Informace vedoucího redaktora


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(4): 419
Kategória: Redakční sdělení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás informoval o změně ve složení Redakční rady našeho časopisu, s kterou se můžete současně seznámit i v tiráži. V Redakční radě nově vítáme doc. MUDr. Vladimíra Kaťucha, PhD., MBA z Neurochirurgické kliniky LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice, jehož stručný životopis naleznete níže. Doc. Kaťuch byl do Redakční rady nominován Slovenskou neurochirurgickou společností a vystřídal dlouholetého člena Redakční rady prof. MUDr. Miroslava Galandu, CSc., kterému za jeho práci v Redakční radě našeho časopisu děkuji a přeji mu hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i profesním životě. Mnoho úspěchů přeji i doc. Kaťuchovi a těším se na spolupráci s ním.

Váš Roman Herzig

 

doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA

Docent Vladimír Kaťuch sa narodil 2. 3. 1971 v Košiciach. V roku 1995 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po skončení vysokoškolského štúdia začal pracovať na Neurochirurgickej klinike LF UPJŠ v Košiciach ako sekundárny lekár. Atestáciu z chirurgie I. stupňa získal v roku 1998 na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave. V rokoch 2000–2001 získal medzinárodné štipendium americkej neurochirurgickej spoločnosti CNS Congress of Neurological Surgeons Kenichiro Sugita International Fellowship, USA. V roku 2003 absolvoval Yasargil Microvascular Course v Helsinkách vo Fínsku. Špecializáciu v odbore neurochirurgia získal v roku 2003 na Slovenskej zdravotníckej univerzite SZU Bratislave. Od roku 2004 pracuje na Neurochirurgickej klinike LF UPJŠ v Košiciach ako primár Neurochirurgickej kliniky, od roku 2018 ako zástupca prednostu pre zdravotnú starostlivosť. V roku 2010 obhájil PhD. štúdium na tému „Syndróm neúspešnej chirurgickej liečby pri ochoreniach driekových medzistavcových platničiek“. V rokoch 2010–2021 absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty v USA a v Dubaji. V roku 2021 habilitoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je autorom monografie Spine Surgery vydanej v USA, spoluautorom monografie Vascular Surgery vydanej v USA a spoluautorom vysokoškolskej učebnice chirurgie pre zahraničných študentov medicíny. Publikoval ako autor a spoluautor 38 publikácií vydaných zahraničnými a domácimi vydavateľstvami. V neurochirurgii sa detailnejšie venuje spinálnej neurochirurgii. Medzi jeho záľuby patrí šport, najmä tenis, lyžovanie, čítanie kníh a cestovanie.


Štítky
Detská neurológia Neurochirurgia Neurológia
Článek Editorial

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2021 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa