ZPRÁVA Z WORKSHOPU „MODERNÍ CHIRURGICKÁ LÉČBA PROLAPSŮ PÁNEVNÍHO DNA“


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2009; 13(2): 184-185
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 13. a 14. listopadu proběhl na Urologickém oddělení v Kyjově pod vedením primáře Miroslava Krhovského a pod záštitou Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii (SUNU) ČUS, workshop se zaměřením na klasifikaci, diagnostiku a nové rekonstrukční postupy defektů dna pánevního u žen. První den byl věnován rozboru integrální teorie dna pánevního a principům, z nichž vycházejí rekonstrukční operace. Problematika, stojící dosud bohužel spíše na okraji zájmu urologů, byla přednášejícími velmi dobře a srozumitelně zpracována. Za zmínku stojí především výklad a schematické znázornění struktur vytvářejících dno pánevní, které vynikajícím způsobem ozřejmily anatomické i funkční souvislosti. Jinými velice zajímavými body v programu byl výklad klasifikace poševních prolapsů, diskuse o klinickém významu ultrazvukového a fyzikálního vyšetření a konečně seznámení s teorií komplexní rekonstrukce pánevního dna za pomoci alomateriálů. Byl zmíněn vývoj a proměny jednotlivých typů implantátů, největší pozornost byla věnována nově vyvinuté síti pro komplexní rekonstrukci fascialních defektů dna pánevního fi rmy A.M.I. (CR Mesh), která je v současné době hodnocena jako nejoptimálnější vzhledem k možnosti dobré fixace vrcholu prolapsu s využitím sakrospinózního ligamenta jako kotvící struktury.

Účastníci workshopu při prezentaci prim. M. Krhovského v prostorách hotelu Skalák
Obr. 1. Účastníci workshopu při prezentaci prim. M. Krhovského v prostorách hotelu Skalák

Druhý den pokračoval v moderních operačních sálech v Kyjovské nemocnici, ze kterých probíhal technicky velmi dobře zvládnutý přenos dvou operací (děložní prolaps a prolaps poševního pahýlu po hysterektomii). Prolapsy byly řešeny metodou aplikace sítě CR Mesh. K dispozici byl i záznam prezentované operační techniky v podání jejího autora dr. Farnswortha (vedoucí centra pánevní rekonstrukční chirurgie v Sydney, blíže viz www.drbruce. com.au). Velice přínosná byla možnost komunikace s operatérem během výkonu, umožňující vrátit se k podstatným momentům, opakovaně si nechat ujasnit anatomické vztahy a orientaci síťky používané k implantaci. Operační technika je založena především na tupé preparaci s důrazem na palpační orientaci ve strukturách dna pánevního a důkladném uložení implantované síťky. Originálním je technické řešení nástroje k ukotvení stehu v hloubce pánve k sakrospinóznímu ligamentu, bez něhož by nebyl operační výkon v této podobě myslitelný.

Schéma ukotvení přední části sítě nad přední stěnou poševní 1 – kotvící stehy k sakrospinóznímu ligamentu, 2 – transobturatorní pásky fixující síťku laterálně, 3 – místo fixace k cervixu nebo vrcholu poševního pahýlu, 4 – samostatně uložená TOT páska
Obr. 2. Schéma ukotvení přední části sítě nad přední stěnou poševní 1 – kotvící stehy k sakrospinóznímu ligamentu, 2 – transobturatorní pásky fixující síťku laterálně, 3 – místo fixace k cervixu nebo vrcholu poševního pahýlu, 4 – samostatně uložená TOT páska

Schéma zadní části sítě 1 – boční fixační pásky jdoucí translevatoricky, 2 – fixační stehy k sakrospinóznímu ligamentu, 3 – fixační pásky jdoucí transperinealně, 4 – centrální část sítě
Obr. 3. Schéma zadní části sítě 1 – boční fixační pásky jdoucí translevatoricky, 2 – fixační stehy k sakrospinóznímu ligamentu, 3 – fixační pásky jdoucí transperinealně, 4 – centrální část sítě

Rozpreparovaný vrchol POP se založenými kotvícími stehy pro vrchol sítě
Obr. 4. Rozpreparovaný vrchol POP se založenými kotvícími stehy pro vrchol sítě

Kromě informačně velmi přínosného obsahu celé akce se opět potvrdilo, že člověk nemusí pracovat ve velké nemocnici, aby mohl dělat špičkovou medicínu.

MUDr. Vladimír Borovička,

Urologické oddělení

Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

e-mail: vladimir.borovicka@ft n.cz


Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2009 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa