Měření elasticity kůže


Měření elasticity kůže

V práci je podán přehled současných aparatur a principů měření elasticity kůže. Uveden je výčet možností měření, dále reproduktibilita metody, dosavadní využití a důvody objektivního proměřování kůže. Na schématech a v textu jsou vysvětleny funkce přístrojů, interpretace registrovaných křivek, fáze měření a příklad nálezů u zdravé a patologicky změněné kůže u sklerodermie. Přístroj je v současnosti využíván k měření vlivu elektromagnetického a světelného pole na kůži při řešení výzkumného úkolu.

Klíčová slova:
měření pružnosti kůže – měření elasticity – elasticita kůže – Elastometer – Cutometer – Reviscometer


Skin Elasticity Measurement

Article reviews the recent devices and principles for skin elasticity measurement and gives list of measurement possibilities, reproducibility of the method, its existing use and reasons for objective skin measurement. Figures and text explain the function of devices, interpretation of recorded curves, phase of measurement and examples of findings in the health skin and in the skin in scleroderma. The device is presently used to measure influence of electromagnetic and light field on the skin in the scope of a research project.

Keywords:
skin elasticity – Cutometer – Dermaflex – Elastometer – mechanical properties – elastic properties – measurement of skin elasticity – viscoelastic properties of human skin


Autoři: V. Resl 1;  P. Cetkovská 1;  M. Leba 1;  I. Rampl 2
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika LFUK v Plzni přednosta prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. 1;  Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a Enjoy spol. s r. o. vedoucí doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 82, 2007, No. 4, p. 202-205
Kategorie: Nové léky, kosmetika, přístroje

Souhrn

V práci je podán přehled současných aparatur a principů měření elasticity kůže. Uveden je výčet možností měření, dále reproduktibilita metody, dosavadní využití a důvody objektivního proměřování kůže. Na schématech a v textu jsou vysvětleny funkce přístrojů, interpretace registrovaných křivek, fáze měření a příklad nálezů u zdravé a patologicky změněné kůže u sklerodermie. Přístroj je v současnosti využíván k měření vlivu elektromagnetického a světelného pole na kůži při řešení výzkumného úkolu.

Klíčová slova:
měření pružnosti kůže – měření elasticity – elasticita kůže – Elastometer – Cutometer – Reviscometer


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa