Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 4/2021

Editorial

311
Editorial

Minimonografie

316
Proč se dráhy kříží? Základní principy uspořádání mozku obratlovců

R. Bartoš, D. Ospalík, A. Hejčl, A. Malucelli, M. Sameš, V. Němcová


Přehledný referát

329
Role mikroRNA v patogenezi spinální muskulární atrofie

Š. Aulická, F. Siegl, O. Havlín, J. Šána, Z. Bálintová, S. Kolář, K. Česká, P. Jabandžiev, H. Ošlejšková, O. Slabý

334
Nové možnosti laboratórnej diagnostiky ochorení spojených s tvorbou amyloidov

S. Galušková, T. Moško, P. Dušek, R. Matěj, K. Holada

341
Využití rohovkové konfokální mikroskopie u neurologických onemocnění

J. Štorm, M. Česká Burdová, V. Potočková, R. Mazanec, G. Mahelková

347
Poruchy čichu po COVID-19 – diagnostika, význam a léčba

S. Genzor, M. Sova, J. Mizera, P. Jakubec


Původní práce

353
Kappa free light chains in multiple sclerosis – diagnostic accuracy and comparison with other markers

D. Čierny, E. Kantorová, M. Škereňová, E. Kurča, J. Lehotský, D. Dobrota

361
Studijní protokol – robotická terapie chůze pomocí přístroje Lokomat Pro FreeD u pacientů v subakutní fázi ischemické cévní mozkové příhody

I. Fiedorová, I. Chmelová, P. Hanzlíková, P. Eliáš, D. Šalounová, M. Bar, R. Líčeník, O. Volný

367
Validace dotazníku pro poruchy chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou – česká verze MSWS-12

J. Kolčava, M. Sládečková, J. Kočica, P. Štourač, E. Vlčková, J. Bednařík

374
Characterization of swallowing disorders in myasthenia gravis through a fibre-optic endoscopic evaluation

A. De C. A. F. De Castro, R. A. Dedivitis, D. S. Queija, L. Arakawa-Sugueno, M. A. Castro, L. L. Matos

381
Standardisation of the Slovenian version of the Alzheimer’s Disease Assessment Scale – cognitive subscale (ADAS-Cog)

J. Ulbl, M. Rakusa

388
The frequency of silent brain infarcts in polycythaemia vera and essential thrombocytosis

E. Karaçay, U. Cenikli, A. Özşimşek, İ. Atalay Karaçay, Y. Yüksel, V. Karakuş, G. Kutlu


Krátké sdělení

393
COVID-19 u nemocných s myasthenia gravis

E. Ehler, N. Medová, Z. Wurst, T. Peisker, P. Vaško, I. Štětkářová


397
CANVAS – nově identifikovaná genetická příčina ataxie s pozdním nástupem. Popis prvních diagnostikovaných pacientů v České republice

M. Danková, Z. Mušová, J. Jeřábek, J. Paulasová, Schwabová, A. Zumrová, E. Vyhnálková, S. Skalská, R. Mazanec, M. Vyhnálek


Dopis redakci

405
Benefits of 18F-FET PET in preoperative assessment of glioma heterogeneity demonstrated in two case reports

H. Valeková, J. Vašina, Z. Řehák, M. Hodolic, M. Hendrych, T. Kazda, P. Pospíšil, P. Solár, Z. Mackerle, R. Jančálek

410
COVID-19 asociovaná myelitida – kazuistika vzácné komplikace závažné SARS-CoV-2 infekce

H. Bartoš, L. Fabianová, P. Dlouhý, D. Ospalík

413
Intramedulární absces

Š. Trnka, M. Kaiser, E. Ehler, M. Janiga, A. Meleková, P. Král

415
Successful usage of rituximab in a patient with overlapping myelin oligodendrocyte glycoprotein encephalomyelitis and systemic lupus erythematosus

O. Kuryata, V. V. Semenov, T. Lysunets, V. Dubyna, O. Zhohalieva, V. Pashkovskyi


Redakční sdělení

419
Informace vedoucího redaktora

Personalia

420
Prof. MUDr. Hana Krejčová, DrSc. 90letá

MUDr. Rudolf Černý, CSc.


Zprávy z odborných akcí

422
Aktualita z kongresu EAN 2021

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., Mha Mha, Fean


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa