Představujeme nové české docenty urologie


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2011; 15(1): 45-46
Kategorie: Zprávy

Doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. – curriculum vitae


Místo a datum narození: Brno, 1956

Pracoviště:

Masarykův onkologický ústav (MOÚ), Brno: hlavní úvazek

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LF MU), Brno: částečný úvazek

Nemocnice sv. Zdislavy a. s. (NsvZ), Mostiště u Velkého Meziříčí: částečný úvazek

Ukončené vzdělání a kvalifikace:

1983:promován MUDr., všeobecné lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno (tehdy J. E. Purkyně)

1986: atestace I. stupně z urologie, ILF, Praha

1992: atestace II. stupně z urologie, ILF, Praha

2002: promován PhD, LF UK, Bratislava: Téma práce „Kontinentní močové derivace se zaměřením na ureterointestinální anastomózu aplikovatelnou na tenké střevo“

2003: „Diplome d´Universite de Chirurgie Laparoscopique, Université Strasbourg“, EITS (European Institute of Telesurgery)/IRCAD (Institut de Recherche contre les Cancers de l‘Appareil Digestif), Francie

2006: Certifikát pro provádění robotických operací na systému daVinci, EITS/IRCAD

2008: Specialista pro robotickou chirurgii v ČR, poř. číslo 5, Společnost robotické chirurgie

17. 6.2010: habilitace v oboru chirurgie, LF MU Brno. Téma práce „Implementace sakrální deaferentace a neurostimulace skarálních předních kořenů míšních do systému zdravotní péče o pacienty s transverzálními míšními lézemi v České republice“

Přehled zaměstnání a funkčního zařazení:

1983–1989: urologická klinika FN U sv. Anny, Brno: sekundární lékař.

1990–2001: urologická klinika LF MU Brno, FN U sv. Anny, od roku 1992 FN Brno – Bohunice: odborný asistent, vedoucí urodynamické ambulance, od roku 1992 konsiliář pro rekonstrukční urologii

2001–2005: urologický konsiliář a odborný asistent Traumatologické kliniky Úrazové nemocnice (ÚN) v Brně

2006 – dosud: primář oddělení onkologické urologie MOÚ v Brně

2007 – dosud: vedoucí urologický robotický chirurg Robotického centra Vysočina, NsvZ

2008 – dosud: vedoucí projektu sakrálních deaferentací (SDAF) + neurostimulací předních sakrálních kořenů míšních (SDAF), NsvZ

Akademické stáže:

1991: Institut urologie, Londýn, Velká Británie (prof. Blandy, Mundy, Brindley)

1995: universita v Indianapolis a J. Hopkins Hospital v Baltimore, USA

1996: Insel Spital, Bern, Švýcarsko (prof. U. Studer)

2000: neuro-urologické odd. Werner- Wickerovy kliniky, Bad-Wildungen, SRN (prof. D. Sauerwein)

Přidělené granty:

1999–2001: řešitel projektu, grant IGA MZ ČR č. ND-5757-3. Název projektu „Stimulátory předních kořenů sakrální míchy pro ovládání neuropatického močového měchýře u pacientů s traumatickým přerušením míchy“

2008–2011: řešitel projektu, grant IGA MZ ČR č. NS-012611. Název projektu „Vliv techniky reimplantace ureteru při rekonstrukci močových cest na funkce a morbiditu ledvin“

Publikační přednášková činnost:

autor či spoluautor 108 odborných prací publikovaných v českém a zahraničním tisku a 145 sdělení na národních a mezinárodních odborných konferencích

Operativa:

Celé spektrum ablačních a rekonstrukčních urologických operací krom transplantací ledvin. Krom onkologické operativy se specializuje i na operativu traumat horních a dolních močových cest (zejména postaktinických), operační léčbu inkontinence moči (implantace umělých svěračů moči AMS 800 a slingů) a neurogenně dysfunkčních dolních cest močových (SDAF + SARS – implantace Brindleyho neurostimulátorů).

Od 1/2006 do 9/2010 v MOÚ provedl 824 operací (celkový operační čas 1702 hod.) a asistoval 216 operací (celkový operační čas 456 hod.)

Od 5/2007 do 10/2010 v NsvZ provedl 578 urologických laparoskopických, roboticky asistovaných operací, z toho 510 radikálních prostatektomií

Od 1/2001 do 9/2010 (postupně v FN Brno, ÚN Brno, NsvZ): provedl 15 operací typu SDAF+SARS. Dosud jediné operace v České republice

Členství v odborných společnostech:

České urologická společnost (ČUS) ČLS JEP (zakládající člen Sekce pro urodynamiku a neuro-urologii při ČUS), Evropská urologická společnost, Česká neuromodulační společnost, Česká onkologická společnost, Společnost robotické chirurgie

doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.


Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa