TISKOVÁ KONFERENCE ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI NA TÉMA RAKOVINA PROSTATY


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2015; 19(4): 320-321
Kategorie: Informace

Historicky první tisková konference ČUS ČLS JEP se konala 9. prosince 2015. Za odbornou společnost na setkání s novináři vystoupil předseda společnosti prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., sekretář doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., a 2. místopředsedkyně MUDr. Michaela Matoušková. Jako host přijal pozvání mezi řečníky doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Tiskové konference se kromě zástupců odborné veřejnosti zúčastnil také pacient se zkušeností s onemocněním prostaty, pan JUDr. Oldřich Vacek. Spolu s dalšími pacienty stál u zrodu Klubu pacientů s urologickým onemocněním (www.uroklub.cz).

Informace o rakovině prostaty přilákaly více než 20 novinářů z řady celostátních tištěných i internetových periodik pro laickou i odbornou veřejnost. Na TV Barrandov byla v hlavní zpravodajské relaci odvysílána reportáž z tiskové konference, včetně rozhovorů se zúčastněnými odborníky i pacientem.

Tisková zpráva

Praha, 9. prosince 2015 – I přes velké komunikační kampaně typu Movember je povědomí české veřejnosti o rakovině prostaty stále velmi nízké. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM/MARK a průzkumu provedeného na portálu Žena-in.cz. Rakovina prostaty je přitom nejčastější onkologické onemocnění u mužů. Výskyt zhoubného nádoru prostaty se navíc trvale zvyšuje – od roku 2012 zaznamenal nárůst o 35 %, trend zvyšování počtu pacientů trpících tímto onemocněním předpokládají odborníci i do budoucna.

Rakovina prostaty je onemocnění, které v posledních letech v mužské populaci rapidně stoupá. Tento trend bude navíc podle odhadů pokračovat i v budoucnu. „Z nově dostupných dat Národního onkologického registru (NOR) a mezinárodní studie EUROCARE 5 vyplývá, že výskyt zhoubného nádoru prostaty se trvale zvyšuje, nicméně osud pacientů a jejich dosahované přežití se zlepšují. Počet nově vzniklých případů rakoviny prostaty průměrně meziročně vzrostl od roku 2008 do roku 2013 o 6 %. A tento trend i nadále pokračuje,“ uvádí doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. „Zatímco v roce 2013 v České republice žilo přibližně 44 000 mužů, kteří rakovinu prostaty měli nebo ji v minulosti prodělali, pro rok 2015 se předpokládá výskyt překračující číslo 59 000 – to představuje nárůst o 35 %,“ doplňuje doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Poskytovatelé zdravotní péče v ČR musí být na tento nárůst připraveni. „Urologové hrají klíčovou roli v diagnostice i léčbě rakoviny prostaty. Náš obor tak musí být po stránce personální schopen zajistit všem pacientům adekvátní péči. S nárůstem počtu pacientů přitom musí v budoucnu počítat i úhradové vyhlášky,“ uvedl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Průzkum agentury STEM/MARK potvrdil, že českým mužům stále chybí informace o rakovině prostaty. Podle šetření považují 2/3 Čechů svou informovanost o onemocnění za nedostatečnou.

Doc. Dušek, doc. Zachoval a prof. Babjuk na setkání s novináři prezentovali aktuální data o rakovině prostaty
Figure 1. Doc. Dušek, doc. Zachoval and prof. Babjuk presented current data on prostate cancer at a meeting with journalists
Obr. 1. Doc. Dušek, doc. Zachoval a prof. Babjuk na setkání s novináři prezentovali aktuální data o rakovině prostaty Figure 1. Doc. Dušek, doc. Zachoval and prof. Babjuk presented current data on prostate cancer at a meeting with journalists

MUDr. Michaela Matoušková doplnila informace o možnostech léčby rakoviny prostaty
Figure 2. MUDr. Michaela Matoušková providing additional information on the treatment options for prostate cancer
Obr. 2. MUDr. Michaela Matoušková doplnila informace o možnostech léčby rakoviny prostaty Figure 2. MUDr. Michaela Matoušková providing additional information on the treatment options for prostate cancer

JUDr. Oldřich Vacek z pacientské organizace Klub pacientů s urologickým onemocněním
Figure 3. JUDr. Oldřich Vacek from the „Klub pacientů s urologickým onemocněním (Urology Disease Patient Club)“ patient organization
Obr. 3. JUDr. Oldřich Vacek z pacientské organizace Klub pacientů s urologickým onemocněním Figure 3. JUDr. Oldřich Vacek from the „Klub pacientů s urologickým onemocněním (Urology Disease Patient Club)“ patient organization

Celkem 88 % respondentů pak uvedlo, že mají pouze povrchní znalosti o nemoci nebo znají jen název onemocnění. Komunikační kampaně typu Movember pak sice u veřejnosti míně zvýší zájem o informace o nemoci, nicméně nemotivují již muže k samotné návštěvě lékaře a podstoupení preventivní prohlídky. Podle průzkumu na portálu Žena-in.cz kampaň Movember motivovala 52,5 % respondentů k tomu, aby si o onemocnění zjistili více informací. Většinu dotazovaných (69 %) ale kampaň nepodnítila k tomu, aby si zašli na preventivní prohlídku. „Zvýšení informovanosti české veřejnosti o rakovině prostaty je proto naším velkým cílem do budoucna,“ doplnil doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., sekretář České urologické společnosti a přednosta Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice.

Foto:

Agentura Ami Communications


Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa