r. 2012, schváleno.

10. Evropské atestace

V r. 2012 opět proběhnou evropské atestace v klinické dermatovenerologii organizované UEMS (poplatek 350 €; existují 3 granty EADV). Probíhá začátkem srpna ve Frankfurtu nad Mohanem.

11. Konference k 90. výročí ČDS

Zatím se vybírá lokalita a diskutováno i datum 13. 12. 2012.

12. René Touraine stipendium 2012

Přihlášky do 1. 10. 2012 na adresu:

www.fondation-r-touraine.org.

Jedno dlouhodobé stipendium ve výši 18000 € a 4 krátkodobá (4500 €) pro doktorandský výzkumný pobyt na klinikách a laboratořích EU.

13. Stanovy ČLS JEP

Jsou k dispozici na www.cls.cz.

14. Noví členové

Přihlášky: dr. Bogorová (Třebíč), dr. Škodová (Třebíč) – projednány a schváleny.

15. Různé

  • a) V rámci legislativních změn týkajících se Informovaného souhlasu bude vznesen dotaz na právníka ČLK (shromáždí prim. Selerová) cestou Referátový výběr v dermatologii. Běžná dermatologická péče nevyžaduje informovaný souhlas.
  • b) Farmakoekonomická studie excimerového laseru bude rozeslána členům Výboru ČDS e-mailem.
  • c) Výbor ČDS projednal a podporuje Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s., ze dne 14. 4. 2012, k záměru nenavyšovat regulační poplatky u ambulantních specialistů, může to komplikovat a snížit dostupnost zdravotní péče v ČR.

16. Termín příštího zasedání Výboru ČDS:

14. 6. 2012 v Bratislavě.

Schůze dne 3. 5. 2012 se ruší. Ve 2. pololetí 2012 jsou plánovány termíny 13. 9., 1. 11. a 13. 12. 2012.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa