O ABSTRAKTECH


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2009; 13(3): 193
Kategorie: Editorial

Největší společnou akcí České urologické společnosti je každoročně Výroční konference, letos již 55. v pořadí. Hlavní náplní konference je prezentace vědecké aktivity členů. Vědecké práce nabízejí jejich autoři k prezentaci formou strukturovaných abstrakt, která jsou pravidelně publikována v České urologii.

Úroveň abstrakt každým rokem roste a letos je opět o poznání vyšší. Stále častěji se objevují prospektivní studie, statistické hodnocení výsledků, práce v bazálním výzkumu.

Nabídnutá abstrakta hodnotí Vědecký výbor konference a o přijetí abstrakta rozhodne jeho vědecká a formální úroveň. Přes rostoucí úroveň abstrakt je užitečné připomenout potřebu věnovat se při jejich přípravě nejen psaní, ale i kontrole textu. Je třeba si uvědomit, že v případě, že bude abstraktum přijato, bude publikováno v České urologii bez jazykové úpravy a jakékoliv další změny textu nejsou přípustné. Úroveň abstrakt by proto měla být skutečně reprezentativní a jejich autoři by jim měli věnovat maximální pozornost. Na celém prezentovaném projektu včetně přípravy abstrakta se musí podílet všichni spoluautoři, kteří jsou v abstraktu uvedeni. O tom, že některá abstrakta spoluautoři ani nečetli, svědčí skutečnost, že obsahují i hrubé pravopisné chyby či nesrozumitelné formulace. Abstrakta musí obsahovat adekvátní počet předmětů studie a konkrétní kvantifikované výsledky. Formulace typu „výsledky budou prezentovány“ automaticky abstraktum diskvalifikují.

Systém přihlášení abstrakt využívá dnes elektronických formulářů a on line komunikace. Koncepce rovných podmínek pro všechny autory abstrakt znamená, že měli letos všichni autoři stejný maximální rozsah textu a stejný poslední termín podání. Tento princip je logický, v celém světě je plně akceptován a u nás jej letos, na rozdíl od dřívější praxe, pochopili téměř všichni.

Stojí za připomenutí, co vlastně představuje původní vědecká práce prezentovaná na konferenci. Je to zpráva o výsledku určité studie, nikoli přehledná přednáška popisující problematiku od objevitele problému přes všechny dílčí objevy až po dnešní stav věci korunovaný výsledky studie. Pokud pochopí obecný smysl přednášky stejně špatně několik autorů, musí posluchači několikrát vyslechnout téměř identické sdělení. Navíc autor takové přednášky obvykle postrádá smysl pro rozlišení podstatného od nepodstatného a mívá naléhavou potřebu vysvětlit všechno, co sám nepochopil, ostatním, a překračuje přidělený čas. Překračováním stanovené doby omezují nepřizpůsobiví přednášející čas pro diskusi, řetězově ohrožují časy prezentace dalších řečníků i následující sekce.

Na webových stránkách České urologické společnosti www.cus.cz jsou k dispozici podrobnější Doporučení pro přípravu abstrakt a prezentací, která by měla pomoci dobré úrovni nadcházející 55. výroční konference ČUS.

Dobře připravené abstraktum usnadní přípravu přednášky a může být základem pro publikaci původní práce v České urologii.

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.


Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2009 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa